ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ CBY210 BAHAR 4+0 Üniversite S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İKY`nin gelişim evrelerini İKY fonksiyonları açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirir
  2-İKY fonksiyonlarını İKY`nin entegrasyonu açısından birbirleriyle ilişkilendirir
  3-İKY uygulamaları ile ilgili verilen bilgi ve örnekleri mevcut uygulama ile ilişkilendirir
  4-İKY fonksiyonları ile ilgili yöntemlerin uygulanabilirliğini işletmelere göre sınıflandırır
  5-İKY fonksiyonları ile ilgili sorunlara dair çözümler önerir
  6-Bir işletmenin İKY sistemini kurar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişim süreci,insan kaynakları yönetimi faaliyetleri, insan kaynakları yönetiminin temel rolleri insan kaynakları yönetiminin amaçları
  2 İnsan kaynakları yönetiminin ilkeleri, (yeterlilik ilkesi, kariyer ilkesi, eşitlik ilkesi, güvence ilkesi, tarafsızlık ilkesi)
  3 İş analizi ve iş tasarımı (İş analizi tanımı ve önemi, iş analizinin amaçları, iş analizi süreçleri, iş analizi için hazırlık çalışmaları, iş analizi bilgilerinin toplanması, iş analizinden elde edilen bilgilerin uygulanması)
  4 İş analizinde kullanılan yöntemler (gözlem yöntemi, mülakat yöntemi, anket yöntemi)
  5 İş tanımları- iş tasarımı, iş basitleştirme, iş genişletme, iş zenginleştirme, rotasyon, kalite grupları
  6 İnsan kaynakları planlanması (insan kaynakları planlama süreci, mevcut durum analizi, insan kaynakları talebinin belirlenmesi, insan kaynakları arzının belirlenmesi, arz ve talebin karşılaştırılması, eylem planının hazırlanarak uygulamaya konulması, kontrol ve değerlendirme)
  7 İşgören seçimi (işgören seçimi tanımı ve önemi, işgören seçim süreci aşamaları, başvuruların kabulü ve başvuru formu doldurtma, sınav ve çeşitli testlerin uygulanması, adayla görüşme, adayın geçmişinin ve referanslarının incelenmesi, sağlık kontrolü, işe alma kararı ve iş teklifinin yapılması, işe yerleştirme)
  8 Ara Sınav
  9 İşe alıştırma (işe alıştırma kavramının tanımı, işe alıştırma programının gerekliliği, işe alıştırma programının içeriği, işe alıştırma programının faydaları)
  10 İşgören eğitimi ve geliştirilmesi (işgören eğitiminin tanımı ve önemi, işgören eğitimi ve geliştirme süreci, eğitim ihtiyaç analizi, eğitim tasarımı ve planlaması, eğitimin uygulanması, eğitimin değerlendirilmesi)
  11 İşgören eğitim yöntemleri (uygulama yerine göre eğitim, uygulama zamanına göre eğitim, uygulama amacına göre eğitim)
  12 Kariyer planlaması (Kariyer planlamasının tanımı, kariyer aşamaları, kariyer planlaması süreci, kariyer planlaması türleri)
  13 Performans değerlemesi(tanımı, önemi ve amaçları, yöntemleri)
  14 İş değerleme (iş değerleme kavramı, genel ilkeleri, değerleme süreci, değerleme yöntemleri)
  15 Ücret (ücret kavramı, ücret yönetimi, ücret sistemleri)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. Tuba YILMAZ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sabuncuoğlu, Z. (2018). İnsan Kaynakları Yönetimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İKY fonksiyonların uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 3
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. -
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 4
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster