ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Özel Peyzaj Tasarımları PEY408 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özel peyzaj alanlarının tasarımı hakkında detaylı bilgileri kavrar.
  2-Peyzaj tasarımına temel teşkil eden önemli kavramları tanımlar ve uygulama örneklerini özetler.
  3-Peyzaj tasarım pratiği hakkında bilgiyi analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler304832
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Özel peyzaj tasarımlarının kapsamı K1: okunmalıdır.
  2 Mimari yapıların peyzaj tasarımında birer eleman olarak kullanımı K1: okunmalıdır.
  3 Peyzaj tasarımlarında suyun yönetimine ilişkin yöntemler I K2: okunmalıdır.
  4 Peyzaj tasarımlarında suyun yönetimine ilişkin yöntemler II K2: okunmalıdır. Ödev 1`in hazırlanması
  5 Kent meydanlarının tasarımı K2: okunmalıdır.
  6 Hastane bahçelerinin tasarım ilkeleri K1: okunmalıdır.
  7 Konut alanlarında peyzaj tasarımları K1: okunmalıdır. Ödev 2`nin hazırlanması
  8 Ara Sınav
  9 Spor alanlarının tasarımı K3: okunmalıdır.
  10 Okul bahçelerinde ve üniversite yerleşkelerinde peyzaj tasarımları K3: okunmalıdır.
  11 Müşterek mekanların tasarımı K2: okunmalıdır.
  12 Su kıyıları düzenlemeleri K2: okunmalıdır. Ödev 3`ün hazırlanması
  13 Anma mekanlarının tasarımı K1: okunmalıdır.
  14 Peyzaj restorasyon projeleri K1: okunmalıdır.
  15 Kent parklarının tasarımı K2: okunmalıdır. Ödev 4`ün hazırlanması
  Ön Koşul PEY208 Bitkisel Tasarım, PEY303 Peyzaj Konstrüksiyonu, PEY306 Engelliler İçin Tasarım
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Temiz, B. K. ve Mcleod, V. (2012). Çağdaş Peyzaj Mimarisinden Detaylar. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 2. Yılmaz, B. (2012). Projeler Yapılar 6: Peyzaj Tasarımı. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. 3. Kolektif (2011). Projeler Yapılar 3: Eğitim Yapıları. Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
  Yardımcı Kitap 1. Tanrıverdi, F., 1987. Peyzaj Mimarlığı Bahçe Sanatının Temel İlkeleri ve Uygulama Metodları, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 643, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 291, ISBN 975 442 001 7, Erzurum. 2. Largo, J., 2001. Site Analysis. John Wiley and Sons, New York. 3. Booth, N. K., 1983. Basic Elements of Landscape Architectural Design. Prosp. Heights, Ilinois: Waveland Pres 4. Booth, N. K.& Hiss, J.E.,1991. Residential Landscape Architecture. Engelwoods Cliffs, New Jersey: Prentice Hall 5. Odabaşı, U. A. 1997. Tarihi Süreç İçerisinde Anadolu Mezarlıkları ve Çağdaş Bir Yaklaşımla Ankara Kenti için Örnek Bir Mezarlık Planlaması Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara. 6. Yılmaz, S., 1999. Hayvanat Bahçeleri Tasarımı Üzerine Bir Araştırma -Mekânsal Farklılığın Ziyaretçi Algısına Etkileri. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999,Trabzon. 7. Anonymous. 2010. Theme Landscape Architecture, Vol 2, Archiworld, ISBN: 8957703241. Loft Publication, 2012. Urban Landscape, China.
  Dersin Amacı Farklı peyzaj kullanım tipolojilerine yönelik güncel tasarım yöntem ve yaklaşımlarını tanıtmak.
  Dersin İçeriği Kıyı, hastane, anma, eğitim, konut vb. peyzajların tasarımına ilişkin bir çok uygulanmış projenin/tasarımın incelenmesini içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 5
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 4
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 4
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster