ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Analizi ve Değerlendirme PEY307 GÜZ 2+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kaynak analizi yapabilir
  2-Basit sörvey yapabilme becerisine sahip olur
  3-Doğal kaynakların sörveyini yapabilir
  4-Kültürel kaynaklar üzerine yorum katabilir
  5-Sörvey raporları hazırlayabilir
  6-Peyzaj planlama yöntem ve becerilerine sahip olur
  7-Peyzaj karakter bölgelerini ayırt edebilir, Ekolojik Riziko Analizi yapabilir
  8-Ekolojik riziko analizi ve Görsel Kalite Analizi yapabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler206424
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 10188
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kaynak Analizi; Yazılı Kaynaklar, Anketler, Aletler
  2 Basit Sörvey Çalışmaları ve Değerlendirilmesi
  3 Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Doğal Kaynaklar
  4 Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Kültürel Kaynaklar
  5 Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Sosyal ve Ekonomik Kaynaklar
  6 Değerlendirme Yöntemleri
  7 Değerlendirme Yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 SWOT Analizi ve Görsel Kalite Analizi
  10 Peyzaj Karakter Bölgeleri ve Sınıflandırılması
  11 Peyzaj Karakter Bölgeleri ve Sınıflandırılması
  12 Ekolojik Riziko Analizleri
  13 ÇED hakkında tarihi süreç ve Bilgilendirme
  14 Ülkemizde ÇED Raporlarının Hazırlanması, Yapılmış ve Uygulanan ÇED Raporlarının Değerlendirilmesi
  15 Ödev Sunumu
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör.İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar 1. Gültekin, E. ve Kesim, G.A., Kaynak Analizi, 2002. Ç. Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 100, Ders Kitabı No: 24, Adana. 2. Uzun, O.(Editör) 2012. Peyzaj Planlama, Lazer Ofset Matbaa, Ankara. 3. Anonymous, 2001. Ecological Risk Analysis and Management Planning for Lake Manyas, European Commission Directorate General XI Life Third Countries, Ankara, Turkey. 4.Aruoba, Ç. Ve Uzun, O. 1999. Kaynak Yönetimi ve Peyzaj Planlama, Kaynak Yönetimi Ders Notları, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Şahin, Ş. Kaynak Envanter ve Analizi Ders Notları. 2.Köseoğlu, M. Peyzaj Değerlendirme Yöntemleri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:430. 3. Randolph, J. 2004. Environmental Land Use Planning and Management, Island Pres, Washington. 4. Marsh, W. M. 2005. Landscape Planning Environmental Applications, Wiley, America. 5. Güngör, S. ve Arslan, M. 2004. Turizm Ve Rekreasyon Stratejileri İçin Swot Analizi, Görsel Kalite Değerlendirmesi, Turizm Tesislerinin Begenilirliği Ve Turizm Tesisleri Durum Analizi Uygulaması: Beyşehir İlçesi Örneği, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): 68 ? 72. 6. İlgili web siteleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Peyzaj Planlama süreci için envanter ve analiz çalışmalarının uygulanması, organizasyon teorileri ve metotları, dijital coğrafik sistemler kullanılarak kartografik bilginin analizi ve yorumlanması, ekolojik yapıyı gösteren bölgesel gelişim planlarının hazırlanabilmesi için bölgesel peyzajın değerlendirilmesi, alanın fiziksel, biyolojik ve kültürel kaynak potansiyellerinin, insan aktivitelerinin ve onların kullanım-etki hassasiyetlerinin arttırılması amaçlanmaktadır
  Dersin İçeriği Kaynak Analizi; Yazılı Kaynaklar, Anketler, Haritalar, Aletler Basit Sörvey Çalışmaları ve Değerlendirilmesi Ayrıntılı Sörvey ve Değerlendirmeleri; Doğal, Kültürel Kaynaklar ve Sosyal ve Ekonomik Kaynaklar Değerlendirme Yöntemleri SWOT Analizi ve Görsel Kalite Analizi Peyzaj Karakter Bölgeleri ve Sınıflandırılması Ekolojik Riziko Analizleri ÇED hakkında tarihi süreç ve Bilgilendirme Ülkemizde ÇED Raporlarının Hazırlanması, Yapılmış ve Uygulanan ÇED Raporlarının Değerlendirilmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster