ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HUKUK SEKRETERLİĞİ VE ADLİ YAZIŞMALAR CBY214 BAHAR 3+1 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukuk sekreterliğine dair hukuk kurallarını uygular
  2-Hukuk Sekreterliğine dair etik ilke ve kuralları uygular
  3-Hukuki yazışma işlemlerini yapar
  4-Noterlik yazışmalarını yapar
  5-Genel hukuk terminolojisini uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukuk sekreteri kavramı, istihdam alanları, eğitim- öğretim ortam ve donanımları, hukuk Sekreterliğine dair etik ilke ve kurallar
  2 Hukuk Dili Kavramlar, Dil ve özellikleri
  3 Dilekçeler, Genel Dilekçeler
  4 Dilekçeler, Adli Dilekçeler, Dava Dilekçeleri
  5 Dava Dilekçeleri, Dava Dilekçesinin İçeriğini Oluşturan Öğelerin İncelenmesi, Diğer Adli Dilekçeler
  6 Adli Yazışmalar, Adli Yazışmalar, Genel İlkeler, Adli Yazışma Türleri
  7 Resmi Yazışma Usul ve Esasları, Resmi Yazışma Usul ve Esasları, Resmi Yazışma Kuralları
  8 Ara Sınav
  9 Adli (Yargısal) Kararlar, Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar, Ara Karar, Son Karar
  10 Adli (Yargısal) Kararlar, Ceza Davalarına ilişkin Kararlar, Ara Karar, Son Karar
  11 İcra ve İflasa İlişkin Belge Doküman Örnekleri, İcra Takipleri, İcra Dairelerinde İlanen Tebligat Yapılacak Evraklar
  12 İlan ve Tebliğ Belgeleri, İlanlar, İlan verilecek durumlar, Uygulamada Yapılan İlanlarla ilgili örnek inceleme
  13 İlan ve Tebliğ Belgeleri, Tebliğ ve Tebligat belgeleri, Tebliğ ve Belgelendirme, Tebligat Çeşitleri, Belge inceleme
  14 Sözleşmeler, Sözleşme Türleri, Örnekler
  15 Noter Belgeleri, Noter, Noterlik Personeli, Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri, Noter Belgelerinin İncelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Şerife SALMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar YILMAZ, E. (2008). Adli Yazı ve Yazışma Usulleri. Ankara: Yetkin Yayınları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Adli yazışmalarda kullanılacak şekil ve usül hakkında bilgi sahibi olmak ve hukuk dilini kavramak
  Dersin İçeriği Hukuk Dili, Adli (Yargısal) Kararlar, Dilekçe,İcra ve İflasa İlişkin Belge Doküman Örnekleri, İlanlar ve Tebliğ Belgeleri, Sözleşmeler, Noter Belgeleri, Resmi Yazışmalar, Adli yazışma türleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 5
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. 5
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. 4
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. 3
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. -
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. 5
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster