ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Süs Bitkilerinin Beslenmesi PEY216 BAHAR 2+1 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Süs bitkilerinin besleme ve gübreleme bilgilerini kavrar.
  2-Bitki besin maddelerinin işlevlerini ve kritik düzeylerini kavrar.
  3-Peyzaj tasarımlarında kullanacağı bitki materyalini tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler10326
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 2014114
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki Beslemenin Önemi ve Tarihçesi. K1 den 1. bölüm okunmalıdır. K2 den 1. bölüm okunmalıdır. K3 den 1. bölüm okunmalıdır.
  2 Bitkilerde besin elementi alımı (Kısa mesafe) K1 den 2. bölüm okunmalıdır. K3 den 2. bölüm okunmalıdır.
  3 Bitkilerde besin elementi alımı (Uzun mesafe) K1 den 3. bölüm okunmalıdır. K3 den 3. bölüm okunmalıdır.
  4 Bitkilerde su alımı K1 den 4. bölüm okunmalıdır. K3 den 4. bölüm okunmalıdır
  5 Bitkilerin azot alımı, azot içerikleri ve azotun özümsenmesi K1 den 5. bölüm okunmalıdır. K2 den 2. bölüm okunmalıdır. K3 den 12. bölüm okunmalıdır.
  6 Bitkilerin fosfor alımı, fosfor bileşikleri ve metabolik işlevleri K1 den 6. bölüm okunmalıdır. K2 den 3 bölüm okunmalıdır. K3 den 13. bölüm okunmalıdır.
  7 Bitkilerin potasyum alımı, potasyum içerikleri ve potasyumun metabolik işlevleri K1 den 7. bölüm okunmalıdır. K2 den 4. bölüm okunmalıdır. K3 den 14. bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Bitkilerin kalsiyum alımı, kalsiyum içerikleri ve kalsiyumun metabolik işlevleri K1 den 8. bölüm okunmalıdır. K2 den 5. bölüm okunmalıdır. K3 den 15. bölüm okunmalıdır.
  10 Bitkilerin magnezyum alımı, magnezyum içerikleri ve magnezyumun metabolik işlevleri K1 den 9. bölüm okunmalıdır. K2 den 6. bölüm okunmalıdır. K3 den 16. bölüm okunmalıdır.
  11 Bitkilerin kükürt alımı, kükürt içerikleri ve kükürdün özümsenmesi K1 den 10. bölüm okunmalıdır. K2 den 7. bölüm okunmalıdır. K3 den 17. bölüm okunmalıdır.
  12 Bitkilerin demir alımı, demir içerikleri ve demirin metabolik K1 den 11. bölüm okunmalıdır. K2 den 8. bölüm okunmalıdır. K3 den 18. bölüm okunmalıdır.
  13 Bitkilerin çinko alımı, çinko içerikleri ve çinkonun metabolik işlevleri K1 den 12. bölüm okunmalıdır. K2 den 9. bölüm okunmalıdır. K3 den 19. bölüm okunmalıdır.
  14 Bitkilerin mangan alımı, mangan içerikleri ve manganın metabolik işlevleri, Bitkilerin bakır ve bor alımı, içerikleri ve bu elementlerin metabolik işlevleri K1 den 13. bölüm okunmalıdır. K2 den 10 ve 11. bölüm okunmalıdır. K3 den 20 ve 21. bölüm okunmalıdır.
  15 Yararlı diğer bitki besin elementleri K1 den 14. bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çiçek, N. 2016. Süs Bitkilerinin Beslenmesi. Basılmamış Ders Notları 2.Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492. 3. Kacar, B. 2012. Temel Bitki Besleme. Nobel yayınları, yayın no: 206, ss 385.
  Yardımcı Kitap 1. Kütük, C. Süs Bitkileri ve Rekreasyon Alanlarının Gübrelenmesi ders notları (basılmamış) Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı eğitimi gören öğrencilere teorik derslerle ve uygulama ile süs bitkilerinin besleme ve gübreleme bilgilerinin kazandırılması.
  Dersin İçeriği Bitki besleme, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster