ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Yetiştirme Ortamları PEY109 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çeşitli bitki yetiştirme ortamlarına olan gerekliliği kavrar.
  2-Çeşitli organik ve inorganik yetiştirme ortamlarını açıklar.
  3-Süs bitkileri yetiştiriciliği açısından yetiştirme ortamlarından beklenen özellikleri kavrar.
  4-Farklı ortamlarda bitki yetiştirme tekniklerini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler3041560
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   132
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki yetiştirme ortamlarına giriş, bitki yetiştirme ortamlarının tarihsel gelişimi ve süs bitkilerinde kullanımı. K1, K2 ve K3 den 1. bölüm okunmalıdır.
  2 Süs bitkileri yetiştirme ortamları ile ilgili bazı temel kavramlar. K1 ve K2 den 2. bölüm okunmalıdır.
  3 Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan malzemelerin seçimi. Topraklı ve topraksız bitki yetiştirme ortamlarının karşılaştırılması. K1 ve K2 den 3. bölüm okunmalıdır.
  4 Toprak ve toprak kullanılan bitki yetiştirme ortamları. K1 ve K2 den 3. bölüm okunmalıdır.
  5 Organik yetiştirme ortamları (torf) ve süs bitkilerinde kullanımı. K1 den 4. bölüm okunmalıdır. K4 den 1. bölüm,2. bölüm ve 3. bölüm okunmalıdır.
  6 Organik yetiştirme ortamları (ağaç kabukları, talaş) ve süs bitkilerinde kullanımı. K1 den 5. bölüm okunmalıdır. K5 den 1. bölüm okunmalıdır.
  7 Organik yetiştirme ortamları (atık mantar kompostu, cocopeat) ve süs bitkilerinde kullanımı. K1 den 6. bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 İnorganik yetiştirme ortamları (kum, çakıl) ve süs bitkilerinde kullanımı. K1 den 7. bölüm okunmalıdır.
  10 Genleşmiş veya yakılmış agregatlar (vermikulit, perlit, kaya yünü, pomza, zeolit) ve süs bitkilerinde kullanımı. K1 den 8. bölüm okunmalıdır. K6 den 8. bölüm okunmalıdır.
  11 Plastik materyaller ( genleşmiş plastik yumaklar, üre-formaldehit köpük reçinesi, poliüretan köpük, iyon değişim reçineleri) ve süs bitkilerinde kullanımı. K1 den 8. bölüm okunmalıdır. K6 den 6. bölüm okunmalıdır.
  12 Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan besin çözeltisinin hazırlanışı. K1 den 9. bölüm okunmalıdır. K7 den 1. bölüm okunmalıdır.
  13 Hidroponik ve aquaponik yetiştirme sistemleri K1 den 10. bölüm okunmalıdır. K7 den 2. bölüm okunmalıdır.
  14 Yetiştirme ortamlarının avantaj ve dezavantajları. K7 den 3. bölüm okunmalıdır.
  15 Yetiştirme ortamlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları. K1 den 11. bölüm okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Nuray Çiçek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Çiçek, N. 2017. Bitki Yetiştirme Ortamları. Yayınlanmamış Ders Notları. 2. Gül,A.2012. Topraksız Tarım. Hasad yayıncılık. 3. Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A. 2004. Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492. 4. Çolak, A.H., Günay,T. 2011. Turbalık. Orman ve Su İşleri Yayınları. 5. Foust, J.E. 2010. Growing Media For Greenhouse Production. The University of Tennessee Press. 6. Alpaslan, M., Güneş, A., İnal, A. 2005. Deneme Tekniği. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1543, Ders Kitabı: 496. 7. Jones B Jr. 1997. Hidroponics. St. Lucie Press.
  Yardımcı Kitap 1. Kacar, B. ve Katkat, V. 2006. Bitki Besleme. Nobel Yayın 2. Kacar, B. ve Katkat, V. 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği. Vipaş A.Ş. Bursa 3. Nuray ÇİÇEK`in master semineri, master ve doktora tezi 4. Nuray ÇİÇEK`in çeşitli yayınları.
  Dersin Amacı Peyzaj çalışmalarının canlı materyalleri olan otsu ve odunsu süs bitkilerinin farklı ortamlardaki yetiştirilme tekniklerini kazandırmak ve özelikle süs bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan organik ve inorganik materyalleri tanıtmaktır.
  Dersin İçeriği Bitki yetiştirme ortamlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler, topraklı ve topraksız yetiştiriciliğin avantaj ve dezavantajlarını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 3
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. 5
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. 3
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. -
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 5
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster