ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğal ve Kültürel Alanların Korunması PEY212 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğa, çevre, ekoloji ve korunan alan kavramlarını öğrenir, doğal ve kültürel değerleri açıklar.
  2-Doğa koruma kapsamı hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Doğa korumanın önemi ve amaçlarını öğrenir.
  4-Doğa korumanın gelişim aşamaları hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Dünyada ve Türkiye`de doğa koruma alanlarındaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
  6-Doğa koruma akımlarını, yöntemlerini ve değerlendirme kriterlerini öğrenir.
  7-Uluslararası doğa koruma alanları kategorileri ve Türkiye`deki doğa koruma alanları kategorilerini öğrenir.
  8-Türkiye`de korunan doğal ve kültürel alanların yasal statüsü ve kriterlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 10188
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğa, çevre, ekoloji ve korunan alan kavramları ile doğal kaynaklar, doğa-insan ilişkileri
  2 Doğal ve kültürel değerlerinin peyzaj mimarlığı ile ilişkisi ve önemi
  3 Doğa koruma kavramı, kapsamı ve doğa koruma etiği
  4 Doğa korumanın önemi
  5 Doğa korumanın nedenleri ve amaçları
  6 Doğa korumanın gelişim aşamaları
  7 Dünyada ve Türkiye`de doğa koruma alanındaki gelişmeler
  8 Ara Sınav
  9 Doğal ve kültürel alanları koruma ilgili yasa ve yönetmelikler
  10 Doğa koruma akımları; doğa koruma yöntemleri
  11 Doğa korumada değerlendirme kriterleri
  12 Doğa koruma alanları kategorileri
  13 Uluslararası doğa koruma alanları kategorileri
  14 Türkiye`de doğa koruma alanları kategorileri
  15 Korunan alanların Türkiye ve Dünya örnekleri ile irdelenmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Kuter, N., 2012. Doğal ve Kültürel Alanların Korunması Ders Notları. (Basılmamış)
  Yardımcı Kitap Demirel, Ö. 2005. Doğa Koruma ve Milli Parklar. KTÜ Or. Fak. Genel yayın No: 219, FakülteYayın. No:37, Trabzon. IUCN (The World Conservation Union), 1994. Parks for Life: Action for Protected Areas in Europe. IUCN-The World Conservation Union, Rue Mauverney 28, CH-1196 Gland, Switzerland, 150 s. IUCN, 1994.Guidelines for Protected Area Management Categories. IUCN Commission on National Parks and Protected areas with the Assistance of the World Conservation Monitoring Centre, IUCN Publiscation Services Unit, Cambridge, UK, 261 s. Robertson, M., K. Vang, A.J., Brown, 1992.Wilderness in Australia: Issues and Options. The Australian Heritage Commision, GPO Box 1567, Canberra ACT 2601, Australia, ISBN 0642 17042 8, 183 s. Yücel, M., 1995. Doğa Koruma Alanları ve Planlaması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 104, Yardımcı Ders kitabı Yayın No:9, Adana, 255 s. Özkan, N., 1995. Doğa Koruma Rehberi Birinci Baskı: Pan Yayınları - Nar Yayın Dizisi. Kuter, N., 2007. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı?nın Eko-Turizm Açısından Değerlendirilmesi?. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 41, ISSN: 1302-1001, Sayı: 4, Sayfa: 3-7. Kuter, N., 2008. Ilgaz Dağı Milli Parkı?nın Orman Peyzajı ve Estetiği Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı: 1, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 36-47. Kuter N., 2009. Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Çevresel Etkileri. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, Sayfa: 331-340. Çolak A.H., 2001. Ormanda Doğa Koruma. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını. ISBN: 975-8273-33-7. 354 s.
  Döküman -
  Dersin Amacı Doğal ve kültürel kaynakların korunması kapsamında kavramsal, tarihsel süreci, mevcut yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve peyzaj mimarlığı ile ilişkisini öğretmek.
  Dersin İçeriği Doğa, çevre, ekoloji ve korunan alan kavramları ile doğal kaynaklar, doğa-insan ilişkileri Doğal ve kültürel değerlerinin peyzaj mimarlığı ile ilişkisi ve önemi Doğa koruma kavramı, kapsamı ve doğa koruma etiği Doğa korumanın önemi Doğa korumanın nedenleri ve amaçları Doğa korumanın gelişim aşamaları Dünyada ve Türkiye`de doğa koruma alanındaki gelişmeler Doğal ve kültürel alanları koruma ilgili yasa ve yönetmelikler Doğa koruma akımları; doğa koruma yöntemleri Doğa korumada değerlendirme kriterleri Doğa koruma alanları kategorileri Uluslararası doğa koruma alanları kategorileri Türkiye`de doğa koruma alanları kategorileri Korunan alanların Türkiye ve Dünya örnekleri ile irdelenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster