ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Kullanımı PEY320 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki materyalinin fonksiyonel ve estetik özelliklerini kavrar.
  2-Bitkilerin strüktürel özellikleri ve kategorilerini açıklar.
  3-Bitki seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklar.
  4-Bitki materyali ile oluşturulabilecek mekan tiplerini kavrar.
  5-Bileşik mekanların nasıl oluşturulabileceğini ve önemini kavrar.
  6-Bitkilendirme çalışmalarında kullanılacak uygun bitki türlerine karar verir.
  7-Bitkilerin dikim aralığı, dikim teknikleri gibi konuları özetler.
  8-Bitki materyali ile dekoratif bitkilendirmeyi uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011212
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   106
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,53 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tasarım aracı olarak bitki materyalinin özellikleri ve tasarımda fonksiyonel ve estetik düşünceler K1: okunmalıdır.
  2 Bitkilerin strüktürel özellikleri, bitki kategorileri ve ağaçlarla yapılan bitkilendirmeler K2: okunmalıdır.
  3 Bitkilerle mekan oluşturma, mekanların kullanımı ve mekansal kompozisyonun elemanları K3: okunmalıdır.
  4 Bitkilerle mekan oluşturma, Bileşik mekanlar: doğrusal, küme ve iç içe geçmiş mekan organizasyonları K3: okunmalıdır.
  5 Mekan hiyerarşisi: fonksiyona göre mekan hiyerarşisi, komşu mekanlar ve bağlantılı mekanlar arasında geçişler, geçiş mekanları ve geçiş zonları K3: okunmalıdır.
  6 Bitki toplumları ve tasarımda örtü tabakaları: bitki toplumlarında yetişme ortamı faktörleri K1: okunmalıdır.
  7 Rekabet, yayılış K4: okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Strüktür bitkilendirmesi: koru ormanları, karışık bitkilendirme, dikim aralığı, grupların büyüklüğü, kısa boylu ağaç karışımları, çalı tabakası, sık çalılıklar, orman eteği, orman kuşakları K1: okunmalıdır.
  10 Canlı çitler: kırsal mekanda çitler için uygun olan türler; karışık çitler, kentsel mekanda formel ve informel çitler, ağaçlarla oluşturulan çitler: Yol ağaçları: uygun olan türler, dikim aralıkları ve dikim tekniği K1: okunmalıdır.
  11 Dekoratif bitkilendirmeler: Yastıklar ve Bordürler Bordür ve Yastıkların Büyüklüğü ve Şekli Bordür ve Yastıkların Bitkilendirilmesi Kompozisyon ve Ölçeği Vurgular Gruplar Bitkilendirme Desenleri Ekolojik Dekoratif Bitkilendirme Bitki Dikim Aralıkları Dikim Şekli K1: okunmalıdır.
  12 Dekoratif bitkilendirmeler: yükseltilmiş yastıklar, saksılar, duvarlar, pergolalar, kafesler ve ahşap çitler, özel yetişme ortamları için dekoratif bitkilendirmeler K1: okunmalıdır.
  13 Bitkilendirme çalışmaları: başlangıç safhası, analiz ve sentez; bitkilendirme hazırlanması, bitkilendirme keşif raporunun hazırlanması K1: okunmalıdır.
  14 Proje hazırlama K1: okunmalıdır. Projenin hazırlanması
  15 Proje hazırlama K1: okunmalıdır. Projenin hazırlanması
  Ön Koşul PEY208 Bitkisel Tasarım
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. (2013). A Handbook of Landscape. Directore General, Delhi. 2. Barcham. Planting Guide. Barcham Trees Plc., Cambridgeshire. 3. Cervelli, J. A. Landscape Design with Plants: Creating Outdoor Rooms. The University of Kentucky. 4. Barcham. Species Selection. Barcham Trees Plc., Cambridgeshire.
  Yardımcı Kitap 1. Robinson, N. Planting Design, Walker, T. D. Planting Design, John Wiley & Sons, 1991ISBN: 0-471-29022-X
  Döküman -
  Dersin Amacı Bitki materyali ile oluşturulabilecek mekanlar ve yapılabilecek diğer düzenlemeler ve bitkilendirme tekniği hakkında detaylı bilgileri öğretmek
  Dersin İçeriği Bitkilerin strüktürel, estetik, mühendislik, sosyolojik gibi özellikleri dikkate alınarak mekan oluşturmaya yönelik bitkilendirme tekniklerini kapsamaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 4
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster