ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Tasarım PEY104 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1- Tasarım kavramlarını öğrenir.
  2-Tasarım kavramları ile kompozisyonlar oluşturur.
  3-İki ve üç boyutlu kompozisyonlar oluşturma yeteneğini geliştirir.
  4-Soyut ve somut kavramları iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürür.
  5-Tasarım kavramlarını mekânsal bağlamda yorumlar.
  6-Temel tasarım elemanlarını yorumlar.
  7-Tasarım prensiplerini kullanır.
  8-Gestalt prensiplerini ve şekil-zemin analizini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler306848
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yazının standardizasyonu
  2 Tasarım kavramı
  3 Gestalt algı kuramı
  4 Temel tasarım ögeleri (nokta, çizgi, yön)
  5 Temel tasarım ögeleri (renk, doku, ölçü)
  6 Temel tasarım ögeleri (biçim, değer, hareket)
  7 Temel tasarım ögeleri (ışık ve gölge, aralık)
  8 Ara Sınav
  9 Görsel algı, görsel algıda belirleyici ilkeler
  10 Temel tasarım ilkeleri (tekrar, uygunluk, zıtlık)
  11 Temel tasarım ilkeleri (hiyerarşi/koram, vurgu/egemenlik)
  12 Temel tasarım ilkeleri (denge, birlik, düzen)
  13 Mekan, form, geometri
  14 Tasarımda yöntem ve süreç
  15 Tasarımda kullanılan oran ve ölçüler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr.Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Nazan Kuter

  Ders Yardımcıları Arş.Gör.İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Gürer, L., Gürer, G., 2004: Temel Tasarım, Birsen Yayınevi, İstanbul, 247 s Erdoğan, E. ve Çelik, F., 2015. Temel Tasarım Ders Kitabı. ISBN: 978-605-136-192-5. Ankara Üniversitesi Yayınevi, 232, Ankara.
  Yardımcı Kitap Bell, S., 2004: Elements of Visual Design in The Landscape, Spon Press., Londra, 196 s. Grant, W. , 1993: From Concept to Form: In Landscape Design, Wiley, 162 s.
  Dersin Amacı Tasarım konusunda temel bilgileri vermek, yaratıcı yeteneğin arttırılması için uygulamalar yaptırmak ve tasarım ilke ve elemanlarını öğretmek
  Dersin İçeriği Yazının standardizasyonu, tasarım kavramı, gestalt algı kuramı, temel tasarım ögeleri (nokta, çizgi, yön, renk, doku, ölçü, biçim, değer, hareket, ışık ve gölge, aralık), görsel algı, görsel algıda belirleyici ilkeler, temel tasarım ilkeleri (tekrar, uygunluk, zıtlık, hiyerarşi/koram, vurgu/egemenlik, denge, birlik, düzen, mekan, form, geometri, tasarımda yöntem ve süreç, tasarımda kullanılan oran ve ölçüler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 3
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster