ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamp Alanlarının Planlanması PEY420 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj mimarlığının çalışma alanlarından biri olan kamp alanları ve ilişkili temel kavramları açıklar.
  2-Kamp alanlarında planlama, tasarım ve yönetim konularını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler202510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders içeriği ve genel çalışma alanları K1:Kamp alanları ile ilgili kavramsal konular okunmalıdır. K2: Planlama ile ilgili konular incelenmelidir. K3: Rekreasyonel Planlama ile ilgili konular incelenmelidir.
  2 Kamp Alanı Olgusu, Kamping mevsimi, Kamping ücretleri K1:Bölüm 5 Kamp alanları planlanması K2: Bölüm 4 Tasarım, araştırma ve hazırlık bölümü okunmalıdır. K4: Kamping Olgusu , mevsimi, ücretleri bölümü okunmalıdır.
  3 Kamp Alanı Olgusu, Kamping gereksinimleri ve araçları, Kamp alanı tipleri K4: Kamping Olgusu , kampçıların alışkanlıkları, kamp alanı tipleri bölümleri okunmalıdır.
  4 Kamp Alanı Olgusunun Gelecekteki Durumu, Kamping Alışkanlığı, Kamping Donanımları K4: Kamping olgusunun gelecekteki durumu okunmalıdır.
  5 Boş zaman ve tatil olgusu, Özel kampların gelişmesi K4: Boş zaman ve özel kamp alanlarının gelişmesi bölümü okunmalıdır.
  6 Kamp Alanı Geliştirme, Planlama yaklaşımı, Temel politikaya ilişkin kararlar, Kamp Alanı İşletmeciliği K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4: Kamp alanlarının planlaması temel kararlar ve yaklaşımı okunmalıdır.
  7 Kamp Alanı Geliştirme, Planlama yaklaşımı, Temel politikaya ilişkin kararlar, Kamp Alanı İşletmeciliği K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı bölümü okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Kamp Alanı Geliştirme, Ekonomik Uygunluk, Ön çalışmalar, Gelirin tahmini, Maliyet tahmini, Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı Planlama ve Tasarımı, Bölgesel faktörlerin değerlendirilmesi, Arazi, Tesisler K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı ve ekonomik uygunluk bölümleri okunmalıdır
  10 Kamp Alanı Geliştirme, Ekonomik Uygunluk, Ön çalışmalar, Gelirin tahmini, Maliyet tahmini, Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı Planlama ve Tasarımı, Bölgesel faktörlerin değerlendirilmesi, Arazi, Tesisler K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı ve ekonomik uygunluk bölümleri okunmalıdır.
  11 Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı Planlama ve Tasarımı, Kamp alanı planlaması, Tesislerin tasarımı K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı bölümü okunmalıdır.
  12 Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı İşletmeciliği, Sezonun belirlenmesi, Müşteri ilişkileri, Çalışma ve bakım K4:Kamp alanı işletme bölümü okunmalıdır.
  13 Kamp Alanlarında Kullanılabilecek Bazı Detaylar K4: Kamp alanlarında kullanılabilecek bazı detaylar incelenmelidir.
  14 Ülkemizden ve Dünyadan Kamp Alanı Örnekleri Örnekler incelenmelidir.
  15 Ülkemizden ve Dünyadan Kamp Alanı Örnekleri Örnekler incelenmelidir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Dirik, H., 2005. Kırsal Peyzaj, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, 453 s., İstanbul, ISBN: 975-404-749-9 2. Uzun, O., İlke, E.F., Çetinkaya, G., Erduran, F., Açıksöz, S., 2012. Peyzaj Planlama Konya İli, Bozkır-Seydişehir-Ahırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 s., Ankara. 3. Altunkasa, F., 1998. Rekreasyonel Planlama Organizasyonu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yardımcı Ders Kitabı, 2. Basım, 99 s., Adana. 4. Sözen, N., Şahin, Ş., 1988. Kamping planlama-uygulama-işletme, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap 1. Sözen, N. Ve Şahin, Ş., 1998: Kamping, Planlama, Uygulama, İşletme. Peyzaj Mimarisi Dergisi Yayınları: 1, Ankara 2. Altınçekiç,H. Ve Aydın, N., 1996: İstanbul Ve Çevresindeki Bazı Kamp Alanlarının Düzenleme Esasları Açısından İrdelenmesi. Msü, Mimarlık Fakültesi, 7.Kentsel Tasarım Ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul. 3. Koç, N., 1977: Önemli Bir Rekreasyon Aktivite Formu Olarak Kamping Ve Kamping Alanlarının Planlama İlkeleri Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fak. Yayın no: 670, Ankara.
  Dersin Amacı Bu dersin amacı kamp alanları ile ilişkili temel tanımlamaları, ekonomik açıdan uygunluğu, planlama ve tasarımını, kamp alanları işletmeciliğini öğretmektir.
  Dersin İçeriği Kamp alanı olgusu, kamping gereksinimleri ve araçları, kamp alanı tipleri, kamp alanı geliştirmeve planlama yaklaşımı, kamp alanı işletmeciliği ile ülkemizden ve dünyadan kamp alanı örnekleri anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 5
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 5
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 5
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 3
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster