ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sulama Sistemleri PEY418 BAHAR 2+1 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Geleneksel ve modern sulama yöntemlerini açıklar.
  2-Sulama yöntemlerinin seçimini açıklar.
  3-Sulama suyunun önemini kavrar.
  4-Toprak-su-bitki arasındaki ilişkileri açıklar.
  5-Suyun etkin ve uygun kullanımını açıklar.
  6-Yağmurlama sulamayı açıklar.
  7-Damlama sulamayı açıklar.
  8-Sulama malzemelerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 10122
  Toplam İş Yükü(Saat)   138
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,6 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sulama tanımı, önemi ve yararları K1: Bölüm 1 okunmalıdır.
  2 Sulama yönünden önemli toprak özellikleri Sulama suyu kalitesi K1: Bölüm 2 ve 3 okunmalıdır.
  3 Sulama yöntemini etkileyen faktörler K2: Bölüm 7.1, K3 Bölüm 2.12 okunmalıdır.
  4 Geleneksel sulama yöntemleri K1: Bölüm 7.2 ve 7.3 okunmalıdır.
  5 Peyzaj alanlarında kullanılan sulama yöntemleri K1: Bölüm 5 ve 6 okunmalıdır.
  6 Yağmurlama sulama sistemleri ve sistem elemanları K1: Bölüm 5.2 ve K2 Bölüm 7.4.1.1-4 okunmalıdır.
  7 Yağmurlama sulama sisteminde su dağılımı, hız ve başlık tertibi K1: Bölüm 5.3 ve K2 Bölüm 7.4.1.2-3 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Yağmurlama sulama sisteminde debi, süre, hidrolik yük kaybı, çap ve motor gücü hesapları K2: Bölüm 7.4.1.5 okunmalıdır.
  10 Yağmurlama sulama sistemi tasarımı ve örnek projeler K1: Bölüm 5.6 okunmalıdır.
  11 Damla sulama sistemi çeşitleri ve sistem elemanları K1: Bölüm 6.1, K2 Bölüm 7.4.2.1 ve3 okunmalıdır.
  12 Damla sulama sisteminde ıslatma deseni, lateral tertip ve boru çapları hesapları K1: Bölüm 6.2, 6.3.3, K2 Bölüm 7.4.2.4 okunmalıdır.
  13 Damla sulama sistemi tasarımı ve örnek projeler K1: Bölüm 6.3 okunmalıdır.
  14 Ödev sunumları Ödev hazırlanmalıdır.
  15 Ödev sunumları Ödev tamamlanmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kara, M. 2008. Sulama ve Sulama Tesisleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Yayınları ISBN:975-448-177-6. 2. Okuroğlu, M. ve Yağanoğlu, V. 1993. Kültür Teknik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Yyaınları No:157. 3. Orta, H. 2017. Rekreasyon alanlarında sulama. Nobel Akademik Yayıncılık, 2.Basım. ISBN: 978-605--320-764-1.
  Yardımcı Kitap 1. Benami, A. Ve Ofen, A., 2005: Sulama Tekniği. TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Yayın No: MMO/2005/375, İstanbul. 2. Güngör, Y., Erözel, A.Z. ve Yıldırım, O., 1996: Sulama. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1443, Ankara. 3. Kanber, R., 1997: Sulama. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 174, Adana.
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Küçük ölçekli ortamlardan orta ölçekli ticari projelere kadar kullanılan yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin genel tanıtımı yapılarak, sulama hakkındaki genel ve hazırlayıcı bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Sulama tanımı, önemi ve yararları, sulama suyu kalitesi, sulama yöntemini etkileyen faktörler, geleneksel sulama yöntemleri, peyzaj alanlarında kullanılan sulama yöntemleri ile yağmurlama ve damlama sulama sistemleri ile ilgili konuları içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 4
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster