ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Şehir ve Bölge Planlama PEY309 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Şehircilik kavramlarını, kent planlamada uygulama araçlarını ve yöntemlerini bilir
  2-Şehirciliğin gelişim süreci ve değişen şehir formları hakkında bilgisi vardır
  3-Konut alanları ve konut alanları planlamasında kullanılan temel kavramları bilir
  4-Kentleşme ve kentlileşme süreci hakkında bilgisi vardır
  5-Ulaşım tipleri ve kavşaklar, meydanlar hakkında bilgisi vardır
  6-Yerleşme alanlarında planlama-yenileme, şehir yenileme kapsamı ve kavramı hakkında bilgisi vardır
  7-Şehircilik ve Peyzaj Mimarlığı ilişkisini ve önemini kavrar
  8-Açık alanlar (Serbest-Yeşil Alanlar) hakkında bilgi sahibidir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler20428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011616
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   72
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,4 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Şehirciliğe giriş
  2 Şehircilik temel kavramları ve tanımlar
  3 Şehirciliğin kısa tarihi
  4 Şehirciliğin gelişim süreci ve değişen şehir formları
  5 Kent, Kentleşme ve kentlileşme süreci
  6 Planlama, plan ve planlama süreci uygulama araçları
  7 Kentsel altyapı unsurları ve planlaması
  8 Ara Sınav
  9 Konut alanların planlamasında etkili akımlar
  10 Konut alanların planlamasında etkili kullanılan temel kavramlar
  11 Kentsel açık ve yeşil alanlar
  12 Yerleşme alanlarında planlama
  13 Kentsel dönüşüm
  14 Yeni şehircilik akımı
  15 Şehircilik ve peyzaj mimarlığı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar 1.Bayhan, İ.H., 1969. Şehir Planlaması, İskender Matbaası, İstanbul. 2.Pamay, B., 1978. Kentsel Peyzaj Planlaması, İ.Ü. Yayın No: 2487, O.F. Yayın No: 265, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1.Türkoğlu, H., 2002. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları. 2.Yüzer, M.A., 2004. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F. 3.Yirmibeşoğlu, F., 2006. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F. 4.Özgüç Erdönmez İ. M., 2009. Şehir ve Bölge Planlama Ders Notları, İ.Ü.O.F.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Ülkelerin ekolojik doğal dengesinin korunması, onarılması ve geliştirilmesi, kırsal ve kentsel alanlardaki peyzaj planlamaları ile ele alınmak zorundadır. Peyzaj mimarlarının da şehir ve bölge planlama konularında konunun uzmanları ile işbirliği içinde çalışabilmesi için, şehir ve bölge planlama konusunda gerekli bilgilerle donatılmasıdır
  Dersin İçeriği Şehirciliğe giriş Şehircilik temel kavramları ve tanımlar Şehirciliğin kısa tarihi Şehirciliğin gelişim süreci ve değişen şehir formları Kent, Kentleşme ve kentlileşme süreci Planlama, plan ve planlama süreci uygulama araçları Kentsel altyapı unsurları ve planlaması Konut alanların planlamasında etkili akımlar Konut alanların planlamasında etkili kullanılan temel kavramlar Kentsel açık ve yeşil alanlar Yerleşme alanlarında planlama Kentsel dönüşüm Yeni şehircilik akımı Şehircilik ve peyzaj mimarlığı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 1
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 1
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 1
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 1
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster