ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar PEY112 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kentsel açık ve yeşil alan kavramlarını bilir
  2-Kentsel açık ve yeşil alanların sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olur
  3-Kentsel açık ve yeşil alanların işlevlerini ve önemini kavrar.
  4-Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  5-Kentsel açık ve yeşil alan standartlarını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kent, kentsel açık ve yeşil alan kavramları
  2 Kentsel açık ve yeşil alanların sınıflandırılması
  3 Çankırı kenti mahalle parkı ve semt parkı örneklerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi
  4 Kentsel açık ve yeşil alanların işlevleri
  5 Kentsel açık ve yeşil alanların işlevleri
  6 Çankırı kentinde bulunan çocuk oyun alanlarının peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi
  7 Kentsel açık ve yeşil alanların önemi
  8 Ara Sınav
  9 Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri
  10 Kentsel açık ve yeşil alan sistemleri
  11 Çankırı kent parkı ve kent ormanı örneklerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi
  12 Kentsel açık ve yeşil alan standartları
  13 Kentsel açık ve yeşil alan standartları
  14 Ödev sunumları
  15 Ödev sunumları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Kuter, N., 2007. Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) Kuter, N., 2014. Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Ders Notları (Basılmamış).
  Yardımcı Kitap Arslan, M., Barış , E., Erdoğan E., Dilaver Z., 2007. Yeşil Yol Planlaması: Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.139 s., Ankara
  Döküman Erdoğan, E., Kuter, N., 2010. Edirne Kenti Kültür Varlıklarının Kent Estetiği Açısından Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty), 7(3): 137-145. Gül, E., Abay, G., Kuter, N., 2006. Çankırı Kenti Park ve Bahçelerindeki Ağaç ve Çalı Türleri. Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 60-68. Kuter, N., Erdoğan, E., 2006. Yalvaç, Pisidia Antiocheia Antik Kenti ve Çevresinin Peyzaj Özellikleri ve Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 111-123. Kuter, N., 2007. Kentsel Estetik ve Çankırı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 38-53. Kuter, N., Erdoğan, E., 2007. Çankırı Kentsel Sit Alanının Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 7(1): 54-70. Kuter, N., 2007. Çankırı Kenti ve Çevresinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Z.K.Ü. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9(11): 71-77. Kuter, N., 2009 Kent Ormanı ve Çankırı Örneği. Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 41, Sayı: 2, s: 26-31. Kuter, N., Erdoğan, E., 2008. Çankırı Kentsel Sit Alanı Kaynak Potansiyelinin Saptanmasında Bir Yöntem. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty), 5(1): 35-44. Kuter, N., Erdoğan, E., 2009. Çankırı Kenti Atatürk Bulvarı Üzerinde Bulunan Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi. Çankırı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, s: 243-256. Kuter, N., Erdoğan, E., 2010. Çankırı Kentsel Sit Alanının Bitki Varlığı Açısından Değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty), 7(2): 105-111. Kuter, N., Aytaş, İ., 2013. Görsel Peyzaj Kalitesinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler. Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, 14-17 Kasım 2013, Adana, s: 737-753.
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından gerek estetik gerekse işlevsel öneme sahip kentsel açık ve yeşil alanlar konusunda farkındalık oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Kent, kentsel açık ve yeşil alan kavramları, kentsel açık ve yeşil alanların sınıflandırılması, Çankırı kenti mahalle parkı ve semt parkı örneklerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi, kentsel açık ve yeşil alanların işlevleri, kentsel açık ve yeşil alanların işlevleri, Çankırı kentinde bulunan çocuk oyun alanlarının peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi, kentsel açık ve yeşil alanların önemi, kentsel açık ve yeşil alan sistemleri, kentsel açık ve yeşil alan sistemleri, Çankırı kent parkı ve kent ormanı örneklerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi, kentsel açık ve yeşil alan standartları, kentsel açık ve yeşil alan standartları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 2
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster