ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Doğal Peyzajı PEY215 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye doğal peyzajının genel hatları hakkında özet bilgi verir.
  2-Peyzajın doğal elemanları ve özelliklerini kavrar.
  3-Doğal peyzaj elemanları arasındaki ilişkiyi kavrar.
  4-Doğal peyzaj özellikleri arasındaki geçişleri kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler4041040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   112
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,73 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye doğal peyzajı dersinin genel içeriği, ders ödevleri hakkında genel bilgiler
  2 Peyzajın doğal elemanları ve özellikleri (hava, su, toprak, bitki örtüsü, topografya, vb.)
  3 Türkiye iklim özellikleri
  4 Türkiye bitki örtüsü özellikleri (orman, mera, tarım alanı vb. durumu)
  5 Türkiye?nin genel jeolojik yapısı ve büyük toprak grupları
  6 Türkiye topografyası ve havza durumları
  7 Türkiye akarsu, göl ve sulak alan özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Marmara Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  10 Güneydoğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  11 Akdeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  12 Karadeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  13 İç Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  14 Ege Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  15 Doğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Ali Uğur Özcan

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Türkeş, M., 2014. Meteoroloji ve klimatoloji, Kriter yayınları, Aksoy, H., 1993. Türkiye Ormanları, OGM yayınları, Ankara Atalay, İ., 2000. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkilap Kitapevi Atalay, İ., 2005. Türkiye Fiziki Coğrafyası, Dokuz Eylül Ünv., İzmir Atalay, İ.,2006. Toprak oluşumu, sınıflandırması ve coğrafyası, AGM yayını, Ankara Akman, Y., 2011. İklim ve biyoiklim, Palme yayınları, Ankara Akman, Y., 1995. Türkiye orman vejetasyonu, Palme yayınları, Ankara Akman, Y., 2011. Biyocoğrafya, Palme yayınları, Ankara Konuyla ilgili internet siteleri
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye`nin büyük pencereden doğal peyzaj özelliklerini görebilmesi, farklı doğal peyzaj özellikleri arasındaki geçişlerin anlaşılabilmesi, doğal peyzaj elemanlarının etkileşimlerini anlayabilmesi ve yedi bölge için genel doğal peyzaj özelliklerini bilmesidir.
  Dersin İçeriği Türkiye doğal peyzajı dersinin genel içeriği, ders ödevleri hakkında genel bilgiler Peyzajın doğal elemanları ve özellikleri (hava, su, toprak, bitki örtüsü, topografya, vb.) Türkiye iklim özellikleri Türkiye bitki örtüsü özellikleri (orman, mera, tarım alanı vb. durumu) Türkiye?nin genel jeolojik yapısı ve büyük toprak grupları Türkiye topografyası ve havza durumları Türkiye akarsu, göl ve sulak alan özellikleri Marmara Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) Güneydoğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) Akdeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) Karadeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) İç Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) Ege Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) Doğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. 2
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 3
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 4
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 4
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. -
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster