ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğa Koruma ve Rekreasyon PEY114 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğa, doğa koruma ve rekreasyon kavramlarını tanımlar.
  2-Doğa korumanın biyolojik, sosyal ve ekonomik önemini kavrar.
  3-Dünyada ve Türkiye?de doğa koruma ve rekreasyon alanındaki gelişmeleri analiz eder.
  4-Doğa koruma yöntemleri ile doğa korumada değerlendirme kriterlerini tanımlar.
  5-Rekreasyon ve rekreasyon kaynaklarının sınıflandırılmasını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğa ve doğa koruma kavramları, doğal kaynaklar K1:Bölüm 2 de doğa koruma ve tarihçesi okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  2 Doğa korumanın önemi, nedeni ve amacı K1: Bölüm 2 de doğa korumanın gerekçeleri okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  3 Doğa korumanın gelişim aşamaları K1:Bölüm 2 okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  4 Doğa koruma akımları K1:Bölüm 2 okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  5 Doğa koruma yöntemleri K1: Bölüm 2 okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  6 Doğa korumada değerlendirme kriterleri K1:Bölüm 2 doğa korumada değerlendirme kriterleri okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  7 Doğa koruma alanları kategorileri K1:Bölüm 2 doğa korumada alanları kategorileri okunmalıdır. K3: Korunan Alanlar ve Yönetimi ile Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması ve Natura 2000 konuları okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Rekreasyon kavramı K2: Bölüm 1 Boş zaman kavramı okunmalıdır.
  10 Rekreasyonun tarihsel gelişimi K2. Bölüm 1 Boş zaman-rekreasyon-turizm ilişkisi ve doğal alanlar okunmalıdır.
  11 Rekreasyonun özellikleri K1: Bölüm 1 okunmalıdır.
  12 Rekreasyonun yararları K1: Bölüm 1 okunmalıdır.
  13 Rekreasyonun sınıflandırılması K1: Bölüm 1 okunmalıdır.
  14 Rekreasyon kaynakları ve sınıflandırılması K1: Bölüm 1 okunmalıdır.
  15 Ödev sunumları ve değerlendirme Ödev sunumları değerlendirilmelidir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çolak, A.H., 2001. Ormanda Doğa Koruma (Kavramlar-Prensipler-Stratejiler-Önlemler). Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını. 354 s., Ankara. 2. Demir, C., Çevirgen, A., 2006. Turizm ve Çevre Yönetimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı, Nobel Kitabevi, 188 s., Ankara. 3. Akay, A., Demirbaş Özen, M., 2009. Peyzaj Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara,ISBN: 978-975-8918-36-2.
  Yardımcı Kitap 1. Göl, C., Kuter, N., 2005. Su ve Toprak Kaynaklarının Korunmasında Orman İçi Dinlenme Yerlerinin Önemi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08-10 Eylül 2005, Isparta, s: 669-675. 2. Kuter, N., 2009. Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Çevresel Etkileri. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, s: 331-340.
  Döküman
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı eğitimi için önem taşıyan doğa koruma ve rekreasyona ilişkin kavramların öğretilmesi, rekreasyon gereksinimi ve doğal alanların günümüz insanı için taşıdığı büyük önemin benimsetilmesidir.
  Dersin İçeriği Doğa ve doğa koruma kavramları, doğa korumanın önemi, nedeni ve amacı, doğa korumanın gelişim aşamaları, doğa koruma akımları, doğa koruma yöntemleri, doğa korumada değerlendirme kriterleri, doğa koruma alanları kategorileri, rekreasyon kavramı, rekreasyonun tarihsel gelişimi, rekreasyonun özellikleri, rekreasyonun yararları, rekreasyonun sınıflandırılması, rekreasyon kaynakları ve sınıflandırılması anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster