ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Sanat Tarihi PEY102 BAHAR 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım felsefesi hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği kazanır
  2-Peyzaj tasarım pratiği hakkında yeterli bilgi ve analiz yeteneği kazanır
  3-Peyzaj tasarımına temel teşkil eden önemli kavramları bilir
  4-Toplumların yaşam şekilleri, gelenekler, din, ticaret, savaşlar ve zenginlik gibi unsurların peyzaj sanatına etkileri hakkında bilgi edinir
  5-İlkçağ, Ortaçağ ve Rönesans bahçeleri hakkında bilgi edinir
  6-Fransız barok stil bahçeleri ve İngiliz doğal stil bahçeleri hakkında bilgi edinir
  7-Uzakdoğu bahçeleri, İslam ve Hıristiyan toplumlarında peyzaj sanatının gelişimi hakkında bilgi edinir
  8-Türk peyzaj sanatının değişik dönemlerdeki gelişimi hakkında bilgi edinir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları. Sanat çeşitleri
  2 Neolitik Dönem Öncesi Peyzajlar
  3 İlk çağ Peyzaj Sanatı
  4 Türkiye üzerindeki eski uygarlıkların ve sanatlarının tanıtımı
  5 Mezopotamya Peyzajları
  6 Eski Yunan Peyzaj Sanat Tarihi
  7 Eski Roma Peyzaj Sanat Tarihi
  8 Ara Sınav
  9 Orta çağ Peyzaj Sanatı
  10 İslam Peyzaj Sanatı
  11 Türk Peyzaj Sanatı
  12 Uzak doğu Bahçe Sanatları
  13 İtalyan Rönesans Bahçe Sanatı
  14 Fransız Rönesans bahçe sanatı
  15 İngiliz Bahçe Sanatı
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özgür Burhan Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Akdoğan, G. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 528, Ders Kitabı: 173, Ankara, 290 sy. 1974.
  Yardımcı Kitap 1. Gültekin, E. Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 202. Adana, 1998. 2. Hunt, J.D. Gardens and the picturesque: Studies in the History of Landscape Architecture. MIT Press. London. 1992. 3. Jellicoe, G. Landscape of Man, Thames and Hudson. 1975. 4. Nurlu, E., Erdem, Ü. Peyzaj Sanatı Tarihi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s:114, 1994. 5. Harward Ders Notları 6. Oxford Ders Notları
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj sanatının tarihi gelişimini öğrenmek
  Dersin İçeriği Peyzaj, Sanat, Sanat tarihi kavramları. Sanat çeşitleri Neolitik Dönem Öncesi Peyzajlar İlk çağ Peyzaj Sanatı Türkiye üzerindeki eski uygarlıkların ve sanatlarının tanıtımı Mezopotamya Peyzajları Eski Yunan Peyzaj Sanat Tarihi Eski Roma Peyzaj Sanat Tarihi Orta çağ Peyzaj Sanatı İslam Peyzaj Sanatı Türk Peyzaj Sanatı Uzak doğu Bahçe Sanatları İtalyan Rönesans Bahçe Sanatı Fransız Rönesans bahçe sanatı İngiliz Bahçe Sanatı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster