ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Doğal Peyzajı PEY215 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye doğal peyzajının genel hatları hakkında özetler.
  2-Peyzajın doğal elemanları ve özelliklerini kavrar.
  3-Doğal peyzaj elemanları arasındaki ilişkiyi kavrar.
  4-Doğal peyzaj özellikleri arasındaki geçişleri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler3022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye doğal peyzajı dersinin genel içeriği, ders ödevleri hakkında genel bilgiler K1, K2; Giriş
  2 Peyzajın doğal elemanları ve özellikleri (hava, su, toprak, bitki örtüsü, topografya, vb.) K1, K2; Giriş
  3 Türkiye`nin iklim özellikleri K3, Türkiye`nin iklimi
  4 Türkiye`nin bitki örtüsü özellikleri (orman, mera, tarım alanı, vb. durumu) K4; Türkiye vejetasyonu; K5: Türkiye ormanları
  5 Türkiye`nin genel jeolojik yapısı ve büyük toprak grupları K2 and K6: Türkiye jeolojisi ve büyük toprak grupları
  6 Türkiye topografyası ve havza durumları K1, K2: Türkiye`nin morfolojik yapısı
  7 Türkiye`nin akarsu, göl ve sulakalan özellikleri K1, K2: Türkiye`nin morfolojik yapısı
  8 Ara Sınav
  9 Marmara Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  10 Güneydoğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  11 Akdeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  12 Karadeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  13 İç Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  14 Ege Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  15 Doğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ali Uğur Özcan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Akengin, H., Dölek, İ. 2019. Türkiye?nin Fiziki Coğrafyası. Pegedm yayınları, Ankara 2. Atalay, İ., 2005. Türkiye Fiziki Coğrafyası, Dokuz Eylül Ünv., İzmir 3. Türkeş, M., 2014. Meteoroloji ve klimatoloji, Kriter yayınları, 4. Akman, Y., 2011. Biyocoğrafya, Palme yayınları, Ankara 5. Aksoy, H., 1993. Türkiye Ormanları, OGM yayınları, Ankara 6. Atalay, İ.,2006. Toprak oluşumu, sınıflandırması ve coğrafyası, AGM yayını, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türkiye`nin büyük pencereden doğal peyzaj özelliklerini görebilmesi, farklı doğal peyzaj özellikleri arasındaki geçişlerin anlaşılabilmesi, doğal peyzaj elemanlarının etkileşimlerini anlayabilmesi ve yedi bölge için genel doğal peyzaj özelliklerini bilmesidir.
  Dersin İçeriği Türkiye doğal peyzajı dersinde Türkiye`nin genel olarak iklimi, bitki örtüsü, jeolojik özellikleri ve topografyası hakkında genel bilgiler ve detayda bölgelerin bu özellikleri verilmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 2
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster