ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında Yasal Çerçeve PEY318 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hukukun tanımını, kaynaklarını ve toplumsal hayatı düzenleyen kurallar arasındaki yerini bilir.
  2-Çevrenin temel unsurlarını tanır ve onlara ilişkin temel bilgilere sahiptir.
  3-Planlamanın tanımı ve önemini bilir, planların yapılış sürecini, hukuki yapısını, planlar arasındaki hiyerarşiyi kavrar.
  4-İmar planlaması kavramını bilir ve planların hukuki önemini kavramıştır.
  5-İmar planlamasına ilişkin tüm süreçleri öğrenmiş ve mesleki uygulamalarında kullanır, kullanılanı sorgulayıp eleştirebilir hele gelmiştir.
  6-Yapılaşma esaslarını bilir, bu süreçte yaşanan sorunları kavrama ve çözüm yollarını görebilme yetisi kazanmıştır.
  7-Peyzaj Mimarlığı alanın da uluslararası sözleşmeleri ve bunun yükümlülüklerini bilir
  8-Mesleki sorumluluğunu ve bu sorumluluğun hukuki dayanaklarını bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler254416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511111
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   98
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,27 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Hukukun kaynakları, çevre hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi ve çevre hukukunun kaynakları
  2 Çevre, çevrenin unsurları ve çevre sorunları ve sorunun çözümünde teorik yaklaşımlar
  3 Çevre, çevrenin unsurları ve çevre sorunları ve sorunun çözümünde teorik yaklaşımlar
  4 Çevre hakkı, çevre hukukunun temel ilkeleri ve Çevresel sorumluluk
  5 Çevre hakkı, çevre hukukunun temel ilkeleri ve Çevresel sorumluluk
  6 Türkiye`nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlardan doğan taahhütleri ve AB müktesebatı tanıtımı
  7 Türkiye`nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlardan doğan taahhütleri ve AB müktesebatı tanıtımı
  8 Ara Sınav
  9 İmar kavramı, imar hukuku ve imar hukukunun diğer hukuk dalları ilişkisi, Planlama kavramı, Türk hukukunda plan hiyerarşisi, planların hukuki niteliği
  10 İmar kavramı, imar hukuku ve imar hukukunun diğer hukuk dalları ilişkisi, Planlama kavramı, Türk hukukunda plan hiyerarşisi, planların hukuki niteliği
  11 İmar Planları, plan türleri, bağlayıcılığı ve yapılış süreci
  12 İmar programları ve uygulama araçları (Kamulaştırma, Düzenleme Ortaklık Payı, İmar Kanunu 18. madde uygulamaları)
  13 Yapılaşma usul ve esasları, inşaat izni ve iskân izni kavram ve süreçleri
  14 Meslek hukuku, karşılaşılan problemler, çözüm usulleri
  15 Meslek hukuku, karşılaşılan problemler, çözüm usulleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Güneş,Y., Coşkun,A. (2004).Çevre Hukuku, Kazancı Yayınları, İstanbul Gözler K. (2008). Hukukun Temel Kavramları, Ekin Yayınevi, Bursa Coşkun,A. (2008). İmar Hukuku Ders notları Erkun,S. (2003). İmar Hukuku, YEM, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çevre hukuku dersi, öncelikle hukukun temel esaslarını öğrenciye verir, çevrenin temel unsurlarını tanıtır, bu unsurların ulusal ve uluslararası hukuk kaynakları içinde düzenlenişini açıklar, ortaya çıkan çevre sorunlarını tanımlar ve bu sorunlara hukuk temelinde çözüm bulmayı amaçlar. İmar hukuku dersi, imar hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisinden başlayarak imar hukukunun usul ve esaslarını meslek grubu uygulamalarına uygun bir biçimde anlatır, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini belirler. Ayrıca, dersin kapsamı içerisinde meslek hukukuna ait esaslar da verilmeye çalışılır. Çevre hukuku dersi imar hukuku dersi ile tamamen bürokratik bir anlayışla birleştirilmiş ve birbirinden çok farklı bu iki dersin birarada okutulmaya çalışılması nedeniyle, meslek grubu için çok önemli konular birbirinden ayrık biçimde ve toplam 2 saatte verilmektedir.
  Dersin İçeriği Hukukun kaynakları, çevre hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi ve çevre hukukunun kaynakları Çevre, çevrenin unsurları ve çevre sorunları ve sorunun çözümünde teorik yaklaşımlar Çevre hakkı, çevre hukukunun temel ilkeleri ve Çevresel sorumluluk Türkiye`nin çevre konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve bunlardan doğan taahhütleri ve AB müktesebatı tanıtımı İmar kavramı, imar hukuku ve imar hukukunun diğer hukuk dalları ilişkisi, Planlama kavramı, Türk hukukunda plan hiyerarşisi, planların hukuki niteliği İmar Planları, plan türleri, bağlayıcılığı ve yapılış süreci İmar programları ve uygulama araçları (Kamulaştırma, Düzenleme Ortaklık Payı, İmar Kanunu 18. madde uygulamaları) Yapılaşma usul ve esasları, inşaat izni ve iskân izni kavram ve süreçleri Meslek hukuku, karşılaşılan problemler ve çözüm usulleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 5
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster