ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Şantiye Uygulamaları PEY416 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Şantiye tekniği ve uygulamalarının peyzaj mimarlığı eğitimindeki ve mesleğindeki yeri ve önemini kavrar ve açıklar.
  2-Peyzaj mimarlığı çalışmalarındaki inşaat işlerini açıklar.
  3-Eskiz, plan, proje, kesit, görünüş, detay proje, mimari proje, avan proje, kesin proje, uygulama projesi kavramlarını tanımlar.
  4-Plan ve proje ölçülendirme yöntemlerini açıklar ve uygular.
  5-Peyzaj mimarlığında inşaat işlerinin projelendirilmesini kavrar ve uygular.
  6-Peyzaj mimarlığında inşaat yaptırma usullerini (İhale usulleri-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu) tanımlar ve uygular.
  7-İhale dosyası ve teklif mektubu kavramını tanımlar ve uygular.
  8-Peyzaj mimarlığı inşaat işleri kapsamındaki yapıların birim fiyat analizini, metrajını, keşif özetini ve keşif sonucunu uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12112
  Ödevler3021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: peyzaj mimarlığında şantiye uygulamalarının kapsamı. K1 okunmalıdır.
  2 Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik (SMM) Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği K1 okunmalıdır.
  3 Peyzaj mimarlığında proje tipleri (avan proje, kesin proje, uygulama projeleri) ve pafta düzeni. Pafta düzeninde imar planı hükümlerinin, yapısal ve bitkisel mahal listelerinin, proje notlarının yeri ve önemi. K2: Üçüncü bölüm okunmalıdır.
  4 Peyzaj mimarlığında detay projeleri, kesitler, görünüşler ve ölçülendirme tipleri. Detayların, kesitlerin ve ölçülendirmenin keşif metraj için önemi. K2: Üçüncü bölüm okunmalıdır.
  5 Peyzaj imalatlarında kullanılan malzemeler I (taşlar, agregalar, ahşap, çakıl vb.) K5 okunmalıdır.
  6 Peyzaj imalatlarında kullanılan malzemeler II (metal, beton, cam, geotekstil, izolasyon vb.) K5 okunmalıdır. Ödev 1`in hazırlanması
  7 Peyzaj işlerinde kullanılan makineler K6 okunmalıdır. Ödev 1`in hazırlanması
  8 Ara Sınav
  9 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. İhale usulleri ve tipleri K3 okunmalıdır.
  10 Teknik şartname K3 okunmalıdır.
  11 İhale dosyası hazırlama I (planlar ve detaylar, şartnameler, rayiçler, birim fiyat analizi, birim fiyat cetveli, metraj, keşif özeti, keşif sonucu, teklif mektubu, hakediş, pursantaj) K4 okunmalıdır.
  12 İhale dosyası hazırlama II (planlar ve detaylar, şartnameler, rayiçler, birim fiyat analizi, birim fiyat cetveli, metraj, keşif özeti, keşif sonucu, teklif mektubu, hakediş, pursantaj) K4 okunmalıdır.
  13 Şantiye şefi, teknik uygulama sorumlusu (TUS), mesleki kontrollük (MUS), şantiyelerde tutulan resmi defterler K1 okunmalıdır.
  14 Peyzaj mimarlığı inşaat işlerinde iş güvenliği K7 okunmalıdır. Ödev 2`in hazırlanması
  15 Örnek bir şantiye sahasında peyzaj uygulamalarına ilişkin incelemeler K7 okunmalıdır. Ödev 2`in hazırlanması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Peyzaj Mimarları Odası (2006). Peyzaj Mimarları Odası Serbest Peyzaj Mimarlık Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Mesleki Denetim, Büroların Tescili ve Asgari Ücret Yönetmeliği. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Ankara. 2. Altınok, E. B., Coşgun, S., Kılıçoğlu, H., Kutlu, M., İdali Özden, H. Ö. (2017). Yapı Ruhsat Aşamasında Peyzaj Projesi. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Ankara. 3. TBMM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. 4. Küçükkeçe, M. (2010). Keşif, Metraj ve İhale Dosyası Hazırlanması. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınları, Ankara. 5. Şimşek, O., 2000. Yapı Malzemesi-II. Beta Basım ve Yayınevi, 211 sayfa, ISBN 975-295-255-0, İstanbul. 6. Özsöylev, T., 1997. İş ve İnşaat Makinaları. Maya Basın ve Yayınevi, 272 sayfa, İstanbul. 7. Birecikli, B.M., 2007. Şantiye Tekniği ve Şantiyede İş Güvenliği. Birsen Yayınevi, 490+XVIII sayfa, ISBN 978-975-511-491-0, İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı şantiye uygulamalarına yönelik, yasa ve yönetmelikleri, ihale dosyası hazırlamayı, malzemeleri, keşif-metrajı öğretmek.
  Dersin İçeriği Peyzaj mimarlığında şantiye uygulamalarına ilişkin; teoriden pratiğe teknik terimleri ve ekipmanları, yasa ve yönetmelikleri, proje tiplerini ve bu projelerde bulunması gereken asgari bilgilerin anlatılması, keşif-metraj ve ihale dosyası hazırlanmasına yönelik cetvellerin uygulanmasıdır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 4
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 4
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 4
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster