ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığına Giriş PEY101 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj mimarlığı ile ilişkili temel kavramları açıklar ve tarihsel gelişimi yorumlar
  2-Peyzaj mimarlığının çalışma konularını açıklar
  3-Peyzaj mimarlığının ögeleri ve süreçlerini açıklar
  4-Peyzaj planlama, tasarım ve yönetim kavramlarını yorumlar
  5-Peyzaj mekanı planlama ve tasarım kriterlerini ve ilkelerini açıklar
  6-Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal ve bitkisel materyalleri açıklar
  7-Peyzaj projeleri ve içeriklerini açıklar
  8-Peyzaj mimarlarının görev ve sorumluluklarını yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 10188
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj kavramı ve sınıflandırılması
  2 Peyzajın mimarlığı mesleğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye`de peyzaj mimarlığı eğitimi
  3 Peyzaj sanatının gelişimi
  4 Peyzaj mimarlığının çalışma alanları
  5 Peyzajın niteliksel özellikleri ve çeşitleri
  6 Peyzaj mimarlığında planlama, tasarım ve yönetimi kavramları
  7 Mekan kavramı, planlama ögeleri ve ilkeleri
  8 Ara Sınav
  9 Tasarım ögeleri ve ilkeleri
  10 Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal materyaller
  11 Peyzaj mimarlığında kullanılan bitkisel materyaller
  12 Peyzaj mimarlığı proje aşamaları
  13 Peyzaj mimarlığı proje örnekleri
  14 Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri (arazi)
  15 Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri (arazi)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Gül, A. ve Akten, M., 2009. Peyzaj Mimarlığına Giriş Ders Notları. SDU Or. Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Isparta. (Basılmamış)
  Yardımcı Kitap Laurie, M. 1975. An Introduction to Landscape Architecture, PITMAN Publishing Limited, London. Aran, S. 1977. Peyzaj Mimarisi Temel Prensipleri (Landscape Architecture, Basic Principles), Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları:635, Ders Kitabı:198, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 386. Altunkasa, M.F. 1998. Peyzaj Mimarlığı (Landscape Architecture), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No:D-19, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Adana, 60.
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığının tanımı, kapsamı, çalışma konuları ile peyzaj mimarının görev ve sorumluluklarını öğretmek. Peyzaj Mimarlığının diğer planlama, tasarım ve mühendislik dallarıyla ilişkisini ortaya koymak
  Dersin İçeriği Peyzaj kavramı ve sınıflandırılması, Peyzajın mimarlığı mesleğinin tarihsel gelişimi ve Türkiye`de peyzaj mimarlığı eğitimi, Peyzaj sanatının gelişimi, Peyzaj mimarlığının çalışma alanları, Peyzajın niteliksel özellikleri ve çeşitleri, Peyzaj mimarlığında planlama, tasarım ve yönetimi kavramları, Mekan kavramı, planlama ögeleri ve ilkeleri, Tasarım ögeleri ve ilkeleri,Peyzaj mimarlığında kullanılan yapısal materyaller,Peyzaj mimarlığında kullanılan bitkisel materyaller,Peyzaj mimarlığı proje aşamaları,Peyzaj mimarlığı proje örnekleri,Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri (arazi),Peyzaj mimarlığı uygulama örnekleri (arazi)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster