ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Tanıma ve Değerlendirme II PEY206 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Geniş yapraklı ağaç, ağaççık ve çalıların habitüs özelliklerini tanımlar.
  2-Bitki tanımada gövde, yaprak, çiçek ve meyve özelliklerini açıklar.
  3-Bitkisel tasarım açısından ağaçların işlevlerini kavrar.
  4-Bitkisel materyali peyzaj tasarımında kullanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje1012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 1011010
  Toplam İş Yükü(Saat)   140
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,67 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Angiospermler hakkında genel bilgiler, Magnoliaceae, Lauraceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Magnoliaceae, Lauraceae bölümleri okunmalıdır.
  2 Berberidaceae, Platanaceae, Hammadelidaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Berberidaceae, Platanaceae, Hammadelidaceae bölümleri okunmalıdır.
  3 Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae bölümleri okunmalıdır.
  4 Betulaceae, Fagaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Betulaceae, Fagaceae bölümleri okunmalıdır.
  5 Casuarinaceae, Tiliaceae, Cistaceae, Tamaricaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Casuarinaceae, Tiliaceae, Cistaceae, Tamaricaceae bölümleri okunmalıdır.
  6 Salicaceae, Ericaceae, Rosaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Salicaceae Ericaceae, Rosaceae bölümleri okunmalıdır.
  7 Leguminosae, Myrataceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Sapindaceae familyalarına ait cins ve türlerin peyzaj tasarımında dendrolojik özellikleri ve uygulamaları K1, K2: Leguminosae, Myrataceae, Aquifoliaceae, Buxaceae, Sapindaceae bölümleri okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Hippocastanaceae, Aceraceae, Anacardiaceae familyalarına ait cins ve türlerin peyzaj tasarımında dendrolojik özellikleri ve uygulamaları K1, K2: Hippocastanaceae, Aceraceae, Anacardiaceae bölümleri okunmalıdır.
  10 Arazi çalışması Arazi uygulamaları incelenmelidir.
  11 Simaroubaceae, Meliaceae, Apocynaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Simaroubaceae, Meliaceae, Apocynaceae bölümleri okunmalıdır.
  12 Oleaceae, Bignoniaceae, Caprifoliaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K1, K2: Oleaceae, Bignoniaceae, Caprifoliaceae bölümleri okunmalıdır.
  13 Malvaceae, Eleagnaceae, Vitaceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K2, K3: Malvaceae, Eleagnaceae, Vitaceae bölümleri okunmalıdır.
  14 Hederaceae, Hydrangeaceae, Celastraceae familyalarına ait cins ve türlerin dendrolojik özellikleri ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki kullanımı K2, K3: Hederaceae, Hydrangeaceae, Celastraceae bölümleri okunmalıdır.
  15 Arazi çalışması Arazi uygulamaları incelenmelidir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Pelin Şahin Körmeçli

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Anşin, R. ve Özkan, Z. C. 2006. Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, K. T. Ü. Basımevi, Yay. No: 167/19, 3. Baskı, 450 s., Trabzon. 2. Akkemik, Ü. (Editör) 2018.Türkiye´nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, T.C. Orman ve Su Işleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 2. Baskı. ISBN:978-605-9550-14-7. 684 s., Ankara. 3. Mamıkoğlu, N. G., ve Ergüven, E. 2012. Türkiye`nin ağaçları ve çalıları. NTV yayınları. 728s., İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Pamay, B. 1992. Bitki Materyali I-II-III. İ.Ü. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Küçükkuyu -İstanbul. 2. Brickell, C. , 1994. The Royal Horticultural Society Gardeners Encyclopedia of Plants&Flowers, Dorling Kindersley Limited, London. 3. Orçun, E. 1972. Dendroloji, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:196, İzmir.
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanılabilecek bitkisel materyaller hakkında genel bilgiler vermek, yerli ve egzotik ağaçları tanıtmak ve kullanımını öğretmek.
  Dersin İçeriği Angiosperm bitki türlerinin dendrolojik özellikleri ve Peyzaj Mimarlığı uygulamalarındaki kullanım yeri anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 3
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster