ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyonel Planlama PEY314 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Serbest zamanın önemini ve fonksiyonlarını öğrenir ve zamanı etkin kullanma konusunda kendisini geliştirir.
  2-Rekreasyona ilişkin kavramları tanımlar.
  3-Rekreasyon kaynaklarını değerlendirir.
  4-Rekreasyonel Planlaması ve aşamalarını öğrenir, rekreasyon planı kavramlarını tanımlar.
  5-Rekreasyon planlamasıyla ilgili yasal mevzuatı, ilgili birimleri ve görevlerini kavrar.
  6-Rekreasyon planlamasıyla ilgili sorun ve çözüm yollarını değerlendirir.
  7-Konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli rekreasyon planlaması örneklerini analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler105840
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje1011515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   125
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,17 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi K1:Giriş Bölümü Okunmalıdır.
  2 Rekreasyon kavramı ile ilgili çeşitli tanımlar, serbest zaman tanımı, serbest zamanı etkileyen faktörler, serbest zamanının temel fonksiyonları K1: İlgili Bölüm Okunmalıdır. K2:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  3 Rekreasyonun tarihçesi ve özellikleri, rekreasyonel etkinliklerin işlevleri, rekreasyonun çevresel etkileri K1: İlgili Bölüm Okunmalıdır. K2:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  4 Rekreasyon talebini etkileyen etmenler, rekreasyonun potansiyelini etkileyen etmenler, rekreasyonel talebi biçimlendiren değişkenler K2:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  5 Rekreasyonun sınıflandırılması K3:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  6 Rekreasyon kaynakları, rekreasyon kaynak, kullanımların ve alanların sınıflandırılması K3:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  7 Rekreasyon Olanakları Spektrumu K3:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Rekreasyonel taşıma kapasitesi K4:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  10 Arazi Alan çalışması yapılmalıdır.
  11 Planlama kavramı, Rekreasyonel Planlama ve Aşamaları K5:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  12 Rekreasyonel Planlamada Teoriden Pratiğe Amaçların Analizi ve Alternatifler K6:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  13 Ülkemizde rekreasyonla ilgili yasal düzenlemeler ve planlama ile ilgili birimler İlgili web siteleri incelenmelidir.
  14 Kentsel ve Kırsal Rekreasyon Planlama Uygulama Örnekleri İlgili web siteleri incelenmelidir.
  15 Rekreasyon planlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Yardımcı kaynakların ilgili bölümleri incelenmelidir
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları
  Kaynaklar 1. Karaküçük, S. 2008. Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. Gazi Kitabevi, 423 s., Ankara. 2. Yılmaz Vd. 1995. Ankara Metropolitan Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması Ve Kent Yakın Çevresi Açık Yeşil Alanları İle İlişkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1418, Ankara. 3. Sözen, N. 1995. Rekreasyon Kaynakları Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara. 4. Akesen, A. 1982. Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi Ve Açıkhava Rekreasyonu Planlamalarındaki Önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B. 32(1):216-223. 5. Gold, S. M., 1980, Recreation Planning And Design, Isbn 0-07-023644-5.Mc Graw-Hill Book Comp., New York. 6. Uzun, G. Altunkasa, F.M., 1991. Rekreasyonel Planlamada Arz ve Talep, ÇÜ Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 6, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 1 Adana.
  Yardımcı Kitap 1. Altunkasa F. M. 1998. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:54, Adana.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Dersin amacı rekreasyon planlaması, rekreasyon plan öğeleri, çeşitleri, aşamaları, ilgili politikalar konusunda bilgi vermek ve Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki rekreasyon planlama sistemlerinin karşılaştırılarak irdelenmesidir. Ayrıca bunlara ilişkin sorun ve çözüm yollarının incelenmesidir.
  Dersin İçeriği Rekreasyon ve serbest zaman kavramı, rekreasyonun tarihçesi, özellikleri, sınıflandırılması, rekreasyonel taşıma kapasitesi, rekreasyonel planlama ve aşamaları, rekreasyonel planlamada teoriden pratiğe amaçların analizi ve alternatifleri, ülkemizde rekreasyonla ilgili yasal düzenlemeler ve planlama ile ilgili birimler, kentsel ve kırsal rekreasyon planlama, rekreasyon planlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster