ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çevresel Etki Değerlendirme PEY409 GÜZ 2+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) tarihsel gelişimini açıklar.
  2-Peyzaj bileşenleri ve bu bileşenler üzerine insan faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası etkiler; etki karakterini açıklar.
  3-Etki ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kavrar.
  4-Çevresel etki değerlendirmesi uygulamalarını planlar.
  5-ÇED raporunu düzenler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler20122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 ÇED kavramına genel bakış K1: Bölüm 1 okunmalıdır.
  2 ÇED yöntem ve teknikleri K1: Bölüm 4 okunmalıdır.
  3 Kuram ve uygulama bağlamında ÇED K1: Bölüm 5 okunmalıdır.
  4 Kuram ve uygulama bağlamında ÇED K1: Bölüm 6 okunmalıdır.
  5 Çevre sorunları ve ÇED K1: Bölüm 2 okunmalıdır.
  6 Kalkınma, Çevre ve stratejik yönden ÇED K1: Bölüm 3 okunmalıdır.
  7 ÇED raporları için çevre yeterlik çalışmaları K2: Bölüm 2 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 ÇED faaliyetleri, ÇED başvuruları K2: Bölüm 3 okunmalıdır.
  10 ÇED denetim faaliyetleri K2: Bölüm 5 okunmalıdır.
  11 ÇED yönetmeliği ve uygulamaları K2: Bölüm 8 okunmalıdır.
  12 Çevre kanunu uyarınca yaptırım uygulamaları K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  13 ÇED raporu hazırlanması ve örnekler K1: Bölüm 8 okunmalıdır.
  14 Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme ve değerlendirme Sunum hazırlanmalıdır.
  15 Öğrenci grup sunumları: Farklı sektörler için gerçekleştirilmiş gerçek ÇED raporlarına dayalı inceleme ve değerlendirme Sunum tamamlanmalıdır.
  Ön Koşul PEY307 Peyzaj Analiz ve Değerlendirme
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Gap yöresinde ÇED eğitimi. 1999. Türkiye Çevre Vakfı Yayını no:140. ISBN: 975-7250-53-8. 2. Çevre Denetim Raporu. 2014. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü.ISBN: 978-605-5294-36-6.
  Yardımcı Kitap 1. Yücel, M. 1996. Çevresel Etki Değerlendirmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü.1996. Adana. 2. Turgut, N. 1998. Çevre Hukuku. Savaş Yayınevi. Ankara.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders kapsamında; çevre yönetim araçlarından birini oluşturan Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili öğrencinin bilgi düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.
  Dersin İçeriği ÇED kavramı, ÇED yöntem ve teknikleri, ÇED raporu hazırlanması ve örnekleri içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster