ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkilendirme ve Dikim Teknikleri PEY422 BAHAR 2+2 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilendirmelerin amaçları hedefleri ve seçeneklerini öğrenir.
  2-Bitkilendirme öncesinde yapılacak sörvey çalışmalarını, başarılı bir bitkilendirmede tür seçiminin yeri ve önemini öğrenir.
  3-Saha hazırlama yöntem ve tekniklerini, alan üzerindeki mevcut ağaçları değerlendirme yaklaşımlarını ve ağaç koruma yöntemlerini öğrenir.
  4-Dikim değeri yüksek fidan materyali ve seçim kriterlerini öğrenir.
  5-Genel bitkilendirme yöntemlerini ve dikim tekniklerini öğrenir.
  6-Başlıca tasarım elementlerine göre bitkilendirme teknikleri ve dikim detaylarını öğrenir.
  7-Olgun ağaçların nakledilmesi tekniklerini öğrenir.
  8-Bitkilendirmelerin başarı denetimini, denetim ölçütlerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler204520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 208216
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitkilendirmelerin tarihçesi, amaçları, yararları ve Peyzaj Planlamalarındaki yeri
  2 Bitkilendirmelerin Planlanması, Planlama Alanının Sörveyi ve Analizi
  3 Bitkilendirmelerin Planlanması,Planlama Alanının Sörveyi ve Analizi
  4 Tür Nitelikleri ve Tür Seçiminin Genel İlkeleri
  5 Mevcut Bitki Varlığının Analizi ve Değerlendirme Yaklaşımları
  6 Bitkilendirme ve Dikim Ortamlarının Hazırlanması
  7 Bitkilendirme Materyalinin Analizi ve Temel Fidan Karakteristikleri
  8 Ara Sınav
  9 Bitkilendirme ve Dikimin Genel Kuralları ve Teknik Esasları
  10 Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları
  11 Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları
  12 Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları
  13 Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları
  14 Bazı Özel Nitelikli Tasarımlarda Bitkilendirme ve Dikim Detayları
  15 Bazı Özel Nitelikli Tasarımlarda Bitkilendirme ve Dikim Detayları
  Ön Koşul PEY205 Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, PEY206 Bitki Tanıma ve Değerlendirme II
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Trowbrıdge, J. P., Bassuk, N. L., 2004: Trees İn The Urban Landscape. Site Assessment, Design, And Installation. Library Of Congress Catologing - İn - Publication Data, Isbn: 0 - 471 - 39246 - 4, 207 P. Harrıs, R. W., Clark, J. R., Nelda, P. M., 2004: Arboriculture. Integrated Management Of Landscape Trees, Shruubs, And Wines. Fourth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, ISBN: 0 - 13 - 08882 - 6, 580 P.
  Yardımcı Kitap Dirik, H., 2008: Plantasyon (Bitkilendirme Ve Dikim) Teknikleri, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları 4729/490 Isbn 978-975-404-800-1. 2008, 543 S. Ürgenç, S., 1998: Genel Plantasyon Ve Ağaçlandırma Tekniği. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayınları, No: 3997/444, Isbn: 975 - 404 - 443 - 0, 664 S., İstanbul
  Döküman Ders notları, Bilgisayar, Projeksiyon cihazı
  Dersin Amacı Plantasyon Teknikleri dersi, Peyzaj Mimarlığı öğreniminde bitkilendirmelerin ekolojik ve teknik ilkeleri ile uygulama detaylarının açıklanmasını konu alır. Bitkilendirme alanının etüdü, bitkilendirme öncesi yapılması gereken hazırlık çalışmaları, fidan karakteristikleri, başlıca bitkisel materyal tiplerine göre bitkilendirme ve dikim tekniklerinin öğretilmesini hedefler.
  Dersin İçeriği Bitkilendirmelerin tarihçesi, amaçları, yararları ve Peyzaj Planlamalarındaki yeri Bitkilendirmelerin Planlanması Planlama Alanının Sörveyi ve Analizi Tür Nitelikleri ve Tür Seçiminin Genel İlkeleri Mevcut Bitki Varlığının Analizi ve Değerlendirme Yaklaşımları Bitkilendirme ve Dikim Ortamlarının Hazırlanması Bitkilendirme Materyalinin Analizi ve Temel Fidan Karakteristikleri Bitkilendirme ve Dikimin Genel Kuralları ve Teknik Esasları Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları Materyal Tipine Göre Dikimlerin Teknik Detayları Bazı Özel Nitelikli Tasarımlarda Bitkilendirme ve Dikim Detayları Bazı Özel Nitelikli Tasarımlarda Bitkilendirme ve Dikim Detayları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 5
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 3
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 2
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster