ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğa Turizmi PEY214 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Turizmin tanımı, doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur. Turizmin fonksiyonları, çeşitleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur. Turizm-çevre ilişkisini öğrenir.
  2-Rekreasyonun tanımı, rekreasyonun temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
  3-Turizm-rekreasyon ilişkisini öğrenir
  4-Doğa turizmi kavramı ve doğa turizmiyle ilgili kavramlar (alternatif turizm, sürdürülebilir turizm, agroturizm vs.) hakkında bilgi sahibi olur
  5-Ekoturizm kavramı, ekoturizmin gelişimi, ekoturizmin genel özellikleri ve amacı hakkında bilgi sahibi olur.
  6-Doğa turizmi ve ekoturizm planlaması hakkında bilgi sahibi olur
  7-Korunan alan kavramı ile korunan alanlardaki turizmin potansiyel faydaları ve risklerini öğrenir
  8-Korunan alanlarda doğa turizmi ve ekoturizmin çevre üzerindeki etkilerini Dünya ve Türkiye örnekleri ile irdeleyerek öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Turizm ve turist kavramları, turizmin gelişimi
  2 Turizm aktiviteleri, turizm türleri (sınıflandırma), turizm - çevre ilişkisi, turizmin çevre üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri
  3 Doğa, doğa koruma kavramları ve doğa korumanın nedeni, önemi ve amacı
  4 Doğa korumanın gelişim aşamaları, doğa koruma yöntemleri, değerlendirme kriterleri, doğa koruma kategorileri
  5 Boş zaman, serbest zaman, rekreasyon kavramları
  6 Rekreasyonun tarihsel gelişimi
  7 Rekreasyonun özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Rekreasyonun yararları
  10 Rekreasyonun sınıflandırılması
  11 Rekreasyon kaynakları ve sınıflandırılması
  12 Doğa temelli turizm/alternatif turizm çeşitleri
  13 Sürdürülebilirlik / sürdürülebilir kalkınma / sürdürülebilir gelişme / sürdürülebilirlik turizm
  14 Ekoturizm, ekoturizmin amaçları, ilkeleri, özellikleri, ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri
  15 Agroturizm, termal turizm, inanç turizmi, yayla turizmi, gastronomik turizm
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Kuter, N., 2012. Doğa Turizmi Ders Notları. (Basılmamış)
  Yardımcı Kitap Demir C., ve Çevirgen A. 2006. Ekoturizm Yönetimi. Nobel Yayın No: 859, İktisat ve İşletme Yayınları Dizisi: 113. Ankara. Demir C., ve Çevirgen A. 2006. Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı. Nobel Yayın No: 860, İktisat ve İşletme Yayınları Dizisi: 114. Ankara. Avcıkurt, C. (2007). ?Turizm Sosyolojisi. Turist-Yerel Halk Etkileşimi?. Detay Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara. Erdoğan, N., 2003. ?Çevre ve Ekoturizm?. ERK 2003. Ankara. Kuter, N., Erdoğan, E., 2006. ?Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti ve Çevresinin Peyzaj Özellikleri ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi?. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, Sayı: 1, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 111-123. Kuter, N., 2007. ?Çankırı Kenti ve Çevresinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi?. Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 11, Sayfa: 71-77. Kuter, N., 2007. ?Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı?nın Eko-Turizm Açısından Değerlendirilmesi?. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 41, ISSN: 1302-1001, Sayı: 4, Sayfa: 3-7. Kuter, N., 2008. ?İnanç Turizmi ve Isparta-Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti?. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 23-27 Nisan 2008 Belek-Antalya, Sayfa: 517-531. Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. ?Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri?. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, No: 2, Sayfa: 146-156. Kuter, N., 2009. ?Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Çevresel Etkileri?. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, Sayfa: 331-340. Akesen, A., 2009. ?Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımında Ekoturizmin İşlevsel Önemi?. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, Sayfa: 365-374. Kuter, N., 2009. ?Çankırı Kenti ve Yakın Çevresinin Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi?. TMMOB Jeotermal Kongresi, 23-25 Aralık 2009, Ankara, Sayfa: 81-91. Kuter, N., Erdoğan, E., 2010. ?Doğu Karadeniz Bölgesi?nin Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi?. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 3-7 Şubat 2010, Kıbrıs, Sayfa: 361-370. Erdoğan, E., Kuter, N., 2010. ?Sürdürülebilirlik, Agroturizm ve Peyzaj Mimarliği?. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 3-7 Şubat 2010, Kıbrıs, Sayfa: 282-283.
  Döküman -
  Dersin Amacı Turizm, rekreasyon, doğa turizmi, ekoturizm, alternatif turizm, sürdürülebilir turizm ve agroturizm ile ilgili temel kavramları öğretmek. Doğa turizmi ve ekoturizm planlama ilkelerini öğretmek. Dünya?da ve Türkiye?deki doğa turizmi ve ekoturizm ile ilgili yaklaşım ve eğilimleri irdelemek.
  Dersin İçeriği Turizm ve turist kavramları, turizmin gelişimi, turizm aktiviteleri, turizm türleri (sınıflandırma), turizm ? çevre ilişkisi, turizmin çevre üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri, doğa, doğa koruma kavramları ve doğa korumanın nedeni, önemi ve amacı, doğa korumanın gelişim aşamaları, doğa koruma yöntemleri, değerlendirme kriterleri, doğa koruma kategorileri, boş zaman, serbest zaman, rekreasyon kavramları, rekreasyonun tarihsel gelişimi, rekreasyonun özellikleri, rekreasyonun yararları, rekreasyonun sınıflandırılması, rekreasyon kaynakları ve sınıflandırılması, doğa temelli turizm/alternatif turizm çeşitleri, sürdürülebilirlik / sürdürülebilir kalkınma / sürdürülebilir gelişme / sürdürülebilirlik turizm, ekoturizm, ekoturizmin amaçları, ilkeleri, özellikleri, ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri, agroturizm, termal turizm, inanç turizmi, yayla turizmi, gastronomik turizm.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster