ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Proje I PEY201 GÜZ 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj tasarım süreci ile ilgili temel kavramları açıklar.
  2-Hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması ve röleve
  3-Alan envanter ve analizi (Sörvey) yapar.
  4-Konsept plan(Leke planı), ön tasarım planı (Öneri plan/Avan proje) ile Master plan (Kesin proje) çizer.
  5-Yapısal peyzaj tasarımı yapar.
  6-Bitkisel peyzaj tasarımı yapar.
  7-Detay paftası çizer.
  8-Kesit, görünüş ve perspektif paftası çizer.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3014040
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 1011616
  Toplam İş Yükü(Saat)   250
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,33 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması
  2 Peyzaj tasarım aşamalarının anlatılması. Çalışma alanı hakkında bilgi verilmesi
  3 Arazi çalışmasının gerçekleştirilmesi
  4 Hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması
  5 Alan envanter ve analizinin (Sörvey çalışması) yapılması. Kişisel isteklerin analizi ve ihtiyaç programının çıkarılması
  6 Konsept planın (Leke planı) hazırlanması
  7 Ön proje (Öneri plan/Avan proje) tasarımının geliştirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Ön proje (Öneri plan/Avan proje) tasarımının geliştirilmesi
  10 Yapısal master planın (Kesin proje) hazırlanması
  11 Yapısal master planın (Kesin proje) hazırlanması
  12 Bitkisel master planın (Kesin proje) hazırlanması
  13 Bitkisel master planın (Kesin proje) hazırlanması
  14 Detay çizimlerinin yapılması
  15 Kesit, görünüş ve perspektiflerin çizilmesi
  Ön Koşul PEY104 Temel Tasarım
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Nazan Kuter

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap 1. Harris, C., Dines, N., 1999. Time-Saver Standarts for Lanscape Architecture, Mc Graw Hill Book Company. 2. Bigat, E., 1976. Mimarlık Mühendislik Genel Bilgileri, Bozok Matbaası. 3. Tanriverdi, F., 2001. Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metodları, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Yayınları, No:643, Erzurum. 4. Uzun, G., 1994. Çizim Tekniği, Çukurova Üniversitesi Genel Yayın No:95, Adana.
  Dersin Amacı Daha önce alınan temel bilgileri de kullanılarak en küçük peyzaj alanlarında peyzaj tasarımı ilke ve yaklaşımlarını öğretmek ve bunu gerçek bir alana ilişkin proje yaptırarak, öğrencinin doğrudan katıldığı uygulamalı bir eğitim şeklinde vermek amaçlanmıştır. Bu amaca en uygun çalışma alanları ise Konut Bahçeleridir. Bu nedenle peyzaj mimarlığı çalışmalarının temelini oluşturan tasarım sürecini ve bu süreci oluşturan aşamalara ait paftaların hazırlanmasında gerekli bilgi ve beceriyi bir konut bahçesi örneğinde öğretmek amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması, peyzaj tasarım aşamalarının anlatılması. çalışma alanı hakkında bilgi verilmesi, arazi çalışmasının gerçekleştirilmesi, hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması, alan envanter ve analizinin (sörvey çalışması) yapılması. kişisel isteklerin analizi ve ihtiyaç programının çıkarılması, konsept planın (leke planı) hazırlanması, ön proje (öneri plan/avan proje) tasarımının geliştirilmesi, master planın (kesin proje) hazırlanması, yapısal ve bitkisel uygulama projelerinin hazırlanması, detay çizimlerinin yapılması, kesit, görünüş ve perspektiflerin çizilmesi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster