ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PAZARLAMA İLKELERİ CBY223 GÜZ 4+0 Üniversite S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pazarlama karması elemanlarını (ürün, fiyat, dağıtım, ve tutundurma çabaları ) açıklar
  2-Pazarlamada yönetim prensiplerini ve pazarlama planı oluşturma sürecini açıklar
  3-Pazarlamada uygulanabilecek stratejiler ve kontrol yöntemlerini açıklar
  4-Pazarlamada karar verme ve denetimi açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Pazarlama ile ilgili tanımlar, pazarlama ile ilgili temel kavramları (ürün, ihtiyaç, istek ve talep, tüketici, müşteri ve ticari müşteri, satış ve pazarlama, müşteri tatmini, değişim ve mübadele, rekabet)
  2 Pazar tanımları ve pazar çeşitleri, pazarlama kavram ve anlayışındaki gelişmeler (üretim anlayışı dönemi, ürün anlayışı dönemi, satış anlayışı dönemi, modern pazarlama anlayışı dönemi)
  3 Toplumsal ve sosyal pazarlama anlayışı, sürdürülebilir pazarlama anlayışı, sürdürülebilir tüketim.
  4 Pazarlamanın önemi (pazarlamanın işletmeler açısından önemi, pazarlamanın toplum açısından önemi)
  5 Pazarlamanın fonsiyonları (Pazarlama sistem fonksiyonları, pazarlama yönetim fonksiyonları)
  6 Ürün kararları (ürün ile ilgili kavram ve tanımlar, ürün düzeyleri, ürünlerin sınıflandırılması, ürün stratejileri)
  7 Fiyat kararları (fiyat tanımları, fiyatın önemi, fiyatlandırmayı etkileyen faktörler, fiyatlandırma amaçları, fiyatlandırma strateji ve politikaları)
  8 Ara Sınav
  9 Dağıtım kararları (dağıtım ile ilgili kavram ve tanımlar, dağıtım kanalında aracı kullanılmasının nedenleri, dağıtım fonksiyonları, dağıtım kanallarının yapısı ve organizasyonu, dağıtım kanallarında stratejik birleşmeler, dağıtım kanallarının seçimini ve yönetimini etkileyen faktörler, dağıtım kanalı stratejileri)
  10 Tutundurma kararları (tutundurma ile ilgili kavram ve tanımlar, tutundurma faaliyetlerini önemli kılan gelişmeler, tutundurma ve iletişim süreci, etkili bir iletişim sistemini geliştirmede aşamalar, tutundurma bütçesi ve tutundurma karması oluşturma, tutundurma araçlarının yapısı ve özellikleri, tutundurma karması stratejileri)
  11 Pazarlama yönetimi kavramı, pazarlama planlaması, stratejik pazarlama ve stratejik pazarlama planlaması
  12 Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri, Pazarlama araştırması alanına giren konular
  13 Müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, müşteri tatmini, müşteri sadakati, müşteri değeri, müşteri yaşam boyu değeri, ilişkisel pazarlama
  14 Tüketici davranışı kavramı, satın alma karar süreci, satın alma karar sürecini etkileyen faktörler
  15 Güncel pazarlama trendleri (Yeşil pazarlama, şebeke pazarlaması, içsel pazarlama, İzinli pazarlama, Gerilla pazarlama, Mobil pazarlama, Veri tabanı pazarlaması, viral pazarlama, Ağızdan ağıza pazarlama (wom, e-wom)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. İlknur AYAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mucuk, İ. (2009). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
  Yardımcı Kitap İslamoğlu, A. (2002). Pazarlama İlkeleri. Bursa: Beta Yayımevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Pazarlama ilkelerinin ve pazarlamada yönetsel uygulamaların kavranması.
  Dersin İçeriği Pazarlama ile ilgili Temel Kavramlar; Pazarlama Fonksiyonları; Pazarlamada Karar Verme; Pazarlama Planlaması; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlamanın Çevre Koşulları; Satın Alma Davranışları; Hedef Pazar Kararları; Pazarlama karması Elemanlarına ilişkin Kararlar; Pazarlama planı; Pazarlama Faaliyetlerinin Denetimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. -
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 3
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster