ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çatı ve Teras Bahçeleri PEY316 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çatı ve teras bahçelerinin kent ekolojisine ve kent peyzajına katkılarını kavrar.
  2-Çatı ve Teras Bahçeleri teorisini öğrenir.
  3-Disiplinler arası bağlantı kurabilir.
  4-Konstrüksiyona hakim olur.
  5-Yapı Malzemelerine hakim olur.
  6-Çatı ve Teras Bahçelerini tasarlayabilir.
  7-Uygulamaları takip edebilir.
  8-Proje Detayları üretebilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   94
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,13 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi, Çatı Bahçelerinin tanımı ve önemi.
  2 Çatı Bahçelerinin Tarihsel Gelişimi
  3 Çatı Bahçelerinin İşlev ve Özellikleri, Çatı Bahçelerinin Ekolojik Yararları
  4 Çatı Bahçelerinin Ekonomik, Estetik ve Psikolojik Yararları
  5 Çatı Bahçelerinin Tasarım Aşamaları, Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Su İzolasyonu, Yalıtım)
  6 Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Drenaj, Filtre Tabakası, Ayrım Tabakası, Kök Koruma Tabakası)
  7 Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Ankraj Elemanları, Elektrik Düzeni, Döşeme, Havuzlar ve Sulama Sistemi)
  8 Ara Sınav
  9 Çatı Bahçelerinin Yük Taşıma Kapasitesi, Çatı Bahçelerinin Statik Özellikleri, Taşıyıcı Sistemlerle İlgili Tanımlar
  10 Çatı Bahçelerinde Bitkisel Düzenleme Esasları
  11 Bitkilendirme Tipleri ve Yetiştirme Ortamı ve Özellikleri
  12 Çatı Bahçelerinde Bitki Seçimi
  13 Yapılarda Çim Yüzey Uygulanması, Çatı Bahçelerinde Emniyet ve Güvenlik
  14 Çatı Bahçelerinde Bakım
  15 Bazı Çatı Bahçesi Örnekleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özgür Burhan Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Barış, E.M., Yazgan, M., Erdoğan, E., 2003. Çatı Bahçeleri. SASBÜD Yayınları.
  Yardımcı Kitap Güneş, G. 1996. Ankara Kenti Ekolojik Koşullarında Çatı Bahçesi Düzenleme İlkeleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. Anonymous. 2010. Theme Landscape Architecture, Vol 2, Archiworld, ISBN: 8957703241. Thompson, J. W. And Sorvig, K. 2000. Sustainable Landscape Construction. Island Press, Washington. Harris, C. W. And Dines, N. T. 1998. Time Saver Standards for Landscape Architecture, Mc Graw Hill.
  Dersin Amacı Bu derste, çatı ve teras bahçelerinin konstrüksiyon ve bitkilendirme aşamaları ve detaylarına ait bilgi ve görüş edinilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Dersin amacı kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi, Çatı Bahçelerinin tanımı ve önemi. Çatı Bahçelerinin Tarihsel Gelişimi Çatı Bahçelerinin İşlev ve Özellikleri, Çatı Bahçelerinin Ekolojik Yararları Çatı Bahçelerinin Ekonomik, Estetik ve Psikolojik Yararları Çatı Bahçelerinin Tasarım Aşamaları, Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Su İzolasyonu, Yalıtım) Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Drenaj, Filtre Tabakası, Ayrım Tabakası, Kök Koruma Tabakası) Çatı Bahçelerinin Yapısal Özellikleri (Ankraj Elemanları, Elektrik Düzeni, Döşeme, Havuzlar ve Sulama Sistemi) Çatı Bahçelerinin Yük Taşıma Kapasitesi, Çatı Bahçelerinin Statik Özellikleri, Taşıyıcı Sistemlerle İlgili Tanımlar Çatı Bahçelerinde Bitkisel Düzenleme Esasları Bitkilendirme Tipleri ve Yetiştirme Ortamı ve Özellikleri Çatı Bahçelerinde Bitki Seçimi Yapılarda Çim Yüzey Uygulanması, Çatı Bahçelerinde Emniyet ve Güvenlik Çatı Bahçelerinde Bakım Bazı Çatı Bahçesi Örnekleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 4
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster