ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar PEY112 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kentsel açık ve yeşil alan kavramlarını açıklar.
  2-Kentsel açık ve yeşil alanların sınıflandırılmasını yapar.
  3-Kentsel açık ve yeşil alanların işlevlerini ve önemini kavrar.
  4-Kentsel açık ve yeşil alan sistemlerini açıklar.
  5-Kentsel açık ve yeşil alan standartlarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kent, kentsel açık ve yeşil alan kavramları K1: Bölüm 9.1 okunmalı.
  2 Kent içi yol ağaçlandırma ikeleri K1: Bölüm 9.2 okunmalı.
  3 Kentsel ekosistemin ağaçlar üzerindeki etkileri K1: Bölüm 9.3 okunmalı.
  4 Yol ağaçlarında tür seçimini etkileyen etmenler K1: Bölüm 9.4 okunmalı.
  5 Yol ağacı dikim teknikleri K1: Bölüm 9.5 okunmalı.
  6 Kent içi yollar için bitki listesi K1: Bölüm 9.5 okunmalı.
  7 Yol ağaçlarının bakım işlemleri K1: Bölüm 9.6 okunmalı.
  8 Ara Sınav
  9 Doğal alanlarda peyzaj planlama K2: Bölüm 4 okunmalı.
  10 Kentsel alanlarda peyzaj planlama K2: Bölüm 4 okunmalı.
  11 Kentsel alanlarda peyzaj planlama K2: Bölüm 4 okunmalı.
  12 Çankırı kent parkı ve kent ormanı örneklerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi Çankırı ile ilgili araştırma yapılmalıdır.
  13 Çankırı kent parkı ve kent ormanı örneklerinin peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından değerlendirilmesi Çankırı ile ilgili araştırma yapılmalıdır.
  14 Ödev sunumları Sunum hazırlanmalıdır.
  15 Ödev sunumları sunum tamamlanmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Korkut, A.B., Şişman, E.E., Özyavuz, M. 2010. Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık. ISBN: 978-605-88381-0-9. 2. Çetinkaya, G., Uzun, O. 2014. Peyzaj planlama. Birsen yayınevi. ISBN: 978-9755-116082.
  Yardımcı Kitap 1. Kuter, N., 2007. Çankırı Kenti Açık ve Yeşil Alan Varlığı İçinde Tarihi Kent Merkezinin Kentsel Peyzaj Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) 2. Kuter, N., 2014. Kentsel Açık ve Yeşil Alanlar Ders Notları (Basılmamış). 3. Arslan, M., Barış , E., Erdoğan E., Dilaver Z., 2007. Yeşil Yol Planlaması: Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.139 s., Ankara
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı meslek disiplini açısından gerek estetik gerekse işlevsel öneme sahip kentsel açık ve yeşil alanlar konusunda farkındalık oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Kent, kentsel açık ve yeşil alan kavramları, kent içi yol ağaçlandırma ikeleri, kentsel ekosistemin ağaçlar üzerindeki etkileri, yol ağaçlarında tür seçimini etkileyen etmenler ile doğal ve kentsel alanlarda peyzaj planlama konularını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 2
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster