ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  SUNU TEKNİKLERİ CBY230 BAHAR 2+2 Üniversite S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sunum yapmak için gereken temel unsurları açıklar
  2-Sunumu yapan, sunumu dinleyen ve sunumun içeriği arasındaki ilişkiyi çözümler
  3-Etkin sunumlar gerçekleştirmeye yarayan araçları seçer ve kullanır
  4-Powerpoint, storyboard, photoboard gibi araçları tanır ve kullanır
  5-Kendini yaratıcı ve yenilikçi biçimde ifade eder
  6-Ekip çalışması yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sunum nedir, sunum yapmaya nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarız? Sunumu oluşturan temel unsurlar: Siz, dinleyicileriniz, mesajınız ve araçlarınız. Sunum heyecanıyla baş etme yöntemler
  2 Sunum tekniklerine giriş. Sunumdan önceki hazırlık süreci. Planlama (giriş, sunum, özet, kapanış)
  3 Etkili sunum yapma yöntemleri, ikna teknikleri. Sunum sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar. Kendimizi tanımak
  4 İzleyiciyi tanımak. Sunum yapanların ortak dili: Beden dili, jest ve mimikler.
  5 Sunum araçları. Powerpoint, storyboard, photoboard. Ortamda hiçbir araç yokken etkili sunum yapmak.
  6 Sunum araçları. Powerpoint, storyboard, photoboard. Ortamda hiçbir araç yokken etkili sunum yapmak.Öğrencilerin, ekiplere ayrılması. Sunum konularının belirlenmesi.
  7 Sunum hazırlama (Bilgi ve veri toplama, Bilgi/verilerin düzenlenmesi, Plan çıkarma, Bilgileri/verileri metne çevirme, Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme, Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme, Sunumu prova etme)
  8 Ara Sınav
  9 Sunum hazırlama (Bilgi ve veri toplama, Bilgi/verilerin düzenlenmesi, Plan çıkarma, Bilgileri/verileri metne çevirme, Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme, Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme, Sunumu prova etme)
  10 1. ekibin sunumu. Sunumun değerlendirilmesi.
  11 2. ekibin sunumu. Sunumun değerlendirilmesi.
  12 3. ekibin sunumu. Sunumun değerlendirilmesi.
  13 4. ekibin sunumu. Sunumun değerlendirilmesi.
  14 5. ekibin sunumu. Sunumun değerlendirilmesi.
  15 6. ekibin sunumu. Sunumun değerlendirilmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr.Gör. İlknur AYAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Baltaş, Z. (2003). Akılda ve Yürekte İz Bırakan Sunuş (Etki Yaratan konuşmacının El Kitabı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilere, etkili sunum yapmayı uygulamalı olarak öğretmek? Sunumu oluşturan temel ve yan unsurları anlatmak; öğrencilerin sunum yeteneklerini geliştirmek ve hangi ortamda olursa olsun, kendilerini en iyi şekilde ifade edecekleri çeşitli yöntemleri keşfetmelerini sağlamak.
  Dersin İçeriği Topluluk karşısında konuşma ve sunum yapma teknikleri, ses ve vücut dilinin kullanılması, yazma teknikleri, Powerpoint programının profesyonelce kullanılması ve görsel içeriğin oluşturulması teknikleri, bir konuyu düzgün bir şekilde slaytlar vasıtasıyla özetleyebilme tekniği.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. 5
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 5
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. -
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. 5
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. -
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. 3
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. -
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. -
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster