ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Seracılık Bilgisi PEY410 BAHAR 2+2 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye ve Dünya seracılığını kavrar, sera tiplerini ve sera yapım malzemelerini belirler.
  2-Modern bir yetiştiricilik olan seracılık üretimine karşı bakış açısı geliştirir, sera inşası ve projelendirilmesini kavrar.
  3-Sera yerinin seçimine etki eden faktörleri belirler, alçak ve yüksek tünel ile sera kurma konusunu kavrar.
  4-Seralarda kullanılan ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerini kavrar, sera klima düzenlemesini yapar.
  5-Örtü altı bitki yetiştirme şekillerini ve seralarda toprak hazırlamayı kavrar.
  6-Seralarda sulama sistemleri ve gübreleme yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 1014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Seranın tanımı ve önemi, Dünyada ve Türkiye`de seracılık faaliyetleri. K1 den 1. bölüm okunmalıdır. K2 den 1. bölüm okunmalıdır. K3 den 1. bölüm okunmalıdır.
  2 Seraların sınıflandırılması ve sera yerinin seçimine etki eden ekolojik ve ekonomik faktörler. K1 den 2. bölüm okunmalıdır. K2 den 2. bölüm okunmalıdır.
  3 Örtüaltı yetiştiricilik tipleri, sera iskelet malzemeleri. K1 den 3. bölüm okunmalıdır. K2 den 2. bölüm okunmalıdır.
  4 Seralar da örtü tipleri ve özellikleri. K1 den 4. bölüm okunmalıdır. K2 den 3. ve 4. bölüm okunmalıdır. K3 den 2. bölüm okunmalıdır.
  5 Sera klima düzenlemesi ve seralarda kullanılan ısıtma sistemleri. K1 den 5. bölüm okunmalıdır. K2 den 5. bölüm okunmalıdır. K3 den 9. bölüm okunmalıdır.
  6 Sera klima düzenlemesi ve seralarda kullanılan soğutma sistemleri. K1 den 6. bölüm okunmalıdır. K2 den 6. bölüm okunmalıdır. K3 den 8. bölüm okunmalıdır.
  7 Sera klima düzenlemesi ve ışınım. K1 den 7. bölüm okunmalıdır. K2 den 8. bölüm okunmalıdır. K3 den 11. bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Havalandırma. K1 den 8. bölüm okunmalıdır. K2 den 8. bölüm okunmalıdır.
  10 Oransal nem kontrolü ve karbondioksit gübrelemesi. K1 den 9. bölüm okunmalıdır. K3 den 7. bölüm okunmalıdır.
  11 Seralarda toprak hazırlanması (Drenaj, Temizlik), Toprağın fiziksel yapısını düzeltme, toprağın kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve giderilmesi, toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim. K1 den 10. bölüm okunmalıdır. K2 den 9. bölüm okunmalıdır.
  12 Seralarda toprak hazırlanması (Drenaj, Temizlik), Toprağın fiziksel yapısını düzeltme, toprağın kimyasal yapısını düzeltme, tuzluluk ve giderilmesi, toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim. K1 den 11. bölüm okunmalıdır. K2 den 9. bölüm okunmalıdır.
  13 Toprak dezenfeksiyonu, ekim-dikim yerinin hazırlanması. K1 den 12.. bölüm okunmalıdır. K2 den 9. bölüm okunmalıdır.
  14 Serada gübreleme ve sulama. K1 den 13. bölüm okunmalıdır.
  15 Sera gezisi. sera gezisine hazırlık
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çiçek, N. 2019. Seracılık Bilgisi. Basılmamış ders notları. 2.Yüksel, N. Ahmet. ve Yüksek, E. 2012. Sera Yapım Tekniği. Hasad Yayıncılık 3. Baytorun, N. 2016. Seralar. Nobel Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap 1. Günay, A. (1980). Serler. (tanımı, inşası ve kliması). Çağ matbaası cilt I. Ankara 2. Günay, A. (1981). Serler. Özel Yetiştirme Tekniği. Çağ matbaası cilt II. Ankara
  Döküman Ders notları, Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon cihazı, laboratuvarda gerekli alet cihaz ve malzemeler, sera ortamı.
  Dersin Amacı Peyzaj Mimarlığı öğrencilerine Sera, yer seçimi, Sera konstrüksiyonu ve malzemeleri, Sera donanımı, Serada üretim ve yetiştirme çalışmaları hakkında bilgi vermek, onlara bu alanda pratik kazandırmak.
  Dersin İçeriği Sera tiplerini ve donanımını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster