ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çocuk Oyun Alanları ve Tasarımı PEY315 GÜZ 2+1 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çocukların gelişim dönemleri ve oyun ihtiyacı hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Çocuk oyun alanları ile ilgili yasal mevzuat ve standartların farkında olur.
  3-Değişik yaş gruplarını gözeten ve oyun aktivitelerini destekleyen tasarım yeteneği kazanır.
  4-Çocuklarda doğa bilinci gelişimini destekleyici tasarım yaklaşımlarına aşina olur.
  5-Çocuk oyun alanlarına uygun yapısal ve bitkisel materyali seçme yeteneği kazanır.
  6-Çocuk oyun alanları dışında, kent içi açık yeşil alanların çocukların kullanımına yönelik tasarımı hakkında bilgi sahibi olurlar.
  7-Bağımsız olarak bir çocuk oyun alanı tasarımı yapabilme yeteneği kazanır.
  8-Çocuk oyun alanlarında çocukların güvenliğini ön plana çıkaran tasarım yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje3012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011212
  Diğer 20818
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çocuk-oyun, oyun teorileri ve oyun alanlarının tarihi gelişimi
  2 Çocuğun gelişim dönemleri ve oyun ihtiyacı
  3 Çocuk oyun alanları ile ilgili yasal mevzuat
  4 Çocuk oyun alanları ile ilgili standartlar
  5 Çocuk oyun alanlarının tasarımında göz önüne alınacak faktörler
  6 Değişik yaş gruplarını gözeten çocuk oyun alanları
  7 Oyun aktivitelerini destekleyen tasarım yaklaşımları
  8 Ara Sınav
  9 Çocuklarda doğa bilinci gelişimini destekleyici tasarım yaklaşımları
  10 Çocuk oyun alanlarında kullanılan donatılar ve özellikleri
  11 Çocuk oyun alanlarında bitkisel tasarım
  12 Kent içi açık yeşil alanların çocukların kullanımına yönelik tasarımı
  13 Çocuk oyun alanları ve güvenlik önlemleri
  14 Proje çalışması
  15 Proje çalışması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar 1. Fjortoft, I. and J. Sageie., 2000. "The Natural Environment as a Playground for Children: Landscape Description and Analyses of a Natural Landscape." Landscape and Urban Planning 48 (1/2): 83-97. 2. Goldsmith, S., 2000. Universal Design. Architectural Press. Oxford. 3. Gür, Ş.E. 2002. Çocuk Mekanları. YEM Yayınları. İstanbul. 4. Harris C.W. Dines N.T., 2004. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. McGraw-Hill Hill. New York. 5.Tranter, P., Doyle, J., 1996. Reclaiming the residential street as playspace. International Play Journal: 481-497. 6.Valentine, G., McKendrick, J.H., 1997. Children`s outdoor play: exploring parental concerns about children`s safety and the changing nature of childhood. Geoforum 28: 219-235. Professional. 7. Hart, C.H. 1993. Children on Playgrounds. State University of New York Press. New York. 8. Kahn, P. Kellert, S.R., 2002. Children and Nature. Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations. The MIT Pres. Cambridge. 9.Özdoğan, B., 1997. Çocuk ve Oyun: çocuğa oyunla yardım. Arı Yayıncılık. Ankara. 10.Özgüner H., Ergin Ş., Gül A., Çukur D., Küçük V., Akten M., 2007. Günümüz Kültürel Yapısı içinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları İle Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması. SDÜ, Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, Proje No: 01018-m-05, Isparta. 11.Robinson, N., 1992. The Planting Design Handbook, Gower. 12.Tai, L., 2006. Designing outdoor environments for children landscaping schoolyards, gardens, and playgrounds. McGraw 13.Pekin Timur, U., 2012. Planting Children´s Playgrounds: Çankırı City Case. Journal of Food Agriculture & Environment.
  Yardımcı Kitap Pekin Timur, U., Timur, Ö.B., 2018. Evaluation of Barış Manço Children´s Playground to Safety Criteria. LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-613-9-90406-8.
  Dersin Amacı Çocuk oyun alanları tasarım standartları ve kriterleri ile fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimi destekleyici peyzaj tasarım yaklaşımlarını öğretmek.
  Dersin İçeriği Çocuk-oyun, oyun teorileri ve oyun alanlarının tarihsel gelişimi, çocuğun gelişim dönemleri ve oyun ihtiyacı Çocuk oyun alanları ile ilgili yasal mevzuat, çocuk oyun alanları ile ilgili standartlar, çocuk oyun alanlarının tasarımında göz önüne alınacak faktörler, çocuklarda doğa bilinci gelişimini destekleyici tasarım yaklaşımları çocuk oyun alanlarından kullanılan donatılar ve özellikleri, güvenlik önlemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 5
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster