ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mimarlık Bilgisi PEY204 BAHAR 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Binaya ilişkin kavramları tanımlar
  2-Bir yapının özelliklede konutun iç ve dış işlevlerinin türleri ve ilişkilerini tanımlayıp analiz eder
  3-Dış mekanda yapılacak etkinlik türlerini değerlendir
  4-Konut ve çevresini tasarlar
  5-Doğadaki formlardan öykünerek tasarım yapabilme yetisini kazanır
  6-Genel mimarlık kavramlarını yorumlar
  7-İnsan ve yapı arasındaki ilişkileri yorumlar
  8-Düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yapısını tanımlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kat planı
  2 Yapı kesitleri ve bina öğelerine ilişkin detay çizimleri
  3 Kat planı kesit çizimi
  4 Yapıya ilişkin terimlerin tanımlanması
  5 Temel ve temel çeşitleri
  6 Duvar ve duvar çeşitlerinin tanımlanması
  7 Çatı ve çatı çeşitlerinin tanımlanması
  8 Ara Sınav
  9 Binaya uygun çatı çözümlemesi ve çizimi
  10 Bina yapım sistemleri
  11 Dünyadaki ilginç yapı tasarımları I
  12 Dünyadaki ilginç yapı tasarımları II
  13 Konut tasarımı
  14 Tasarlanan konutun maket çalışması I
  15 Tasarlanan konutun maket çalışması II
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erdoğan, E.,2009. Mimarlık Bilgisi. A.Ü.Z.F. Yayın No:1574, Ders Kitabı:526, Ankara.
  Yardımcı Kitap Özbilen, A., 2006: Mimarlık Bilgisi Ders Notları, K.T.Ü. Özkan, B., Küçükerbaş, E., Mimarlık Bilgisi, 1994: E. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Teksir No:37, 142 s.1. Uzun, G., 1994: Mimarlık Bilgisi, Çukurova Üniversitesi Yayın No:14, Adana, 129 s. Özdeniz, M. B. ve ark., 1996: Yapı Bilgisi, K.T.Ü. Yayınları, 228 s.
  Döküman -
  Dersin Amacı Binaya ilişkin mimari kavramları anlatmak ve yapının nasıl tasarlanacağını öğretmek
  Dersin İçeriği Kat planı Yapı kesitleri ve bina öğelerine ilişkin detay çizimleri Kat planı kesit çizimi Yapıya ilişkin terimlerin tanımlanması Temel ve temel çeşitleri Duvar ve duvar çeşitlerinin tanımlanması Çatı ve çatı çeşitlerinin tanımlanması Binaya uygun çatı çözümlemesi ve çizimi Bina yapım sistemleri Dünyadaki ilginç yapı tasarımları sunumu Konut tasarımı Tasarlanan konutun maket çalışması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster