ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Yönetimi PEY412 BAHAR 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj yönetimi kavramını, niteliğini, tarihsel gelişimini ve işlevlerini kavrar.
  2-Plan, planlama işlevleri ve planlama ilkeleri hakkındaki bilgileri kavrar.
  3-Planlamanın sorunları ve plan çeşitlerini kavrar.
  4-Peyzaj yönetiminde kontrol ve izleme süreçlerini oluşturur.
  5-Korunan alanların yönetimi ve çevre yönetimi konularını açıklar.
  6-Sürdürülebilir turizm yönetimi ve ekoturizm planlaması konularını açıklar.
  7-Peyzaj yönetiminde kırsal peyzaj planlama yöntem ve yaklaşımlarını analiz eder ve uygular.
  8-Peyzaj mimarlığında yönetim ve organizasyonun gereği ve önemini, peyzaj etkinliklerinin planlaması ve yönetimi konusunda uygulamada da yararlı olacak bilgileri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler204520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Peyzaj yönetimi kavramı ve kapsamı K2: Bölüm 4.6`da yer alan peyzaj yönetimi kavramı ve kapsamı ile ilgili konular okunmalıdır.
  2 Planlama İşlevi: Plan ve planlama kavramları, politika ve ilgili kavramlar K1: Bölüm 1`de yer alan plan-planlama kavram ve politikaları ile ilgili konular okunmalıdır. K2: Bölüm 4.5`de yer alan peyzaj planı ile ilgili konular okunmalıdır.
  3 Planlamanın ilkeleri ve yararları K1: Bölüm 1`de yer alan plan-planlama kavram ve politikaları ile ilgili konular okunmalıdır. K2: Bölüm 5.2`de yer alan kırsal peyzaj planlama ilkeleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  4 Peyzaj planlamanın ilkeleri ve yararları K3: Bölüm 5.2`de yer alan peyzaj planlama ilkeleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  5 Planlamanın sorunları ve plan çeşitleri K1: Bölüm 1`de yer alan planlamanın sorunları ve plan çeşitleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  6 Peyzaj yönetiminde kontrol ve izleme K2: Bölüm 4.6`da yer alan peyzaj yönetiminde kontrol ve izleme ile ilgili konular okunmalıdır.
  7 Korunan alanların yönetimi K1: Bölüm 4`de yer alan korunan alanların yönetimi ile ilgili konular okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Çevre yönetimi ve peyzajı ilgilendiren bazı sözleşmeler K1: Bölüm 7-8-9`da yer alan peyzajı ilgilendiren bazı sözleşmeler okunmalıdır. K4: Bölüm 2`de yer alan çevre yönetimi ile ilgili konular okunmalıdır.
  10 Sürdürülebilir turizm yönetimi K4: Bölüm 2`de yer alan sürdürülebilir turizm yönetimi ile ilgili konular okunmalıdır.
  11 Peyzaj yönetiminde taşıma kapasitesi K4: Bölüm 4`de yer alan peyzaj yönetiminde taşıma kapasitesi ile ilgili konular okunmalıdır.
  12 Peyzaj yönetiminde kırsal peyzaj planlama yöntemleri K5: Bölüm 4`de yer alan kırsal peyzaj planlama yöntemleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  13 Peyzaj yönetiminde kırsal peyzaj planlama yaklaşımları K5: Bölüm 5`de yer alan kırsal peyzaj planlama yaklaşımları ile ilgili konular okunmalıdır.
  14 Kırsal peyzaj planlamada uygulama teknikleri K5: Bölüm 5`de yer alan kırsal peyzaj planlamada uygulama teknikleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  15 Peyzaj yönetiminde ekoturizm planlaması ve ilgili düzenlemeler K6: Bölüm 5 ve Bölüm 6`da yer alan peyzaj yönetiminde ekoturizm planlaması ve ilgili düzenlemeler ile ilgili konular okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akay, A., Özen, M. D. 2009. Peyzaj Yönetimi. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yayını, (354). 2. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj planlama. Birsen Yayınevi, İstanbul. 3. Koç, N., Şahin, Ş. 1999. Kırsal peyzaj planlaması. Ankara Üniv., Ziraat Fak. Ders Kitabı, 463. 4. Demir, C., Çevirgen, A. 2006. Turizm ve çevre yönetimi: Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı. Nobel Yayınları. 5. Dirik, H. 2005. Kırsal Peyzaj Planlama ve Uygulama İlkeleri. İstanbul Üniversitesi yayın No, 4559. 6. Demir, C., Çevirgen, A. 2006. Ekoturizm yönetimi. Nobel Yayınları.
  Yardımcı Kitap 1. Özdönmez, M., Akesen, A., Ekizoğlu, A., 1998: Yönetim ve Organizasyon. ISBN 975-404-486-4, İ.Ü. Yayın No: 4062, Fakülte Yayın No: 450, İ.Ü. Basımevi, İstanbul.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon kavramı hakkında temel bilgileri vermek ve konuyu peyzaj mimarlığı açısından değerlendirmektir.
  Dersin İçeriği Peyzaj yönetimi kavramı ve kapsamını, plan ve planlama kavramlarını, politika ve ilgili kavramları, planlamanın ilkeleri, sorunları ve plan çeşitlerini, peyzaj yönetiminde kontrol ve izlemeyi içermektedir. Ayrıca, Korunan alanların yönetimi, ekoturizm planlaması, Çevre yönetimi ve peyzajı ilgilendiren bazı sözleşmeler, Sürdürülebilir turizm yönetimi, Peyzaj yönetiminde taşıma kapasitesi, kırsal peyzaj planlama yöntemleri, yaklaşımları ve uygulama teknikleri anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 2
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 5
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster