ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Süs Bitkilerinde Üretim ve Bakım Teknikleri PEY211 GÜZ 2+2 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Süs bitkileri tanıması ve süs bitkilerinin eşeyli, eşeysiz üretme teknikleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.. ve uygular.
  2-Süs bitkilerinin bakımları ve ihtiyaçlarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler10111
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30133
  Proje0000
  Laboratuar 2014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40133
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   103
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,43 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Süs bitkilerinin sınıflandırılması. Ülkemizde ve dünyada süs bitkileri üreticiliği ve önemi K1 den 1. bölüm okunmalıdır. K2 den 1. bölüm okunmalıdır. K3 den 1. 2. ve 3. bölüm okunmalıdır.
  2 Bitki çoğaltmanın kapsam ve önemi ile çoğaltma çeşitleri. Generatif ve vejetatif çoğaltmanın esasları. K1 den 2. bölüm okunmalıdır. K2 den 7. bölüm okunmalıdır.
  3 Tohumla çoğaltma (Tohum kaynakları, tohumların alınması, muhafazası ve dinlenme ) K1 den 3. bölüm okunmalıdır. K4 den 1. ve 2. bölüm okunmalıdır.
  4 Tohumlarda çimlenmenin fizyolojik ve biyokimyasal mekanizması,çimlenmeye etki eden faktörler . K1 den 4. bölüm okunmalıdır. K4 den 3. ve 4. bölüm okunmalıdır.
  5 Tohum yaşama yeteneğinin tayini ve çimlendirme testleri.Tohumlarda çimlenme engelleri, çeşitleri ve giderilmesi. K1 den 5. bölüm okunmalıdır. K4 den 5. ve 6. bölüm okunmalıdır.
  6 Aşı ile çoğaltmanın amaçları. Aşı ile çoğaltmanın biyolojik esasları K1 den 6. bölüm okunmalıdır. K5 den 2. bölüm okunmalıdır.
  7 Çelik ile çoğaltma K1 den 7. bölüm okunmalıdır. K3 den 7. bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Daldırma ile çoğaltma K1 den 8. bölüm okunmalıdır. K5 den 10. bölüm okunmalıdır.
  10 Özelleşmiş gövde ve köklerle çoğaltma.(stolon,kök sürgünü,rizom,soğanımsı gövde,yumru,soğan gibi) K1 den 9. bölüm okunmalıdır. K5 den 10. bölüm okunmalıdır.
  11 Süs bitkilerinin yetiştirme ve bakım istekleri K1 den 10. bölüm okunmalıdır. K2 den 3. bölüm okunmalıdır.
  12 Yapraklı ağaç türlerinin yetiştirme ve bakım istekleri K1 den 11. bölüm okunmalıdır. K2 den 4. bölüm okunmalıdır.
  13 Çalı türlerinin yetiştirme ve bakım istekleri K1 den 12. bölüm okunmalıdır.
  14 İbreli türlerin yetiştirme ve bakım istekleri K1 den 13. bölüm okunmalıdır. K6 den 5. bölüm okunmalıdır.
  15 Sarılıcı-tırmanıcı bitki türlerinin yetiştirme ve bakım istekleri K1 den 14. bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çiçek, N. 2016. Süs Bitkileri Üretim ve Bakım Tekniği. Yayınlanmamış ders notları 2. Tanrıverdi, F. 1993. Çiçek Üretim Tekniği. İnkılap Yayınları. 3. Yokaş, İ. 2017. Süs Bitkileri Üretim Teknikleri. Elif yayınevi. 4. Şehirali,S. 2002. Tohumluk ve Teknolojisi. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü.İstanbul. 5. Müftüoğlu, N.M. 2015. Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler. Nobel yayıncılık. 6. Zencirkıran, M. 2013. Peyzaj Bitkileri I. Nobel yayıncılık.
  Yardımcı Kitap 1. Tezer, N,M; Gökler, İ ve Kesercioğlu, T. 2010. Çiçekli Bitkiler. Nobel Yayın Dağıtım. 2. Kenber, A. L. 1995. Süs ve Salon Bitkileri. İnkılap Yayınları. 3. İnternet Ortamı Güncel Yayınları
  Dersin Amacı Süs bitkileri üretimi ve bakımı konusundaki temel prensipleri öğretmek, yetiştiriciliği ile ilgili (ekolojik istekleri, bakım teknikleri, çoğaltma yöntemleri)teorik bilgileri aktarmak bu alanda ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırabilmek.
  Dersin İçeriği Süs Bitkilerinin Tanınması, sınıflandırılması, kullanımı, değerlendirilmesi, pazar durumu, üretimi, yetiştirme koşulları ve bakım istekleri, kültürel sorunları vb. konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 3
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster