ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sulak Alanlar PEY413 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sulak alan kavramını ve sulak alanlarla ilgili tanımları açıklar.
  2-Sürdürülebilirlik bağlamında sulak alanların önemini kavrar.
  3-Sulak alanların ekolojik, biyolojik ve sosyo ekonomik değerlerini kavrar.
  4-Sulak alan çeşitlerini açıklar.
  5-Sulak alan ekosisteminin sorunlarını kavrar.
  6-Türkiyedeki Sulak alanları ve bu sulak alanların özelliklerini açıklar.
  7-Sulak alanlarla ilgili ulusal ve uluslararası taraf olduğumuz antlaşmaları açıklar.
  8-Sulak alan bitkilerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler3021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sulak alan tanımı ve sulak alanlarla ilgili kavramlar K1: Sulak Alanlarla İlgili Temel Bilgiler bölümü okunmalıdır.
  2 Sulak alanların çevre kalitesini arttırıcı işlevleri K2: okunmalıdır.
  3 Sulak alanların biyolojik değerleri K5: Birinci bölüm okunmalıdır.
  4 Sulak alanların sosyo-ekonomik değerleri K5: Sulak Alanların Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi bölümü okunmalıdır.
  5 Sulak alanların karşılaştıkları sorunları K1: Türkiye`deki Sulak Alanlara İlişkin Temel Sorunlar bölümü okunmalıdır.
  6 Sulak alan çeşitleri K1: Sulak Alan Tipleri bölümü okunmalıdır. Ödev 1`in hazırlanması
  7 Türkiye`deki ve dünyadaki sulak alanlar K5: Türkiye`de ve Dünyada Sulak Alanlar bölümü okunmalıdır. Ödev 1`in hazırlanması
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`deki ve dünyadaki sulak alanlar K5: Türkiye`de ve Dünyada Sulak Alanlar bölümü okunmalıdır.
  10 Sulak alanlarla ilgili antlaşmalar K1: İkinci bölüm okunmalıdır.
  11 Sulak alanlarla ilgili antlaşmalar K3 ve K4 okunmalıdır.
  12 Sulak alan bitkileri K6: okunmalıdır.
  13 Sulak alan bitkileri K6: okunmalıdır.
  14 Sulak alanların korunması ve yönetimi K1: Üçüncü bölüm okunmalıdır. Ödev 2`nin hazırlanması
  15 Sulak alanların korunması ve yönetimi K1: Üçüncü bölüm okunmalıdır. Ödev 2`nin hazırlanması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Beklioğlu, M.,Ceran, Y., Erdem, O., Erdoğan, S., Hemmami, M., Koopmanschap, E., Meriç, T., Özen, A. ve Sarısoy, D. H. (2007). Sulakalan Yönetim Planlaması Rehberi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kuş Araştırmaları Derneği, Ankara. 2. Tırıl, A. 2006. Sulak Alanlar. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları:2006:2, Ankara. 3. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 4. 94-5434  Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme 5. Meriç, T. ve Çağırankaya, S. (2013). Sulak Alanlar. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı, Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü, Ankara. 6. Cronk, J. K. and Fennessy, M. S. (2001). Wetland Plants: Biology and Ecology. CRC Press.
  Yardımcı Kitap Karadeniz, N. 1995. Sultan Sazlığı Örneğinde Islak Alanların Çevre Koruma Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı, 268 s., Ankara. Dugan, P. J. 1991. Wetlands, Regional Planning and Development Assistance Community, Landscape and Urban Planning, 487 p., Amsterdam. Erdem, O. 1995. Türkiye`nin Kuş Cennetleri. Çevre Bakanlığı, Yeşil Seri:5, 328 sayfa, Ankara. Kolluru, V.R.. 1994. Environmental Strategies Hand Book. Mc Graw-Hill, 997 pages, USA. Yarar, M. Ve Magrin, G. 1997. Türkiye?nin Önemli Kuş Alanları. DHKD, 313 sayfa, İstanbul
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere ülkemizdeki sulak alanları ve taraf olduğumuz antlaşmaları öğrenmelerini sağlamak. Çevre bilinci kazandırarak sulak alanların önemini ve faydalarını kavramalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Sulak alanların ekolojik, biyolojik, ekonomik vb. değerlerinin ortaya konulması, bu alanların korunması ve yönetilmesine ilişkin mevzuatı, Türkiye`deki ve dünyadaki sulak alan tipleri ile sulak alanlardaki bitki türlerini içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster