ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yeşil Alanlarda Sulama ve Drenaj PEY213 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Toprak-bitki-su ilişkisini açıklar.
  2-Sulama ve sulama yöntemlerini kavrar.
  3-Sulama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.
  4-Yeşil alanların sulama ihtiyacını belirler.
  5-Farklı bitkiler için su tüketim ihtiyacını belirler.
  6-Aşırı suyun zararlarını ve drenajı kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler20155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toprak -bitki -su ilişkileri K3: Bölüm 2 okunmalıdır.
  2 Sulamanın tanımı, amacı ve sulama suyu özellikleri K1: Bölüm 1.2 ve K2 Bölüm 2.1 okunmalıdır.
  3 Toprakta su hareketi, infiltrasyon K2: Bölüm 2.4.3 ve 2.5 okunmalıdır.
  4 Toprağın sulamayı ilgilendiren özellikleri K1: Bölüm 2.2 okunmalıdır.
  5 Bitki su tüketimi ve hesaplanması K1: Bölüm 3.1, 3.2 ve 3.3 okunmalıdır.
  6 Penman-Monteith Yöntemi K3: Bölüm 4 okunmalıdır.
  7 Sulama randımannı, sulama modülü, sulamasuyu kayıpları K1: Bölüm 4 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Yağmurlama sulama sistemi K3: Bölüm 5.1-5.5 okunmalıdır.
  10 Yağmurlama sistemlerinin tasarımı K3: Bölüm 5.6 okunmalıdır.
  11 Damla sulama sistemi K3: Bölüm 6.1 ve 6.2 okunmalıdır.
  12 Damla sulama sistemlerinin tasarımı K3: Bölüm 6.3 okunmalıdır.
  13 Drenaj kavramı, drenaj-toprak ilişkisi, drenajın avantajla K2: Bölüm 2.13 okunmalıdır.
  14 Ödev sunumları Ödev hazırlanmalıdır.
  15 Ödev sunumları Ödev hazırlanmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof. Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Gülay Karahan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kara, M. 2008. Sulama ve Sulama Tesisleri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Yayınları ISBN:975-448-177-6. 2. Okuroğlu, M. ve Yağanoğlu, V. 1993. Kültür Teknik. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Ders Yyaınları No:157. 3. Orta, H. 2017. Rekreasyon alanlarında sulama. Nobel Akademik Yayıncılık, 2.Basım. ISBN: 978-605--320-764-1.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Yeşil alanlarda; bitki su ihtiyacının belirlenmesi, sulama yöntemlerinin seçimi ve uygun drenajın sağlanmasıdır.
  Dersin İçeriği Toprak -bitki -su ilişkileri, sulamanın amacı ve sulama suyu özellikleri, toprakta su hareketi, infiltrasyon, bitki su tüketimi ve hesaplanması ve sulama sistemleri ile drenaj konularını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. -
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. -
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 2
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 4
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster