ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğa Koruma ve Rekreasyon PEY114 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğa, doğa koruma ve rekreasyon kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Doğa korumanın biyolojik, sosyal ve ekonomik önemini kavrar.
  3-Dünyada ve Türkiye?de doğa koruma ve rekreasyon alanındaki gelişmeleri bilir.
  4-Doğa koruma yöntemleri ile doğa korumada değerlendirme kriterlerini bilir.
  5-Rekreasyon ve rekreasyon kaynaklarının sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   115
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,83 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Doğa ve doğa koruma kavramları, doğal kaynaklar
  2 Doğa korumanın önemi, nedeni ve amacı
  3 Doğa korumanın gelişim aşamaları
  4 Doğa koruma akımları
  5 Doğa koruma yöntemleri
  6 Doğa korumada değerlendirme kriterleri
  7 Doğa koruma alanları kategorileri
  8 Ara Sınav
  9 Rekreasyon kavramı
  10 Rekreasyonun tarihsel gelişimi
  11 Rekreasyonun özellikleri
  12 Rekreasyonun yararları
  13 Rekreasyonun sınıflandırılması
  14 Rekreasyon kaynakları ve sınıflandırılması
  15 Ödev sunumları ve değerlendirme
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Kuter, N., 2014. Doğa Koruma ve Rekreasyon Ders Notları (basılmamış)
  Yardımcı Kitap Çolak, A.H., 2001. Ormanda Doğa Koruma (Kavramlar-Prensipler-Stratejiler-Önlemler). Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Yayını. 354 s., Ankara. Karaküçük, S., 1999. Rekreasyon_Boş Zaman Değerlendirme.Gazi Kitapevi. 413 s.,Ankara.
  Döküman Göl, C., Kuter, N., 2005. Su ve Toprak Kaynaklarının Korunmasında Orman İçi Dinlenme Yerlerinin Önemi. Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, 08-10 Eylül 2005, Isparta, s: 669-675. Kuter, N., 2009. Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Çevresel Etkileri. 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, s: 331-340.
  Dersin Amacı Peyzaj mimarlığı eğitimi için önem taşıyan doğa koruma ve rekreasyona ilişkin kavramların öğretilmesi, rekreasyon gereksinimi ve doğal alanların günümüz insanı için taşıdığı büyük önemin benimsetilmesidir.
  Dersin İçeriği Doğa ve doğa koruma kavramları, doğa korumanın önemi, nedeni ve amacı, doğa korumanın gelişim aşamaları, doğa koruma akımları, doğa koruma yöntemleri, doğa korumada değerlendirme kriterleri, doğa koruma alanları kategorileri, rekreasyon kavramı, rekreasyonun tarihsel gelişimi, rekreasyonun özellikleri, rekreasyonun yararları, rekreasyonun sınıflandırılması, rekreasyon kaynakları ve sınıflandırılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster