ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı PEY209 GÜZ 2+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sürdürülebilirlik kavramı hakkında bilgi sahibi olur
  2-Sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
  3-Sürdürülebilirlik ile ilgili ulusal ve uluslar arası politikalar hakkında bilgi sahibi olur
  4-Peyzaj tasarım çalışmalarında sürdürülebilirlik ilkelerini uygulama yeteneği kazanır
  5-Peyzaj uygulamalarında sürdürülebilirlik açısından uygun yapısal materyalleri tanıma ve kullanma becerisine sahip olur
  6-Peyzaj uygulamalarında sürdürülebilirlik açısından uygun bitkisel materyalleri tanıma ve kullanma becerisine sahip olur
  7-Sürdürülebilir peyzaj tasarımının sosyal ve kültürel boyutu hakkında bilgi sahibi olur
  8-Sürdürülebilir peyzaj tasarımına profesyonel bakış açısı kazanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60199
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   104
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,47 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sürdürülebilirlik kavramı
  2 Sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimi
  3 Sürdürülebilirlik ile ilgili ulusal politikalar
  4 Sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası politikalar
  5 Sürdürülebilir kalkınmada temel amaç, sürdürülebilir kentsel gelişim
  6 Mekân ve dış mekân kavramları
  7 Sürdürülebilir tasarım ilkeleri
  8 Ara Sınav
  9 Sürdürülebilir tasarım ilkeleri
  10 Sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarımı
  11 Bitkisel peyzaj tasarım uygulamalarında kullanılan materyaller ve sürdürülebilirlik
  12 Yapısal peyzaj tasarım uygulamalarında kullanılan materyaller ve sürdürülebilirlik
  13 Sürdürülebilir peyzaj tasarım uygulamaları
  14 Sürdürülebilir peyzaj tasarım uygulamaları
  15 Ödev sunumları
  Ön Koşul PEY104 Temel Tasarım
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Kuter,N., 2014. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı Ders Notları (basılmamış). Papatya, Seçkin, 2011. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeler. Literatür Yayıncılık, 231s.
  Yardımcı Kitap Benson, J., Roe, M., 2000. Landscape and Sustainability. E & F.N. Spon, London. Brundtland, H., 1987. Our Common Future, Oxford University Press, Oxford. Dunnett, N., Hitchmough, J., 2004. The Dynamic Landscape: Design, Ecology and Management of Naturalistic Urban Planting. Spon Press, London. Emery, M., 1986. Promoting Nature in Cities and Towns: A Practical Guide, Croom Helm, London. Hough, M., 1995. Cities and Natural Process. Routledge, London. Kendle, A. D. and Forbes, S. J., 1997. Urban Nature Conservation: Landscape Management in the Urban Countryside, E & FN Spon, London. Kendle, A. D. and Rose, J. E., 2000. The aliens have landed! What are the justifications for `native only` policies in landscape planting? Landscape and Urban Planning, 47, 19-31. Mawhinney, M., 2002. Sustainable development : understanding the green debates. Blackwell Science, Oxford. Sibley, P., 1998. The Sustainable Management of Greenspace, ILAM, Reading. Smith, C., Dunnett, N., Clayden, A., 2007. Residential Landscape Sustainability: A Checklist Tool. Wiley-Blackwell. Toprak, D., 2006. Sürdürülebilir kalkınma çerçevsinde çevre politakaları ve mali araçlar. SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (4): 146-169
  Döküman -
  Dersin Amacı Sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarımı ile ilgili konuları öğretmek
  Dersin İçeriği Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülebilirlik kavramının tarihsel gelişimi, sürdürülebilirlik ile ilgili ulusal ve politikalar, sürdürülebilirlik ile ilgili uluslararası politikalar, sürdürülebilir kalkınmada temel amaç, sürdürülebilir kentsel gelişim, mekân ve dış mekân kavramları, sürdürülebilir tasarım ilkeleri, sürdürülebilir tasarım ilkeleri, sürdürülebilir peyzaj planlama ve tasarımı, bitkisel peyzaj tasarım uygulamalarında kullanılan materyaller ve sürdürülebilirlik, yapısal peyzaj tasarım uygulamalarında kullanılan materyaller ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir peyzaj tasarım uygulamaları, sürdürülebilir peyzaj tasarım uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 5
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster