ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Yönetimi PEY412 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetimin genel esasları, niteliği, tarihsel gelişimini ve işlevlerini öğrenir.
  2-Planlama ve örgütlenme işlevi hakkında bilgi sahibi olur.
  3-Yürütme işlevi ve bu kapsamda eşgüdüm, özendirme, haberleşme, liderlik kavramlarını öğrenir.
  4-Denetim işlevi ve bu kapsamda denetim türleri, evreleri, ilkeleri, araçları anlar.
  5-Yönetici kavramı ve iyi bir yöneticide olması gereken özellikleri anlar.
  6-Stratejik yönetim tanıtım, özellikleri, aşamaları konusunda bilgi edinir.
  7-Halkla ilişkiler konusunu genel çerçevede öğrenir.
  8-Peyzaj mimarlığında yönetim ve organizasyonun gereği ve önemini kavrar, Peyzaj etkinliklerinin planlaması ve yönetimi konusunda uygulamada da yararlı olacak bilgiler edinir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler204520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetimin genel esasları ve niteliği, Yönetimin tarihsel gelişimi, Yönetimin İşlevleri
  2 Planlama İşlevi: Plan ve planlama kavramları, Amaçlar: niteliği, çeşitleri ve amaçların saptanması, politika ve ilgili kavramlar
  3 Planlamanın ilkeleri, yararları, sorunları ve plan çeşitleri
  4 Örgütleme işlevi: örgütleme kavramları, örgütlemenin ilkeleri, evreleri, Örgüt kavramı, örgüt yapısı, örgüt yapısı tipleri ve örgütün bölümlere ayrılması
  5 Yürütme işlevi, emir verme, eşgüdüm, özendirme, haberleşme, liderlik, çalışanların yönetime katılması
  6 Denetim: denetim türleri, evreleri,denetim ilkeleri ve araçları
  7 Denetim: denetim türleri, evreleri,denetim ilkeleri ve araçları
  8 Ara Sınav
  9 Yönetici kavramı ve özellikleri
  10 Stratejik yönetim kavramı, özellikleri, aşamaları: dış çevre analizi, iç çevre analizi, SWOT analizi, strateji alternatiflerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi
  11 İnsan kaynakları yönetimi: insan kaynağı tedariki, eğitimi-geliştirilmesi, görevde yükselme, bütünleştirme, ücretlendirme, Peyzaj mimarlığında insan kaynakları yönetimi
  12 Halkla ilişkilerin tanımı, niteliği, kapsam, evreleri, Peyzaj mimarlığında halkla ilişkiler ve reklam
  13 Peyzaj mimarlığında yönetim ve organizasyonun gereği ve önemi, Peyzaj etkinliklerinin planlaması ve yönetimi
  14 Peyzaj mimarlığında örgüt yapıları
  15 Türkiye`de peyzaj mimarlığı alanında yönetim ve organizasyon sorunları ve çözüm yolları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Özdönmez, M., Akesen, A., Ekizoğlu, A., 1998: Yönetim ve Organizasyon. ISBN 975-404-486-4, İ.Ü. Yayın No: 4062, Fakülte Yayın No: 450, İ.Ü. Basımevi, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon kavramı hakkında temel bilgileri vermek ve konuyu peyzaj mimarlığı açısından değerlendirmektir
  Dersin İçeriği Yönetimin genel esasları ve niteliği, Yönetimin tarihsel gelişimi, Yönetimin İşlevleri Planlama İşlevi: Plan ve planlama kavramları, Amaçlar: niteliği, çeşitleri ve amaçların saptanması, politika ve ilgili kavramlar Planlamanın ilkeleri, yararları, sorunları ve plan çeşitleri Örgütleme işlevi: örgütleme kavramları, örgütlemenin ilkeleri, evreleri, Örgüt kavramı, örgüt yapısı, örgüt yapısı tipleri ve örgütün bölümlere ayrılması Yürütme işlevi, emir verme, eşgüdüm, özendirme, haberleşme, liderlik, çalışanların yönetime katılması Denetim: denetim türleri, evreleri, denetim ilkeleri ve araçları Yönetici kavramı ve özellikleri Stratejik yönetim kavramı, özellikleri, aşamaları: dış çevre analizi, iç çevre analizi, SWOT analizi, strateji alternatiflerinin belirlenmesi, uygulanması ve denetimi İnsan kaynakları yönetimi: insan kaynağı tedariki, eğitimi-geliştirilmesi, görevde yükselme, bütünleştirme, ücretlendirme, Peyzaj mimarlığında insan kaynakları yönetimi Halkla ilişkilerin tanımı, niteliği, kapsam, evreleri, Peyzaj mimarlığında halkla ilişkiler ve reklam Peyzaj mimarlığında yönetim ve organizasyonun gereği ve önemi, Peyzaj etkinliklerinin planlaması ve yönetimi Peyzaj mimarlığında örgüt yapıları Türkiye`de Peyzaj Mimarlığı alanında yönetim ve organizasyon sorunları ve çözüm yolları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 5
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster