ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevresel Etki Değerlendirme PEY409 GÜZ 2+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  2-Peyzaj bileşenleri ve bu bileşenler üzerine insan faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası etkiler; etki karakteri hakkında bilgi sahibi olacaktır
  3-Etki ölçme ve değerlendirme yöntem ve Teknikleri karakteri hakkında bilgi sahibi olacaktır.
  4-Öğrencilere, peyzaj mimarlığı çalışma alanlarından birini oluşturan çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarını yürütebilecekleri bilgi-koordinasyon temeline dayalı beceri kazanacaklardır.
  5-Bir alanın ÇED aşamalarını gerçekleştirerek rapor haline getirebilecektir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20428
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje2011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   101
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,37 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, ders içeriğinin anlatılması
  2 Çevresel Etki Değerlendirmesine Giriş, tanımlar, süreçler, Stratejik Çevresel Değerlendirme
  3 Türkiye`de ÇED
  4 Ekolojik Risk Analizi ve ÇED
  5 Etki saptama ve ölçme yöntem ve teknikleri
  6 Çevre bileşenleri ve olası etkiler
  7 Etki değerlendirme teknikleri
  8 Ara Sınav
  9 Etki değerlendirme teknikleri
  10 Stratejik Çevresel Değerlendirme ve ÇED le ilgili yasa ve yönetmelikler
  11 Diğer Çevre yönetim Araçları; Risk Analizi, Afet yönetimi, Ürün Yaşam Döngüsü, Stratejik Çevresel Değerlendirme, Felaket Yönetimi,
  12 Diğer Çevre yönetim Araçları; Risk Analizi, Afet yönetimi, Ürün Yaşam Döngüsü, Stratejik Çevresel Değerlendirme, Felaket Yönetimi,
  13 Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme ve değerlendirme
  14 Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme ve değerlendirme
  15 Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme ve değerlendirme
  Ön Koşul PEY307 Peyzaj Analiz ve Değerlendirme
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Çevresel Etki Değerlendirmesi, Prof. Dr. Muzaffer YÜCEL. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü.1996. Adana. ÇED Raporu Hazırlama Ve Değerlendirme Semineri Ders Notları. Türkiye ormancılar Derneği Yayını. Doç.Dr. Şükran ŞAHİN.1998. Ankara ÇED Eğitimi, Türkiye Çevre Vakfı. 1994. Ankara Çevre Hukuku, Nükhet TURGUT. Savaş Yayınevi. 1998. Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında; çevre yönetim araçlarından birini oluşturan Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili öğrencinin bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği Giriş, ders içeriğinin anlatılması Çevresel Etki Değerlendirmesine Giriş, tanımlar süreçler, Stratejik Çevresel Değerlendirme Türkiye`de ÇED Ekolojik Risk Analizi ve ÇED Etki saptama ve ölçme yöntem ve teknikleri Çevre bileşenleri ve olası etkiler Etki değerlendirme teknikleri Ara sınav Stratejik Çevresel Değerlendirme ve ÇED le ilgili yasa ve yönetmelikler Diğer Çevre yönetim Araçları; Risk Analizi, Afet yönetimi, Ürün Yaşam Döngüsü, Stratejik Çevresel Değerlendirme, Felaket Yönetimi, Diğer Çevre yönetim Araçları; Risk Analizi, Afet yönetimi, Ürün Yaşam Döngüsü, Stratejik Çevresel Değerlendirme, Felaket Yönetimi, Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme-değerlendirme Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme-değerlendirme Final sınavı
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster