ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevre Sorunları PEY107 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çevre hakkında temel kavramları öğrenir
  2-Çevre sorunlarının nedenlerini öğrenir, mesleki açıdan yeni bakış açıları geliştirir
  3-Çevre sorunlarının sonuçlarını öğrenir
  4-Uluslar arası Çevre Politikaları hakkında bilgi edinir
  5-Çevre Hakkında Ulusal Yasal Mevzuat hakkında bilgi edinir
  6-Çevre sorunlarını gidermek için çözüm önerisi getirebilir
  7-Sürdürülebilir peyzaj düzenleme hakkında genel bilgi edinir
  8-Çevre eğitimi ve bilincinin önemini anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 2010110
  Toplam İş Yükü(Saat)   111
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,7 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin içeriği ile ilgili bilginin verilmesi, öğrencilerin beklentilerinin öğrenilmesi.
  2 Çevre, Çevreyle ilgili temel kavramlar, Doğal ve Kültürel Çevre kavramları
  3 Çevre Sorunlarının Nedenleri
  4 Çevre Sorunlarının Sonuçları, İnsan Sağlığı açısından çevre kirlilikleri, Başlıca Yerel Çevre Kirlilikleri, Flora-Fauna üzerine etkiler ve Biyolojik çeşitlilik
  5 Hava kirliliği, Su Kirliliği, toprak kirliliği- Çevre Sorunlarının Sonuçları
  6 Gürültü Kirliliği ve Görüntü Kirliliği, Katı Atıklar-Çevre Sorunlarının Sonuçları
  7 Arazi Çalışması
  8 Ara Sınav
  9 Başlıca Küresel Çevre Kirlilikleri (Sera Etkisi ve Küresel Isınma, Asit yağmurları ve etkileri, Ozon tabakasının delinmesi, Ötrofikasyon, Erozyon)
  10 Uluslararası Çevre Politikaları ve Dönüm Noktası Olan Konferanslar, Ulusal ve uluslar arası düzeyde çevre örgütleri, Ülkemizin uluslar arası düzeyde çevre sorumlulukları
  11 Ülkemizde Çevre hakkında yasal mevzuat ve Çevre Politikaları
  12 Çevre Sorunları için Önlemler
  13 Çevre ve sürdürülebilir kalkınma, Çevre eğitimi ve çevre bilinci
  14 Çevre bilinci gelişimini destekleyici ve sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarımı yaklaşımları
  15 Ödevlerin tartışılması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar 1. Uslu, A. 2011. Çevre Nedir? .Peyzaj Çevre ve Tarım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Yazgan, E. M.(Editör), Eskişehir. 2. Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. 1991. Çevre ve Ekoloji. Remzi Kitabevi, İstanbul. 3. Öğütveren, B. Ü.(Editör). Çevre Sorunları ve Politikaları. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 4. Akdur, R. 2005. Avrupa Birliği ve Türkiye`de Çevre Koruma Politikaları,Türkiye`nin Avrupa Birliği`ne Uyumu. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Dizisi:23
  Yardımcı Kitap 1. IULA-EMME, 1991. Glossary of Environmental Terms, Kent Basımevi, İstanbul. 2. Haktanır, K. ve Arcak, S. 1998. Çevre Kirliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1503, Ankara. 3. Anonim, 1995. Türkiye`nin Çevre Sorunları, Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Ankara. 4. Anonim, 1990. Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara. 5. Anonim, 1987. Ortak Geleceğimiz, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara. 6. Tai, L., Haque, M. T., McLelnan, G. K. and Knight, E. J. 2006. Designing Outdoor Environments for Children, McGraw Hill. 7. Thompson, J. W. And Sorvig, K. 2000. Sustainable Landscape Construction. Island Press, Washington.
  Döküman power point sunu, Projeksiyon cihazı, ders notları
  Dersin Amacı Çevre ve çevre sorunları üzerine temel kavramların anlaşılması, ülkesel ve küresel ölçekte çevre sorunlarının nedenleri ve temel çevre sorunlarının algılanması ve bu sorunların çözümünde atılması gereken adımların belirlenmesidir. Bunlara ilişkin olarak çevre bilincinin oluşmasını sağlamaktır
  Dersin İçeriği Çevre ile ilgili temel kavramları, çevre sorunlarının nedenleri, yerel ve küresel sonuçları, çözüm önerileri, ulusal ve uluslararası politikalar konusunda bilgiler anlatılır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster