ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında İklim Bilgisi PEY106 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1- İklimsel faktörleri enerji etkin kullanımı açısından değerlendirebilir
  2-Meteoroloji ve klimatoloji hakkında temel bilgileri öğrenir
  3-Dünyada ve Türkiye?deki iklim çeşitlerini öğrenir
  4- İklim-insan, iklim-bitki, iklim-toprak arasındaki etkileşimleri öğrenir
  5-İklimin peyzaj planlama, tasarım ve yetiştiricilik üzerine önemini kavrar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Meteoroloji ve Klimatoloji ile ilgili temel kavramlar.
  2 Atmosfer ve atmosfer olayları.
  3 İklim çeşitleri ve özellikleri; iklimlerin sınıflandırılması.
  4 Sıcaklık ve yağış faktörleri.
  5 Nem ve rüzgâr faktörleri.
  6 İklim değişimi, nedenleri ve çevresel etkileri.
  7 Alan kullanımları ve iklim etkileşimleri.
  8 Ara Sınav
  9 İklim-insan etkileşimleri.
  10 İklim-bitki örtüsü etkileşimleri.
  11 İklim-toprak etkileşimleri.
  12 İklimin enerji etkin kullanımı.
  13 İklimin planlama çalışmalarında kullanımı.
  14 İklimin tasarım çalışmalarında kullanımı.
  15 İklimin yetiştiricilik açısından önemi.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları Arş.Gör.İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Turkes, M., 2010. Klimatoloji ve Meteoroloji, Kriter Yayinevi, Istanbul
  Yardımcı Kitap Özyuvacı N. (1999) Meteoroloji ve klimatoloji İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi.
  Döküman -
  Dersin Amacı Meteorolojik verilerin toplanması, özetlenmesi, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmek ve öğrencileri çalışma sonuçlarının yorumlarını bu esasa göre yapabilir duruma getirmek.
  Dersin İçeriği Meteoroloji ve Klimatoloji ile ilgili temel kavramlar. Atmosfer ve atmosfer olayları. İklim çeşitleri ve özellikleri; iklimlerin sınıflandırılması. Sıcaklık ve yağış faktörleri. Nem ve rüzgâr faktörleri. İklim değişimi, nedenleri ve çevresel etkileri. Alan kullanımları ve iklim etkileşimleri. İklim-insan etkileşimleri. İklim-bitki örtüsü etkileşimleri. İklim-toprak etkileşimleri. İklimin enerji etkin kullanımı. İklimin planlama çalışmalarında kullanımı. İklimin tasarım çalışmalarında kullanımı. İklimin yetiştiricilik açısından önemi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster