ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Yetiştirme Ortamları PEY109 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çeşitli bitki yetiştirme ortamlarına olan gerekliliği kavrar.
  2-Çeşitli organik ve inorganik yetiştirme ortamlarını açıklar.
  3-Süs bitkileri yetiştiriciliği açısından yetiştirme ortamlarından beklenen özellikleri kavrar.
  4-Farklı ortamlarda bitki yetiştirme tekniklerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler3061060
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   132
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki yetiştirme ortamlarına giriş, bitki yetiştirme ortamlarının tarihsel gelişimi ve süs bitkilerinde kullanımı.
  2 Süs bitkileri yetiştirme ortamları ile ilgili bazı temel kavramlar.
  3 Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan malzemelerin seçimi. Topraklı ve topraksız bitki yetiştirme ortamlarının karşılaştırılması.
  4 Toprak ve toprak kullanılan bitki yetiştirme ortamları.
  5 Organik yetiştirme ortamları (torf) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  6 Organik yetiştirme ortamları (ağaç kabukları, talaş) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  7 Organik yetiştirme ortamları (atık mantar kompostu, cocopeat) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  8 Ara Sınav
  9 İnorganik yetiştirme ortamları (kum, çakıl) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  10 Genleşmiş veya yakılmış agregatlar (vermikulit, perlit, kaya yünü, pomza, zeolit) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  11 Plastik materyaller ( genleşmiş plastik yumaklar, üre-formaldehit köpük reçinesi, poliüretan köpük, iyon değişim reçineleri) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  12 Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan besin çözeltisinin hazırlanışı.
  13 Hidroponik ve aquaponik yetiştirme sistemleri
  14 Yetiştirme ortamlarının avantaj ve dezavantajları.
  15 Yetiştirme ortamlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar JonesB Jr. 1997. Hidroponics. St. Lucie Pres -Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492. Özgümüş, A. ve Kaplan, M. (1992): Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Perlitin Önemi ve Topraksız Kültürde Perlitten Yararlanma Olanakları, Türkiye.1. Tarımda perlit sempozyumu 1992, İzmir. - Kacar, B. ve Katkat, V. 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın -Kacar, B. ve Katkat, V. 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş A.Ş. Bursa Nuray ÇİÇEK ATİKMEN?in master semineri, master ve doktora tezi Nuray ÇİÇEK ATİKMEN?in çeşitli yayınları.
  Yardımcı Kitap Alpaslan, M., Güneş, A., İnal, A. 2005. Deneme Tekniği. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1543, Ders Kitabı: 496. İnternet Ortamı Güncel Yayınları
  Döküman Ders notları, Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon cihazı, laboratuvarda gerekli alet cihaz ve malzemeler.
  Dersin Amacı Peyzaj çalışmalarının canlı materyalleri olan otsu ve odunsu süs bitkilerinin farklı ortamlardaki yetiştirilme tekniklerini kazandırmak ve özelikle süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan organik ve inorganik materyalleri tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Bitki yetiştirme ortamlarına giriş, bitki yetiştirme ortamlarının tarihsel gelişimi ve süs bitkilerinde kullanımı. Süs bitkileri yetiştirme ortamları ile ilgili bazı temel kavramlar. Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan malzemelerin seçimi. Topraklı ve topraksız bitki yetiştirme ortamlarının karşılaştırılması. Toprak ve toprak kullanılan bitki yetiştirme ortamları. Organik yetiştirme ortamları (torf) ve süs bitkilerinde kullanımı. Organik yetiştirme ortamları (ağaç kabukları, talaş) ve süs bitkilerinde kullanımı. Organik yetiştirme ortamları (atık mantar kompostu, cocopeat) ve süs bitkilerinde kullanımı. İnorganik yetiştirme ortamları (kum, çakıl) ve süs bitkilerinde kullanımı. Genleşmiş veya yakılmış agregatlar (vermikulit, perlit, kaya yünü, pomza, zeolit) ve süs bitkilerinde kullanımı. Plastik materyaller ( genleşmiş plastik yumaklar, üre-formaldehit köpük reçinesi, poliüretan köpük, iyon değişim reçineleri) ve süs bitkilerinde kullanımı. Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan besin çözeltileri. Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan besin çözeltisinin hazırlanışı. Yetiştirme ortamlarının avantaj ve dezavantajları. Yetiştirme ortamlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster