ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri PEY304 BAHAR 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Veri, Bilgi, Sistem Mekansal Bilgi Sistemleri hakkında temel kavramları bilir
  2-Arazi Bilgi sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Raster-Vektör ve Tematik veriler hakkında temel kavramları bilir
  3-Coğrafi Bilgi Sistemlerinde boyut, topoloji, Coğrafi Bilgi Sisteminin yazılım ve donanım bileşenleri hakkında temel kavramları bilir
  4-Coğrafi Bilgi Sistemlerine sayısal veri elde etme yöntemlerini bilir ve sayısal verilerle çalışma becerisi kazanır
  5-Veri depolama teknikleri, veri tabanı yönetim sistemleri ve mekansal analiz yöntemleri hakkında temel ilkeleri kavrar
  6-Meslek alanında Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımı yapma ve uygulama yeteneği kazanır
  7-Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım ve Donanımını kullanma becerisi kazanır
  8-Mesleki amaçları doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemlerinden yararlanmasını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler208648
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011212
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Harita ve Mekansal Bilgi, Veri, Bilgi ve Haberleşme, Sistem, Bilgi Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemleri, Sayısal Haritalar
  2 Arazi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yerküre ve Coğrafya Kavramı, Coğrafi Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri ve Objenin Tanımlanması, Coğrafi Bilgi Sisteminde Boyut Kavramı
  3 Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Tipleri, Geometrik Veriler, Vektör Veriler, Raster Veriler, Tematik (Konusal) Veriler (Öznitelik Verileri), Topoloji
  4 Coğrafi Bilgi Sisteminin Bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Donanım Bileşenleri, Veri Toplama ve Giriş Donanımı, Kullanıcı Yüzeyi (İletişim) Yazılımları, Bilgi Sunuş Elemanları (Çıktı Araçları), Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Bileşenleri, Veri Giriş ve Doğrulama Yazılımları
  5 Coğrafi Veriler, Kartoğrafik Amaçlı Sayısal Coğrafi Verilerin Toplanması, Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme, Fotogrametrik Ölçmeler, Yersel Ölçmeler
  6 Sayısallaştırma İle Coğrafi Verilerin Elde Edilmesi, Kullanıcılar
  7 Vektör-Raster ve Raster-Vektör Dönüşümü, Otomatik Sayısallaştırma (Tarama)
  8 Ara Sınav
  9 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Bankası Modeli, Hiyerarşik Veri Bankası Modeli, Ağ Veri Modeli
  10 CBS yazılımlarının tanıtımı
  11 Meslek alanında CBS tasarımı ve uygulanması esasları, Örnek CBS modeli oluşturma aşamaları
  12 Örnek CBS modelinde sistem tasarımı, veri girişi ve editleme
  13 CBS modeli üzerinde Mesleki amaçlı sorgulama ve analizler
  14 CBS Model üzerinde Mekansal analizler
  15 CBS de veri çıkışı ve veri sunum olanakları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Bayram Cemil Bilgili

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar 1.ArcGIS 9 Uygulama Dokümanı, İşlem Şirketler Grubu, ESRI Technology. 2. Yomralıoğlu, T., 2000, Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 3.Baskı, s.480, Akademi Kitabevi, Trabzon. 3.KOÇ, A., 1995 Bilgisayar Destekli Konusal Orman Haritalarının Üretimi ve Orman Bilgi Sisteminin Oluşturulması, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Programı, Yayınlanmamış Doktora tezi Mayıs 1995, İstanbul. 4. KOÇ, A., 1995 : Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemi, Türkiye İkinci ARC/INFO ve ERDAS Kullanıcıları Grubu Toplantısı, 19-20 Haziran 1995 Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine, Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında teorik ve pratik düzeyde temel bilgileri öğretmek ve bu bilgilerden meslek amaçları doğrultusunda yararlanabilme becerisi kazandırmak
  Dersin İçeriği Harita ve Mekansal Bilgi, Veri, Bilgi ve Haberleşme, Sistem, Bilgi Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemleri, Sayısal Haritalar Arazi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yerküre ve Coğrafya Kavramı, Coğrafi Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri ve Objenin Tanımlanması, Coğrafi Bilgi Sisteminde Boyut Kavramı Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Tipleri, Geometrik Veriler, Vektör Veriler, Raster Veriler, Tematik (Konusal) Veriler (Öznitelik Verileri), Topoloji Coğrafi Bilgi Sisteminin Bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Donanım Bileşenleri, Veri Toplama ve Giriş Donanımı, Kullanıcı Yüzeyi (İletişim) Yazılımları, Bilgi Sunuş Elemanları (Çıktı Araçları), Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Bileşenleri, Veri Giriş ve Doğrulama Yazılımları Coğrafi Veriler, Kartoğrafik Amaçlı Sayısal Coğrafi Verilerin Toplanması, Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme, Fotogrametrik Ölçmeler, Yersel Ölçmeler Sayısallaştırma İle Coğrafi Verilerin Elde Edilmesi, Kullanıcılar, Vektör-Raster ve Raster-Vektör Dönüşümü, Otomatik Sayısallaştırma (Tarama) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Bankası Modeli, Hiyerarşik Veri Bankası Modeli, Ağ Veri Modeli CBS yazılımlarının tanıtımı Meslek alanında CBS tasarımı ve uygulanması esasları, Örnek CBS modeli oluşturma aşamaları Örnek CBS modelinde sistem tasarımı, veri girişi ve editleme CBS modeli üzerinde Mesleki amaçlı sorgulama ve analizler CBS Model üzerinde Mekansal analizler CBS de veri çıkışı ve veri sunum olanakları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 2
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster