ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyonel Planlama PEY314 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Serbest zamanın önemini ve fonksiyonlarını öğrenir ve zamanı etkin kullanma konusunda kendisini geliştirebilir.
  2-Rekreasyona ilişkin kavramları öğrenir.
  3-Rekreasyon kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır.
  4-Rekreasyonel Planlaması ve aşamalarını öğrenir, rekreasyon planı kavramlarını bilir.
  5-Rekreasyon planlamasıyla ilgili yasal mevzuatı, ilgili birimleri ve görevlerini öğrenir.
  6-Rekreasyon planlamasıyla ilgili sorun ve çözüm yollarına ilişkin bilgi edinir.
  7-Konuya ilişkin ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli rekreasyon planlaması örnekleri hakkında fikir sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler105840
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)25188
  Proje511515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011010
  Diğer 10818
  Toplam İş Yükü(Saat)   133
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,43 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi
  2 Rekreasyon kavramı ile ilgili çeşitli tanımlar, serbest zaman tanımı, serbest zamanı etkileyen faktörler, serbest zamanının temel fonksiyonları
  3 Rekreasyonun tarihçesi ve özellikleri, rekreasyonel etkinliklerin işlevleri, rekreasyonun çevresel etkileri
  4 Rekreasyon talebini etkileyen etmenler, rekreasyonun potansiyelini etkileyen etmenler, rekreasyonel talebi biçimlendiren değişkenler
  5 Rekreasyonun sınıflandırılması
  6 Rekreasyon kaynakları, rekreasyon kaynak, kullanımların ve alanların sınıflandırılması
  7 Rekreasyon Olanakları Spektrumu
  8 Ara Sınav
  9 Rekreasyonel taşıma kapasitesi
  10 Arazi
  11 Planlama kavramı, Rekreasyonel Planlama ve Aşamaları
  12 Rekreasyonel Planlamada Teoriden Pratiğe Amaçların Analizi ve Alternatifler
  13 Ülkemizde rekreasyonla ilgili yasal düzenlemeler ve planlama ile ilgili birimler
  14 Kentsel ve Kırsal Rekreasyon Planlama Uygulama Örnekleri
  15 Rekreasyon planlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Umut Pekin Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Gold, S. M., 1980, Recreation Planning And Design, Isbn 0-07-023644-5.Mc Graw-Hill Book Comp., New York. Akesen, A. 1982. Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi Ve Açıkhava Rekreasyonu Planlamalarındaki Önemi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B. 32(1):216-223. Altunkasa F. M. 1998. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:54, Adana. Koç, N. 1991. Rekreasyon Ders Notları, Aüzf. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ankara. Yılmaz Vd. 1995. Ankara Metropolitan Kent Halkının Rekreasyonel Eğilimlerinin Saptanması Ve Kent Yakın Çevresi Açık Yeşil Alanları İle İlişkilendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1418, Ankara.
  Yardımcı Kitap Uzun, G. Altunkasa, F.M., 1991. Rekreasyonel Planlamada Arz ve Talep, ÇÜ Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 6, Yardımcı Ders Kitapları Yayın No: 1 Adana. Sözen, N. 1995. Rekreasyon Kaynakları Ders Notu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara. İlgili web siteleri ve yüksek lisans ve doktora tezleri.
  Dersin Amacı Dersin amacı rekreasyon planlaması, rekreasyon plan öğeleri, çeşitleri, aşamaları, ilgili politikalar konusunda bilgi vermek ve Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki rekreasyon planlama sistemlerinin karşılaştırılarak irdelenmesidir. Ayrıca bunlara ilişkin sorun ve çözüm yollarının incelenmesidir.
  Dersin İçeriği Rekreasyon kavramı ile ilgili çeşitli tanımlar, serbest zaman kavramı, rekreasyonun tarihçesi, özellikleri, sınıflandırılması, rekreasyonel etkinliklerin işlevleri, rekreasyonun çevresel etkileri, rekreasyon talebini etkileyen etmenler, rekreasyonun potansiyelini etkileyen etmenler, rekreasyonel talebi biçimlendiren değişkenler, rekreasyon kaynaklarının ve alanların sınıflandırılması, rekreasyon olanakları spektrumu rekreasyonel taşıma kapasitesi, rekreasyonel planlama ve aşamaları, rekreasyonel planlamada teoriden pratiğe amaçların analizi ve alternatifler, ülkemizde rekreasyonla ilgili yasal düzenlemeler ve planlama ile ilgili birimler, kentsel ve kırsal rekreasyon planlama, rekreasyon planlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster