ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Planlama I PEY405 GÜZ 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj Planlama kavram sürecini kavrar
  2-Peyzaj Planlama süreci ve bu sürece farklı yaklaşımları bilir
  3-Peyzaj Planlama sürecindeki peyzajın yapı ve fonksiyonunu analiz edebilir
  4-Peyzaj planı yapabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler201000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje3017070
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   234
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,8 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Planlama, süreçleri, türleri ve kuramları
  2 Stratejik kararlar
  3 Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kentsel alan)
  4 Doğal özelliklerin belirlenmesi
  5 Kültürel özelliklerin belirlenmesi
  6 Alan kullanımlarının değerlendirilmesi
  7 Arazi çalışması
  8 Ara Sınav
  9 Mevcut durum analizi
  10 Uygunluk analizi
  11 Uygunluk analizi
  12 Peyzaj fonksiyonları analizi
  13 Peyzaj fonksiyonları analizi
  14 Plan ve raporların oluşturulması
  15 Sunum
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Ersoy, M. 2007. Kentsel Planlama Kuramları. İmge Kitabevi, Ankara Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj Planlama. Birsen yayınevi, İstanbul. Uzun, O., İlke, F.D., Çetinkaya, G., Erduran, F., Açıksöz, S. 2012. Peyzaj Planlama. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap AKDOĞAN, G., 1984: Doğa Düzenleme Ders Notları. Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Baskı İşliği, İstanbul. YILDIZCI, A.C., 1982. Kentsel Yeşil Planlaması ve İstanbul Örneği, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İSTANBUL. PAMAY, B., 1978. Kentsel Peyzaj Planlaması, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj mimarı adaylarına peyzaj bileşenlerinin yapısı ve fonksiyonu hakkında bilgi vermek, peyzaj planlama çalışmalarında peyzajın yapı ve fonksiyondaki değişimler doğrultusunda plan oluştura bilme becerisini kazandırmak
  Dersin İçeriği Planlama, süreçleri, türleri ve kuramları Stratejik kararlar Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kentsel alan) Doğal özelliklerin belirlenmesi Kültürel özelliklerin belirlenmesi Alan kullanımlarının değerlendirilmesi Arazi çalışması Mevcut durum analizi Uygunluk analizi Uygunluk analizi Peyzaj fonksiyonları analizi Peyzaj fonksiyonları analizi Plan ve raporların oluşturulması Sunum
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 3
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster