ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seracılık Bilgisi PEY410 BAHAR 2+2 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye ve Dünya seracılığını bilir. Sera tiplerini ve sera yapım malzemelerini bilir.
  2-Modern bir yetiştiricilik olan seracılık üretimine karşı bakış açısı yüksektir. Sera inşası ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibidir.
  3-Sera yerinin seçimine etki eden faktörleri bilir. Alçak ve yüksek tünel ile sera kurma konusunda bilgilidir.
  4-Seralarda kullanılan ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerini bilir. Sera klima düzenlemesini yapabilir.
  5-Örtü altı bitki yetiştirme şekillerini ve seralarda toprak hazırlamayı bilir.
  6-Seralarda sulama sistemleri ve gübreleme hakkında bilgi sahibidir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler205525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011515
  Proje0000
  Laboratuar 3014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Seranın tanımı ve önemi, Dünyada ve Türkiye?de seracılık faaliyetleri.
  2 Seraların sınıflandırılması ve sera yerinin seçimine etki eden ekolojik ve ekonomik faktörler.
  3 Örtüaltı yetiştiricilik tipleri, sera iskelet malzemeleri.
  4 Seralar da örtü tipleri ve özellikleri.
  5 Sera klima düzenlemesi ve seralarda kullanılan ısıtma sistemleri.
  6 Sera klima düzenlemesi ve seralarda kullanılan soğutma sistemleri.
  7 Sera klima düzenlemesi ve ışınım.
  8 Ara Sınav
  9 Havalandırma.
  10 Oransal nem kontrolü ve karbondioksit gübrelemesi.
  11 Seralarda toprak hazırlanması (Drenaj, Temizlik), Toprağın fiziksel yapısını düzeltme, toprağın kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve giderilmesi, toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim.
  12 Seralarda toprak hazırlanması (Drenaj, Temizlik), Toprağın fiziksel yapısını düzeltme, toprağın kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve giderilmesi, toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim.
  13 Toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim yerinin hazırlanması.
  14 Serada gübreleme ve sulama.
  15 Sera gezisi.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Yüksel, N. Ahmet. 2004. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık Günay, A. (1980). Serler. (tanımı, inşası ve kliması). Çağ matbaası cilt I. Ankara Günay, A. (1981). Serler. Özel Yetiştirme Tekniği. Çağ matbaası cilt II. Ankara
  Yardımcı Kitap İnternet Ortamı Güncel Yayınları
  Döküman Ders notları, Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon cihazı, laboratuvarda gerekli alet cihaz ve malzemeler, sera ortamı.
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine Sera, yer seçimi, Sera konstrüksiyonu ve malzemeleri, Sera donanımı, Serada üretim ve yetiştirme çalışmaları hakkında bilgi vermek, onlara bu alanda pratik kazandırmak.
  Dersin İçeriği Seranın tanımı ve önemi, Dünyada ve Türkiye de seracılık faaliyetleri. Seraların sınıflandırılması ve sera yerinin seçimine etki eden ekolojik ve ekonomik faktörler. Örtüaltı yetiştiricilik tipleri, sera iskelet malzemeleri. Seralar da örtü tipleri ve özellikleri. Sera klima düzenlemesi ve seralarda kullanılan ısıtma sistemleri. Sera klima düzenlemesi ve seralarda kullanılan soğutma sistemleri. Sera klima düzenlemesi ve ışınım. Havalandırma. Oransal nem kontrolü ve karbondioksit gübrelemesi. Seralarda toprak hazırlanması (Drenaj, Temizlik), Toprağın fiziksel yapısını düzeltme, toprağın kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve giderilmesi, toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim. Toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim yerinin hazırlanması. Serada gübreleme ve sulama. Sera gezisi.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster