ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sulak Alanlar PEY413 GÜZ 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sulak alan kavramını ve sulak alanlarla ilgili tanımları öğrenir.
  2-Sürdürülebilirlik bağlamında sulak alanların önemini kavrar.
  3-Sulak alanların çevre kalitesi arttırıcı, biyolojik ve sosyo ekonomik değerlerini öğrenir.
  4-Sulak alan çeşitlerini öğrenir.
  5-Sulak alan ekosisteminin sorunlarını öğrenir.
  6-Türkiyedeki Sulak alanları ve bu sulak alanların özelliklerini öğrenir.
  7-Sulak alanlarla ilgili ulusal ve uluslar arası taraf olduğumuz antlaşmaları öğrenir.
  8-Sulak alan bitkilerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sulak alan tanımı ve sulak alanlarla ilgili kavramlar
  2 Sulak alanların çevre kalitesini arttırıcı işlevleri
  3 Sulak alanların biyolojik değerleri
  4 Sulak alanların sosyo-ekonomik değerleri
  5 Sulak alanların karşılaştıkları sorunları
  6 Sulak alan çeşitleri
  7 Sınav
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`deki sulak alanlar
  10 Türkiye`deki sulak alanlar
  11 Sulak alanlarla ilgili antlaşmalar
  12 Sulak alan bitkileri
  13 Sulak alan bitkileri
  14 Sulak alanların korunması ve yönetimi
  15 Sınav
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Özgür Burhan Timur

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Tırıl, A. 2006. Sulak Alanlar. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları:2006:2,Ankara. Beklioğlu, M.,Ceran, Y., Erdem, O., Erdoğan, S., Hemmami, M., Koopmanschap, E., Meriç, T., Özen, A. ve Sarısoy, D. H. 2007. Sulakalan Yönetim Planlaması Rehberi. .Karadeniz, N. 1995. Sultan Sazlığı Örneğinde Islak Alanların Çevre Koruma Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim dalı, 268 s., Ankara. Dugan, P. J. 1991. Wetlands, Reginoal Planning and Development Assistance Community, Landscape and Urban Planning, 487 p., Amsterdam.
  Yardımcı Kitap Erdem, O. 1995. Türkiye?nin Kuş Cennetleri. Çevre Bakanlığı, Yeşil Seri:5, 328 sayfa, Ankara. Kolluru, V.R.. 1994. Environmental Strategies Hand Book. Mc Graw-Hill, 997 pages, USA. Yarar, M. Ve Magrin, G. 1997. Türkiye?nin Önemli Kuş Alanları. DHKD, 313 sayfa, İstanbul
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere ülkemizdeki sulak alanları ve taraf olduğumuz antlaşmaları öğrenmelerini sağlamak. Çevre bilinci kazandırarak sulak alanların önemini ve faydalarını kavramalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Sulak alan tanımı ve sulak alanlarla ilgili kavramlar Sulak alanların çevre kalitesini arttırıcı işlevleri Sulak alanların biyolojik değerleri Sulak alanların sosyo-ekonomik değerleri Sulak alanların karşılaştıkları sorunları Sulak alan çeşitleri Sınav Türkiye?deki sulak alanlar Türkiye?deki sulak alanlar Sulak alanlarla ilgili antlaşmalar Sulak alan bitkileri Sulak alan bitkileri Sulak alanların korunması ve yönetimi Sınav
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster