ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  HASTANE VE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU CBY238 BAHAR 4+0 Üniversite S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastane işletmelerini diğer işletmelerden ayıran özellikleri açıklar
  2-Hastane işletmelerinin organizasyon yapısını açıklar
  3-Hastane yöneticiliğinin özelliklerini açıklar
  4-Hastanelerde yönetim fonksiyonlarının işleyişini açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık ve sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması ve fonksiyonları, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici hizmetler, rehabilitasyon hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi
  2 Sağlık sistemi ve dış çevre ile ilişkiler, sistem yaklaşımı, sistem yaklaşımı ile ilgili temel kavramlar
  3 Sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmaları, genel kavramlar, işletmelerin kuruluş aşamaları, sağlık işletmelerinde kuruluş araştırmaları
  4 Türkiye`de sağlık işletmeleri gelişim ve örgütlenmesi (1920-1938 dönemi, 1938-1960 dönemi, 1961-1680 dönemi, 1980 ve sonrası)
  5 2000`li yıllar ve sağlıkta dönüşüm programı, sağlıkta dönüşüm programının temel ilkeleri, sağlıkta dönüşüm programının bileşenleri
  6 Türkiye`de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sağlık bakanlığı, Türkiye`de sağlık hizmetleri arzı
  7 Hastanelerin tanımı, hastanelerin özellikleri, organizasyon açısından hastanelerin özellikleri, hastanelerin işlevleri
  8 Ara Sınav
  9 Hastanelerin sınıflandırılması (mülkiyet esasına göre hastaneler, büyüklüklerine göre hastaneler, hastaların kalış süresine göre hastaneler, halkın kullanımına açık olma durumuna göre hastaneler, eğitim statüsüne göre hastaneler, akreditasyon durumuna göre hastaneler)
  10 Ülkemizde hastanelerin organizasyon yapısı (Üniversite hastaneleri, sağlık bakanlığı hastaneleri, özel hastaneler)
  11 Kamu ve özel hastanelerin değerlendirilmesi (Kamu hastaneleri, özel sağlık hizmeti sunucuları, sağlık sektöründe kamu-özel sektör işbirlikleri, PPP modelleri)
  12 Sağlık işletmelerinde hasta hakları ve etik
  13 Hastanelerde bina yönetimi
  14 Sağlık kuruluşlarında afet yönetimi ve Acil sağlık hizmetleri (Afet yönetimi, Tıbbi afet durumunda bakım merkezlerinin sınıflandırılması, sağlık kuruluşlarında afet planları)
  15 Dünyada ve Türkiye`de sağlık yönetimi eğitimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Şerife SALMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kavuncubaşı, Ş. (2010). Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.
  Yardımcı Kitap Tengilimoğlu, D., Akbolat, M., Işık, O. (2015). Sağlık İşletmeleri Yönetimi. Ankara: Nobel Yayınevi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin, sağlık kuruluşlarında yönetimin fonksiyonlarını,örgüt yapısı ve işleyişini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Hastanelerin tanımı ve sistemi Hastanelerin amaçları ve işlevleri Hastanelerin sınıflandırılması Hastanelerin özellikleri Hastanelerin kaynakları Türkiye`de hastane organizasyon yapısı Bazı ülkelerin hastane organizasyon yapıları Hastanede yönetimin karar alma süreçleri Hastanenin yönetsel yapısı Hastane tanı üniteleri, Tıbbi tedavi üniteleri Yönetim üniteleri, Mali ve teknik üniteler Hasta idaresinin özellikleri ve yönetim kaynakları Hastane yöneticinin özellikleri Hastanelerde iş değerlendirmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar, hazırlar ve sunumunu yapar. -
  2 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar. -
  3 Büro teknolojilerini ve Bilgisayar ortamında ofis programlarını değişik amaçlar için etkin bir şekilde kullanır. 5
  4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür. -
  5 Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar. 3
  6 Yönetici, çalışanlar ve çevresiyle etkin iletişim yeteneğini kullanır. -
  7 Büronun ve yöneticinin yazışmalarını yapar. -
  8 Yönetim dosya sistemini tekniğe uygun bir şekilde gerçekleştirir. -
  9 Randevu saptamalarında gerekli titizliği gösterir ve ziyaretçi kabullerinde özenli davranır. 5
  10 Bürosunda uyulması gerekli protokol kurallarını bilir ve bunları uygular. -
  11 Büronun yönetiminde ve organizasyonunda yöneticisine yardımcı olur. 5
  12 Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanır. -
  13 Toplam kalite anlayışına uygun hareket eder, ekip çalışması yapar. 4
  14 Hukukun temel kavramlarını öğrenir, temel hukuk bilgisi kazanır. -
  15 İşletme ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster