ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Planlama II PEY406 BAHAR 4+4 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğal ve kültürel peyzajı öğrenir ve ayırt edebilir
  2-Başlıca korunan alan tipleri ve kullanımlarının planlanması hakkında bilgi edinir
  3-Genel Planlama ve Peyzaj Planlama hakkında bilgilerini pekiştirir
  4-Kırsal Peyzaj Planlama Yöntemini öğrenir
  5-Tarımsal yerleşimler, kırsal rekreasyon alan ve yerleşimler, endüstriyel alanlar ve ulaşım sistemlerini planlamayı öğrenir
  6-Ülkemiz ve Dünya Kırsal Peyzaj Plan ve Uygulama Örneklerini değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler2041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje2012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   230
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7,67 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kırsal alan)
  2 Doğal özelliklerin belirlenmesi
  3 Kültürel özelliklerin belirlenmesi
  4 Alan kullanımlarının değerlendirilmesi
  5 Arazi çalışması
  6 Mevcut durum analizi
  7 Peyzaj karakter analizi
  8 Ara Sınav
  9 Peyzaj Karakter tipleri analizi
  10 Uygunluk analizi
  11 Uygunluk analizi
  12 Peyzaj fonksiyonları analizi
  13 Peyzaj fonksiyonları analizi
  14 Plan ve raporların oluşturulması
  15 Sunum
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Koç, N. Ve Şahin, Ş. 1999. Kırsal Peyzaj Planlaması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1509, Ankara. DİRİK, H., 2005: Kırsal Peyzaj (Planlama ve Uygulama İlkeleri), İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları 4559/486, ISBN 975-404-749-9. 2005, 452 s. ÜRGENÇ, S., 2000: Kırsal Peyzaj (Koruma - Onarım - Düzenleme). Y.T.Ü. Mimarlık Fak., Şehir Bölge Planlama Bölümü Yayın No: YTÜ - 2000.004, ISBN: 975 461 - 283 - 8, 244 s. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj Planlama. Birsen yayınevi, İstanbul. Uzun, O., İlke, F.D., Çetinkaya, G., Erduran, F., Açıksöz, S. 2012. Peyzaj Planlama. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap HART, J. F., 1998: The Rural Landscape. The John Hopkins University Press. ISBN: 0 - 8018 - 5717 - 1, 401 p. Baltimore and London. Yücel, M. 1995. Doğa Koruma Alanları ve Planlanması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:104, Adana. İlgili web siteleri ve lisansüstü tezler
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Kırsal peyzaj, insanların kentler dışındaki faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevrenin görünümüdür. Ekolojik dengesi, ekonomik yararlılığı ve görsel etkinliği yüksek olan kırsal alanların korunmasının, kullanılmasının ve yönetiminin planlanmasının, dengesi bozuk olan kırsal alanların da insan faktörünü dikkate alınarak ekolojik ve estetik ilkelere göre yeniden düzenlenmesinin temel ilke ve yaklaşımlarını öğretmektir
  Dersin İçeriği Proje konusu ve çalışma alanının belirlenmesi (Kırsal alan), doğal özelliklerin belirlenmesi, kültürel özelliklerin belirlenmesi, alan kullanımlarının değerlendirilmesi, arazi çalışması, mevcut durum analizi, peyzaj karakter analizi, peyzaj karakter tipleri analizi, uygunluk analizi, peyzaj fonksiyonları analizi, plan ve raporların oluşturulması, sunum
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 3
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster