ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Süs Bitkileri Fizyolojisi PEY108 BAHAR 2+2 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerin yaşamları süresince meydana gelen olayları ve bu olayların gerçekleşmesinde etkili madde değişimlerini açıklayabilme
  2-Madde değişimleri sonucu bitkilerde ortaya çıkan çimlenme, büyüme ve gelişme ile ilgili sorunları açıklayabilme.
  3-Bitki yetiştiriciliğinde karşılaşılan sorunların bitki fizyolojisi ile ilgisini açıklayabilme.
  4-Çeşitli yetiştiricilik uygulamalarının fizyolojik yönden etkinliğini değerlendirebilme.
  5-Bitki besin elementlerinin alınma, bitkide taşınma mekanizmalarını yöntemlerini açıklayabilme.
  6-Bitkilerde kaç türlü fotosentez metabolizması olduğunu ve fotosentez ürünlerinin taşınmasını açıklayabilme.
  7-Süs bitkilerinde büyüme ve çiçek oluşumunu anlayabilme.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler208432
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 3014456
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   186
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,2 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki hücreleri ve yapıları hakkında genel bilgiler, hücrede bulunan organellerin yapıları ve hücredeki fonksiyonları hakkında genel bilgiler.
  2 Suyun yapısı ve özellikleri, suyun taşınmasında cereyan eden olaylar. Suyun bitki fizyolojisinde önemi
  3 Su potansiyeli, hücrenin su potansiyelini oluşturan etmenler, su potansiyel farkı ve hücreye suyun girişi ve çıkışı, hücre hacmindeki değişiklik ile turgor basıncı arasındaki ilişki.
  4 Toprakta su ve suyun yarayışlılığı, suyun alınması ve taşınmasında rol oynayan kök sistemi, kökün yapısı, fotosentez ürünlerinin kök sitemine aktarılması, suyun alınması ve kök sisteminde taşınması, ksilemin yapısı ve suyun ksilemde taşınma mekanizmaları.
  5 Transpirasyon mekanizmaları, transpirasyon birimi, hızı ve oranı, stomaların yapısı, büyüklük ve bitkideki dağılımları, açılıp kapanma mekanizmaları ve buna etki yapan etmenler.
  6 Transpirasyonu belirleme yöntemleri, transpirasyonu azaltma yöntemleri ve sıvı şekilde su yitmesi (Gutasyon-Eksüdasyon).
  7 Bitki-toprak ilişkisi, topraklarda iyon adsorbsiyonu ve değişimi, toprak pH?sı, kök gelişimi ve besin elementlerinin yarayışlılığı, bitki köklerinin besin elementi absorbsiyon yöreleri, besin elementlerinin kök etki alanına taşınması.
  8 Ara Sınav
  9 Bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınması, besin elementlerinin absorbsiyonunda temel ilkeler, bitki besin elementlerinin alınmasında mikoriza fungusunun etkinliği.
  10 Bitki besin elementlerinin hücre membranlarında taşınması, besin elementlerinin ksileme radyal taşınması ve ksileme yüklenmesi, bitki yaprakları tarafından besin elementlerinin alınması.
  11 Fotosentezin tanımı, önemi ve tarihi gelişimi, fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, fotosentezin oluşumunda görev yapan ışık enerjisi ve özellikleri.
  12 Fotosentezde cereyan eden asal tepkimeler, döngüsel ve döngüsel olmayan fotofosforilizasyon, C3, C4 ve KAM bitkilerinde karbondioksit özümlemesi, nişasta ve sakkaroz sentezi, fotosentezi etkileyen etmenler.
  13 Fotosentez ürünlerinin taşınması, floemde taşınma mekanizmaları, fotosentez ürünlerinin bitkideki dağılımları.
  14 Bitkilerde solunum ve önemi, solunum ve fotosentezin karşılaştırılması, solunuma etki yapan etmenler.
  15 Vejetatif büyümü, generatif büyüme (çiçek oluşumu), embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Kacar, B., Katkat, A.V. ve Öztürk, Ş. 2010. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 848, 4. Baskı, s.556, Ankara. Özen, Ç. H. ve Onay, A. 2013. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayın No: 578, 2. Baskı, s.331, Ankara. Kacar, B. 2015. Genel Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayınları, s. 597, Ankara.
  Yardımcı Kitap Mauseth, D. James. 2012. Botany ?Bitki Biyolojisine Giriş?.Nobel yayınları. Beck, B. Charles.2011. Bitki Yapısı ve Gelişimine Giriş. Nobel Yayınları İnternet Ortamı Güncel Yayınları
  Döküman Ders notları, Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon cihazı, laboratuvarda gerekli alet cihaz ve malzemeler.
  Dersin Amacı Bitkilerin üstün nitelik ve nicelikte yetiştirilmeleri için bitkilerde cereyan eden fizyolojik olayların bilinmesi amacıyla, fizyolojik olayların meydana gelmesi, sürdürülmesi ve sona erdirilmesine ilişkin temel sorunları fizik ve kimya yasalarına göre açıklamak, bu sayede bitkilerde birbirine girmiş fizyolojik olayları teker teker ele alıp inceleyerek bitki yaşamına ışık tutmaktır. Bununla beraber büyüme ve çiçek oluşumu kavranacaktır.
  Dersin İçeriği Bitki hücreleri ve yapıları hakkında genel bilgiler, hücrede bulunan organellerin yapıları ve hücredeki fonksiyonları hakkında genel bilgiler. Suyun yapısı ve özellikleri, suyun taşınmasında cereyan eden olaylar. Su potansiyeli, hücrenin su potansiyelini oluşturan etmenler, su potansiyel farkı ve hücreye suyun girişi ve çıkışı, hücre hacmindeki değişiklik ile turgor basıncı arasındaki ilişki. Toprakta su ve suyun yarayışlılığı, suyun alınması ve taşınmasında rol oynayan kök sistemi, kökün yapısı, fotosentez ürünlerinin kök sitemine aktarılması, suyun alınması ve kök sisteminde taşınması, ksilemin yapısı ve suyun ksilemde taşınma mekanizmaları. Transpirasyon mekanizmaları, transpirasyon birimi, hızı ve oranı, stomaların yapısı, büyüklük ve bitkideki dağılımları, açılıp kapanma mekanizmaları ve buna etki yapan etmenler. Transpirasyonu belirleme yöntemleri, transpirasyonu azaltma yöntemleri ve sıvı şekilde su yitmesi (Gutasyon-Eksüdasyon). Bitki-toprak ilişkisi, topraklarda iyon adsorbsiyonu ve değişimi, toprak pH?sı, kök gelişimi ve besin elementlerinin yarayışlılığı, bitki köklerinin besin elementi absorbsiyon yöreleri, besin elementlerinin kök etki alanına taşınması. Bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınması, besin elementlerinin absorbsiyonunda temel ilkeler, bitki besin elementlerinin alınmasında mikoriza fungusunun etkinliği. Bitki besin elementlerinin hücre membranlarında taşınması, besin elementlerinin ksileme radyal taşınması ve ksileme yüklenmesi, bitki yaprakları tarafından besin elementlerinin alınması. Fotosentezin tanımı, önemi ve tarihi gelişimi, fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, fotosentezin oluşumunda görev yapan ışık enerjisi ve özellikleri. Fotosentezde cereyan eden asal tepkimeler, döngüsel ve döngüsel olmayan fotofosforilizasyon, C3, C4 ve KAM bitkilerinde karbondioksit özümlemesi, nişasta ve sakkaroz sentezi, fotosentezi etkileyen etmenler. Fotosentez ürünlerinin taşınması, floemde taşınma mekanizmaları, fotosentez ürünlerinin bitkideki dağılımları. Bitkilerde solunum ve önemi, solunum ve fotosentezin karşılaştırılması, solunuma etki yapan etmenler. Vejetatif büyüme, generatif büyüme (çiçek oluşumu), embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster