ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Şantiye Uygulamaları PEY416 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Şantiye tekniği ve uygulamalarının peyzaj mimarlığı eğitimindeki ve mesleğindeki yeri ve önemini kavrar ve bilir.
  2-Peyzaj mimarlığı çalışmalarındaki inşaat işlerini bilir.
  3-Eskiz, plan, proje, kesit, görünüş, detay proje, mimari proje, avan proje, kesin proje, uygulama projesi kavramlarını bilir.
  4-Plan ve proje ölçülendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
  5-Peyzaj mimarlığında inşaat işlerinin projelendirilmesini bilir ve uygular.
  6-Peyzaj mimarlığında inşaat yaptırma usullerini (İhale usulleri-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu) bilir ve uygulayabilir.
  7-İhale dosyası ve teklif mektubu kavramını bilir ve hazırlar.
  8-Peyzaj mimarlığı inşaat işleri kapsamındaki yapıların birim fiyat analizini, metrajını, keşif özetini ve keşif sonucunu hazırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: peyzaj mimarlığında şantiye uygulamalarının kapsamı.
  2 Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik (SMM) Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği
  3 Peyzaj mimarlığında proje tipleri (avan proje, kesin proje, uygulama projeleri) ve pafta düzeni. Pafta düzeninde imar planı hükümlerinin, yapısal ve bitkisel mahal listelerinin, proje notlarının yeri ve önemi.
  4 Peyzaj mimarlığında detay projeleri, kesitler, görünüşler ve ölçülendirme tipleri. Detayların, kesitlerin ve ölçülendirmenin keşif metraj için önemi.
  5 Peyzaj imalatlarında kullanılan malzemeler I (taşlar, agregalar, ahşap, çakıl vb.)
  6 Peyzaj imalatlarında kullanılan malzemeler II (metal, beton, cam, geotekstil, izolasyon vb.)
  7 Peyzaj işlerinde kullanılan makineler
  8 Ara Sınav
  9 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. İhale usulleri ve tipleri
  10 Teknik şartname
  11 İhale dosyası hazırlama I (planlar ve detaylar, şartnameler, rayiçler, birim fiyat analizi, birim fiyat cetveli, metraj, keşif özeti, keşif sonucu, teklif mektubu, hakediş, pursantaj)
  12 İhale dosyası hazırlama II (planlar ve detaylar, şartnameler, rayiçler, birim fiyat analizi, birim fiyat cetveli, metraj, keşif özeti, keşif sonucu, teklif mektubu, hakediş, pursantaj)
  13 Şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu (TUS), mesleki kontrollük (MUS), şantiyelerde tutulan resmi defterler
  14 Peyzaj mimarlığı inşaat işlerinde iş güvenliği
  15 Örnek bir şantiye sahasında peyzaj uygulamalarına ilişkin incelemeler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Hasdemir, M.; Demir, M., 2009. Ormancılıkta İnşaat Bilgisi. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No: 493/4889, 247+XXIII sayfa, ISBN 978-975-404-846-9, İstanbul. Özçelik, N., 1984. İnşaat Bilgisi. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayın No: 355/3195, 434+XVI sayfa, İstanbul. Şimşek, O., 2000. Yapı Malzemesi-II. Beta Basım ve Yayınevi, 211 sayfa, ISBN 975-295-255-0, İstanbul. Pancarcı, A.; Öcal, M.E., 2009. Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları. Birsen Yayınevi, 568 sayfa, ISBN 978-975-511-126-3, İstanbul. Baytop, F., 2009. İnşaat Uygulamalarında Okullarda Öğretilmeyenler. Yapı Endüstri Merkezi Yayın No: 101, 92 sayfa, ISBN 975-8599-48-8, İstanbul. Uyaroğlu, A.T. 2008. İnşaata Başlarken. Yapı Endüstri Merkesi Yayın No: 124, 178 sayfa, ISBN 975-8599-78-X, İstanbul. Baytop, F., 2007. İnşaat Uygulamalarında Yanlışlar Doğrular. Yapı Endüstri Merkezi Yayın No: 73, 160 sayfa, ISBN 975-8599-06-2, İstanbul. Baytop, F., 2007. Şantiyecilik Diye Birşey. Yapı Endüstri Merkesi Yayın No: 109, 248 sayfa, ISBN 975-8599-56-9, İstanbul. Birecikli, B.M., 2007. Şantiye Tekniği ve Şantiyede İş Güvenliği. Birsen Yayınevi, 490+XVIII sayfa, ISBN 978-975-511-491-0, İstanbul. Uğur, L.O., 2006. Modern İnşaat Yönetimi. Teknik Yayınevi, 219 sayfa, ISBN 975-9007-36-3, Ankara. Akyurt, U., 2005. Şantiye El Kitabı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yayın No:48, 200 sayfa, İzmir. Gözü, Ş.U., 2001. İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi. Vega Basım Yayın Dağıtım Yayınları No: 3, 272 sayfa, Ankara. Özsöylev, T., 1997. İş ve İnşaat Makinaları. Maya Basın ve Yayınevi, 272 sayfa, İstanbul. Akgün, M. 1997. İnşaat İşlerinde Kesin Hesap. RKM Matbaacılık, 155 sayfa, İstanbul. Richm, P.; Grimm , G., 1989. Şantiye Tekniği (Çeviri: Muhittin Kulin), Çağlayan Kitabevi, 263+XVI sayfa, İstanbul. Barutçugil, İ.S., 1986. İnşaat Yönetimi. İnkilap Kitapevi, 141+VIII sayfa, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı şantiye uygulamalarına yönelik, yasa ve yönetmelikleri, ihale dosyası hazırlamayı, malzemeleri, keşif-metrajı öğretmek.
  Dersin İçeriği Peyzaj mimarlığında şantiye uygulamalarının kapsamı. Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik (SMM) Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği. Peyzaj mimarlığında proje tipleri (avan proje, kesin proje, uygulama projeleri) ve pafta düzeni. Pafta düzeninde imar planı hükümlerinin, yapısal ve bitkisel mahal listelerinin, proje notlarının yeri ve önemi. Peyzaj mimarlığında detay projeleri, kesitler, görünüşler ve ölçülendirme tipleri. Detayların, kesitlerin ve ölçülendirmenin keşif metraj için önemi. Peyzaj imalatlarında kullanılan malzemeler (taşlar, agregalar, ahşap, çakıl, metal, beton, cam, geotekstil, izolasyon vb.). Peyzaj işlerinde kullanılan makineler. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. İhale usulleri ve tipleri. Teknik şartname. İhale dosyası hazırlama I (planlar ve detaylar, şartnameler, rayiçler, birim fiyat analizi, birim fiyat cetveli, metraj, keşif özeti, keşif sonucu, teklif mektubu, hakediş, pursantaj). Şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu (TUS), mesleki kontrollük (MUS), şantiyelerde tutulan resmi defterler. Peyzaj mimarlığı inşaat işlerinde iş güvenliği.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 4
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster