ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Destekli Çizim PEY205 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayar kullanarak tasarım yapabilir
  2-İki boyutlu proje tasarımı yapar
  3-Mevcut projeler üzerinde her türlü modifikasyonları yapabilir
  4-Tasarım alt yapı kütüphanesi geliştirir
  5-Proje tasarımlarına metinsel veri girişi veya harici programlardan metinsel veri aktarımını gerçekleştirir
  6-Proje tasarımları oluşturur ve alır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler406848
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   158
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,27 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri
  2 Görüntü kontrol komutlarının (Zoom, View, Aerial view, Pan, Redraw, Regen ve Regenall komutları) anlatılması. Çizim yardımlarının açıklanması (Grid, Snap, Osnap, Drafting settings komutları)
  3 iki boyutlu çizim komutlarının (Line, Mline, Point, Circle, Arc, Trace, Pline) anlatılması
  4 iki boyutlu çizim komutlarının (Polygon, Doughnut, Ellipse, Rectangle, Hatch, Bhatch vb. komutları) anlatılması
  5 Select, Quick select, Tool palette window, Linetype, Lineweight, Send, Table style, Color işlemleri ve modify komutlarının anlatılması
  6 Modify menüsü komutlarının anlatılmasına ( Scale, Rotate, Chamfer, Fillet, Move,Sketch komutları) devam edilmesi.
  7 Modify menüsü komutlarının anlatılmasına devam edilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Proje tasarım alanına metinsel ifadelerinin yazılması (Dtext, Text ve Mtext vb komutlar).
  10 Katmanlar (Layers)
  11 Ölçülendirme komutlarının (Linear, Aligned, Radius, Diameter, Angular, Baseline, Continue, Ledear vb. komutlar )
  12 Nesne sorgulama işlemleri (Dist, Area, List, Properties komutları)
  13 Block`ların oluşturulması ve kullanımı
  14 Projenin baskısının alınması
  15 Ödev teslimi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Bayram Cemil Bilgili

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar 1. Gök A., Gök K., 2008 Autocad 2008, Seçkin Yayıncılık, 459 sayfa 2. Baykal. G. 2006. Autocad 2007, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 824 sayfa
  Yardımcı Kitap 1.Internet Ortamı Güncel Yayınları 2.Ekebaş, A. N.,1996. Autocad Release 13 3D Boyut ve Rendering, Seçkin Yayınevi, ISBN: 975-347-101-7, 378 s.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Bilgisayar ortamında iki boyutlu peyzaj proje tasarımının gerçekleştirilmesi. Peyzaj projelerinde nesnelerinin geometrik özelliklerinin sorgulanması. Mevcut projeler üzerinde her türlü değişiklik işlemlerinin yapılması. Projelere ait faklı çıktı tasarımlarının yapılması ve çıktı cihazlarından alınması. Proje tasarımlarını harici tasarım örnekleriyle birleştirme işlemlerinin yapılması ve tasarım sürecinde kullanılan teknolojik cihaz ve güncel tasarım yazılımların kullanılması
  Dersin İçeriği Bilgisayar destekli tasarım sürecinin örneklerle açıklanması, AutoCad programının genel tanıtımı, sistem gereksinimleri, menü ve araç çubuklarının tanıtılması, özel araç çubuğu oluşturulması (Customize-toolbars komutları), Options komutuyla bazı program ayarlarının gerçekleştirilmesi ve koordinat sistemleri ile sistem değişkenlerinin özellikleri anlatılması. Fonksiyon tuşları Model sayfası ayarlarının oluşturulması (Limits), tasarımın kaydedilmesi (Save, Save as), uzunluk ve açı ölçü birimlerinin ayarlanması, iki boyutlu çizim komutlarının (Line, Mline, Point, Circle, Arc, Trace, Pline) anlatılması 2D çizim komutların anlatılması (Polygon, Doughnut, Ellipse, Rectangle, Hatch, Bhatch vb. komutları) devam edilmesi ve UCS işlemi. İlgili sistem değişkenlerinin açıklanması. Select, Quick select, Tool palette window, Linetype, Lineweight, Send, Table style, Color işlemleri ve modify komutlarının anlatılması (Erase, Copy, Offset, Array, Mirror vb.) Modify menüsü komutlarının anlatılmasına ( Scale, Rotate, Chamfer, Fillet, Move,Sketch komutları) devam edilmesi. İlgili araç çubuğu komut düğmelerinin gösterilmesi. İlgili sistem değişkenlerinin açıklanması Modify menüsü komutlarının anlatılmasına devam edilmesi Proje tasarım alanına metinsel ifadelerinin yazılması (Dtext, Text ve Mtext vb komutlar). Metin stili geliştirme ve kaydetme işlemleri. Blok hazırlama (Wblock, Block) ve çizime blok yerleştirme (Insert ve Minsert Komutları) işlemleri. Katmanlar (Layers) Görüntü kontrol komutlarının (Zoom, View, Aerial view, Pan, Redraw, Regen ve Regenall komutları) anlatılması. Çizim yardımlarının açıklanması (Grid, Snap, Osnap, Drafting settings komutları). Ölçülendirme komutlarının (Linear, Aligned, Radius, Diameter, Angular, Baseline, Continue, Ledear vb. komutlar ) anlatılması, Ölçü stili geliştirme ve kaydetilmesi (Dimstyle). İlgili sistem değişkenlerinin açıklanması Nesne sorgulama işlemleri (Dist, Id, Area, Time, Setvar, List, Properties komutları). Çıktı tasarımının yapılması (Layout komutu) ve çıktının çiziciden alınması (Plot komutu). Export, Send, Drawing utilities, Externel reference, Raster image, Ole object, Xref ve Image manager işlemleri Üç boyutlu nesne tasarım ilkelerinin anlatılması, üç boyutlu tasarım komutları ile yüzey oluşturma işlemleri, üç boyutlu nesne görüntüleme ve Render işlemleri Ödev teslimi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 4
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 4
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster