ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Mimarlığında Uzaktan Algılama PEY424 BAHAR 2+2 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Uzaktan algılama ve uydu görüntüleri ve ile ilgili bilgileri ve uygulama becerisi kazanır
  2-Uzaktan algılama ve uygulama alanlarını öğrenir
  3-Uydu görüntüleri ve işlenmesi ile ilgili bilgileri kavrar
  4-Uydu görüntülerinden Peyzaj planlama çalışmaları için veri üretme becerisi kazanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler2041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Uzaktan algılamanın tarihçesi
  2 Temel tanım ve kavramlar
  3 Uzaktan algılamanın uygulama alanları
  4 Elektromanyetik spektrum
  5 Algılama ve yorumlama teknikleri
  6 Uydu görüntüsü
  7 Projeksiyon,koordinat sistemleri ile datum ve datum dönüşümlerini anlayıp,uygulama.
  8 Ara Sınav
  9 Projeksiyon tanımlama ve yeniden projeksiyonlama
  10 Coğrafi konumlama ile düzeltme işlemlerini yapabilme
  11 Görüntü üzerinden veri toplama yöntemlerini kavrama ve uygulama
  12 Kontrolsüz sınıflandırma
  13 Kontrollü sınıflandırma
  14 Uygulama
  15 Öğrenci proje sunumları
  Ön Koşul PEY304 Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Nazan Kuter
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Lillesannd, T. M., Remote Sensing and Image Interpretation, Fourth Edition, John Willey & Sons, Inc., 2000 A.Sesören, ?Uzaktan Algılamada Temel Kavramlar?, Kasım 1998, İstanbul. T. Yomralıoğlu, ? Coğrafi Bilgi Sistemleri?, 2000, İstanbul. K.C.Clarke, ?Getting Started with Geographic Information Systems?, Printice Hall Series, 2001. G. Foody, P. Curran, ?Environmental Remote Sensing from Regional to Global Scales?, Wiley Publishers, A.B.D., 1994
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu derste; uydu teknolojilerinin, uydu görüntülerinin özelliklerinin ve görüntü yorumlama tekniklerinin kavranması, bunların farklı alanlardaki özellikle çevre problemleri konusundaki kullanım alanlarının ve uygulamalarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.
  Dersin İçeriği Uzaktan algılamanın tarihçesi Temel tanım ve kavramlar Uzaktan algılamanın uygulama alanları Elektromanyetik spektrum Algılama ve yorumlama teknikleri Uydu görüntüsü Projeksiyon,koordinat sistemleri ile datum ve datum dönüşümlerini anlayıp,uygulama. Projeksiyon tanımlama ve yeniden projeksiyonlama Coğrafi konumlama ile düzeltme işlemlerini yapabilme Görüntü üzerinden veri toplama yöntemlerini kavrama ve uygulama Kontrolsüz sınıflandırma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. 5
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 5
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. -
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. -
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster