ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk Oyun Alanları ve Tasarımı PEY315 GÜZ 2+1 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocukların gelişim dönemlerini ve oyun ihtiyacını tanımlar.
  2-Çocuk oyun alanları ile ilgili yasal mevzuatı ve standartları kavrar.
  3-Değişik yaş gruplarını gözeten ve oyun aktivitelerini destekleyen oyun alanı tasarlar.
  4-Çocuklarda doğa bilinci gelişimini destekleyici tasarım yaklaşımlarını geliştirir.
  5-Çocuk oyun alanlarına uygun yapısal ve bitkisel materyale karar verir.
  6-Çocuk oyun alanları dışında, kent içi açık yeşil alanların çocukların kullanımına yönelik tasarlar.
  7-Bağımsız olarak bir çocuk oyun alanı tasarımı yapar.
  8-Çocuk oyun alanlarında çocukların güvenliğini ön plana çıkaran tasarımı uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)000
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   102
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,4 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çocuk-oyun, oyun teorileri ve oyun alanlarının tarihi gelişimi K1:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  2 Çocuğun gelişim dönemleri ve oyun ihtiyacı K1:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  3 Çocuk oyun alanları ile ilgili yasal mevzuat İlgili web siteleri okunmalıdır. Çalışma Alanı hakkında bilgi toplanmalıdır.
  4 Çocuk oyun alanları ile ilgili standartlar İlgili web siteleri okunmalıdır. Çalışma Alanı hakkında bilgi toplanmalıdır. K2:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  5 Çocuk oyun alanlarının tasarımında göz önüne alınacak faktörler K1:İlgili Bölüm okunmalıdır. K3:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  6 Değişik yaş gruplarını gözeten çocuk oyun alanları K3:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  7 Oyun aktivitelerini destekleyen tasarım yaklaşımları K3:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Çocuklarda doğa bilinci gelişimini destekleyici tasarım yaklaşımları K3:İlgili Bölüm okunmalıdır. K6:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  10 Çocuk oyun alanlarında kullanılan donatılar ve özellikleri K2:İlgili Bölüm okunmalıdır. K3:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  11 Çocuk oyun alanlarında bitkisel tasarım K1:İlgili Bölüm okunmalıdır. K5:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  12 Kent içi açık yeşil alanların çocukların kullanımına yönelik tasarımı K3:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  13 Çocuk oyun alanları ve güvenlik önlemleri K1:İlgili Bölüm okunmalıdır. K4:İlgili Bölüm okunmalıdır.
  14 Proje çalışması Dersin Ana ve yardımcı kaynakları
  15 Proje çalışması ve sunum Dersin Ana ve yardımcı kaynakları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Pekin Timur, U. Çocuk Oyun Alanları ve Tasarımı Ders Notu 2. Harris C.W. Dines N.T., 2004. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. McGraw-Hill Hill. New York. 3. Tai, L., 2006. Designing outdoor environments for children landscaping schoolyards, gardens, and playgrounds. McGraw 4. Pekin Timur, U., Timur, Ö.B., 2018. Evaluation of Barış Manço Children´s Playground to Safety Criteria. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-90406-8. 5. Pekin Timur, U., 2012. Planting Children´s Playgrounds: Çankırı City Case. Journal of Food Agriculture & Environment. 6. Özgüner H., Ergin Ş., Gül A., Çukur D., Küçük V., Akten M., 2007. Günümüz Kültürel Yapısı içinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları İle Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması. SDÜ, Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, Proje No: 01018-m-05, Isparta.
  Yardımcı Kitap 1. Goldsmith, S., 2000. Universal Design. Architectural Press. Oxford. 2. Robinson, N., 1992. The Planting Design Handbook, Gower. 3. Kahn, P. Kellert, S.R., 2002. Children and Nature. Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations. The MIT Pres. Cambridge. 4. Gür, Ş.E. 2002. Çocuk Mekanları. YEM Yayınları. İstanbul. 5. Özdoğan, B., 1997. Çocuk ve Oyun: çocuğa oyunla yardım. Arı Yayıncılık. Ankara.
  Döküman İlgili web siteleri
  Dersin Amacı Çocuk oyun alanları tasarım standartları ve kriterleri ile fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimi destekleyici peyzaj tasarım yaklaşımlarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Oyunun ve çocuğun özellikleri doğrultusunda çocuk oyun alanlarının çocuğun fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimini destekleyecek biçimde yapısal ve bitkisel tasarım kriterleri ile güvenli oyun için güvenlik önlemlerini kapsar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 5
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster