ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkilendirme ve Dikim Teknikleri PEY422 BAHAR 2+2 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilendirmelerin amaçları hedefleri ve seçeneklerini tanımlar.
  2-Bitkilendirme öncesinde yapılacak sörvey çalışmalarını, başarılı bir bitkilendirmede tür seçiminin yeri ve önemini açıklar.
  3-Saha hazırlama yöntem ve tekniklerini, alan üzerindeki mevcut ağaçları değerlendirme yaklaşımlarını ve ağaç koruma yöntemlerini değerlendirir.
  4-Dikim değeri yüksek fidan materyali ve seçim kriterlerini analiz eder.
  5-Genel bitkilendirme yöntemlerini ve dikim tekniklerini açıklar.
  6-Başlıca tasarım elementlerine göre bitkilendirme teknikleri ve dikim detaylarını tanımlar.
  7-Olgun ağaçların nakledilmesi tekniklerini uygular.
  8-Bitkilendirmelerin başarı denetimini, denetim ölçütlerini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler204520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 102816
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilendirmelerin planlanması K2: Bölüm 2`de yer alan bitkilendirmelerin planlamaları ile ilgili konular okunmalıdır.
  2 Bitkilendirmenin planlanması, planlama alanının incelenmesi ve analizi K1: Bölüm 3`de yer alan bitkilendirmede alan envanteri ve analizi ile ilgili konular okunmalıdır. K2: Bölüm 3`de yer alan bitkilendirme açısından sörvey ve analiz ile ilgili konular okunmalıdır.
  3 Dikime uygun türlerin seçimi K1: Bölüm 3`de yer alan kent koşulları ve uygun ağaç türleri konuları okunmalıdır. K2: Bölüm 4`de yer alan tür seçiminin genel ilkeleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  4 Bitkilendirme ve dikim ortamlarının hazırlanması K2: Bölüm 6`da yer alan bitkilendirme ve dikim ortamlarının hazırlanması ile ilgili konular okunmalıdır. K3: Fidanların dikim öncesi tabi olacağı işlemler bölümü okunmalıdır.
  5 Fidanların budanması ve nakli K3: Fidanların budanması ve nakli bölümü okunmalıdır.
  6 Genel dikim yöntemleri, şekilleri ve metotları K2: Bölüm 8`de yer alan genel dikim yöntemleri, şekilleri ve metotları ile ilgili konular okunmalıdır. K3: Genel dikim yöntemleri, şekilleri ve metotları bölümleri okunmalıdır.
  7 Dikimi uygun ağaçlarda aranan fiziksel özellikler K2: Bölüm 9`da yer alan materyal tipine göre uygulama ilkeleri ile ilgili konular okunmalıdır. K3: Dikime uygun ağaçlarda aranan fiziksel özellikler bölümü okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Bitkilendirme ögeleri K1: Bölüm 3 `de yer alan bitkilendirme ögeleri ile ilgili konular okunmalıdır.
  10 Ağaçcık ve çalı fidanlarının dikimi K2: Bölüm 9`da yer alan materyal tipine göre uygulama ilkeleri ile ilgili konular okunmalıdır. K3: Ağaçcık ve çalı fidanlarının dikimi bölümü okunmalıdır.
  11 Bitkilerde budama K1: Bölüm 3`de yer alan kesim ve budama ile ilgili konular okunmalıdır. K2: Bölüm 10`da yer alan budama ile ilgili konular okunmalıdır.
  12 Bitkilerde sulama K1: Bölüm 4`de yer alan sulama ile ilgili konular okunmalıdır.
  13 Kent içi yol ağaçlandırmalarında tesis tekniği K3: Kent içi yol ağaçlandırmalarında tesis tekniği bölümü okunmalıdır.
  14 Kent içi yol ağaçlandırmalarının önemi ve işlevi K3: Kent içi yol ağaçlandırmalarının önemi ve işlevi bölümü okunmalıdır.
  15 Kent içi ağaçlandırmalar K3: Kent içi ağaçlandırmalar bölümü okunmalıdır.
  Ön Koşul PEY205 Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, PEY206 Bitki Tanıma ve Değerlendirme II
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Seçkin, Ö.B. 2003. Peyzaj Uygulama Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın no: 453, 528, İstanbul. 2. Dirik, H. 2008: Plantasyon (Bitkilendirme ve Dikim) Teknikleri İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları 4729/490 ISBN 978-975-404-800-1. 2008, 543 s., İstanbul. 3. Şimşek, İ., Karahan, E., Kalender, M. Şahin, Y., Dedeoğlu, İ., Kupık, M. 2011 Bahçivanlık El Kitabı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları. 890s., İstanbul
  Yardımcı Kitap 1. Ürgenç, S., 1998: Genel Plantasyon ve Ağaçlandırma Tekniği. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No: 3997/444, Isbn: 975 - 404 - 443 - 0, 664 S., İstanbul 2. Trowbrıdge, J. P., Bassuk, N. L., 2004: Trees İn The Urban Landscape. Site Assessment, Design, And Installation. Library Of Congress Catologing - İn - Publication Data, Isbn: 0 - 471 - 39246 - 4, 207 P. 3. Harrıs, R. W., Clark, J. R., Nelda, P. M., 2004: Arboriculture. Integrated Management Of Landscape Trees, Shruubs, And Wines. Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, ISBN: 0 - 13 - 08882 - 6, 580 P.
  Dersin Amacı Plantasyon Teknikleri dersi, Peyzaj Mimarlığı öğreniminde bitkilendirmelerin ekolojik ve teknik ilkeleri ile uygulama detaylarının açıklanmasını konu alır. Bitkilendirme alanının etüdü, bitkilendirme öncesi yapılması gereken hazırlık çalışmaları, fidan karakteristikleri, başlıca bitkisel materyal tiplerine göre bitkilendirme ve dikim tekniklerinin öğretilmesini hedefler.
  Dersin İçeriği Ders bitkisel materyal seçimi, plantasyon sahasının etüdü, alanda mevcut ağaçların tabi olduğu işlemler, toprak hazırlama, genel ekim ve dikim yöntemleri, plantasyonlarda kültür bakımı ve koruma önlemleri, özel alanlarda ve sorunlu alanlarda bitkilendirme, kent içi alanlarda ve kırsal alanlarda bitkilendirme çalışmalarını anlatmaktır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster