ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Parçalanmaları ve Alan Kullanımı PEY220 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj parçalanması tanımı, sebebi ve sonuçlarını kavrar
  2-Alan kullanım çeşitlerini açıklar
  3-Avrupa?da kullanılan sınıflandırma çeşitlerini ayırarak açıklar
  4-Alan kullanım sınıfları arasında bağlantı kurarak açıklar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler4021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel ders içeriği ve ders işleyişi hakkında bilgi ve derse giriş
  2 Peyzaj parçalanması, sebepleri, sonuçları ve etkileri
  3 Alan kullanımlarının tanımlanması ve alan kullanım çeşitleri
  4 Tarımsal alan kullanımı ve peyzaj özellikleri
  5 Orman alan kullanımı ve peyzaj özellikleri
  6 Kentsel alan kullanımı ve peyzaj özellikleri
  7 Mera alan kullanımı ve peyzaj özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Sulakalan alan kullanımı ve peyzaj özellikleri
  10 Diğer alan kullanımları ve peyzaj özellikleri
  11 Doğal alan kullanımları ve yapay alan kullanımlarının karşılaştırılması
  12 Avrupa?da kullanılan alan kullanım sınıflandırma çeşitleri ve özellikleri (EUNIS, CORINE, vb.)
  13 Türkiye?de peyzaj parçalanmaları ve alan kullanım dağılımı
  14 Ödev sunumları (Grup ödevleri)
  15 Türkiye`nin Nature2000, Ekolojik Ağ ve EUNIS sınıflandırmasına uyumu
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları Arş.Gör. İbrahim AYTAŞ
  Kaynaklar Atalay, İ., 2005. Türkiye Fiziki Coğrafyası, Dokuz Eylül Ünv., İzmir Aksoy, H., 1993. Türkiye Ormanları, OGM yayınları, Ankara Atalay, İ., 2000. Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Kitapevi Akman, Y., 1995. Türkiye orman vejetasyonu, Palme Yayınları, Ankara
  Yardımcı Kitap Jaeger, J.A.G., Bertiller, R. and Schwick, C. 2007. Degree of Landscape Fragmentation in Switzerland, Quantitative analysis 1885-2002 and implications for traffic plkanning and regional planning. Office federal de la statistique (OFS), Neuchatel, Switzerland. Jaeger, J.A.G., von Raumer, H.G.S., Esswein, H., Müller, M. and Lüttman, M.S. 2008. Time series of landscape fragmentation caused by transportation infrastructure and urban development : A case studyt from Baden- Württemberg, Germany. Ecology and Society, Vol. 12(1), p. 22. Jaeger, J.A.G. 2010. Fragmentation ? Measures and indicators. Summary Book of IENE 2010 International Conference on Ecology and Transportation, Velence, Hungary.
  Döküman Anonim, 2005. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Anonim, 2015. Nature2000. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm Anonim, 2014. Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Tağıl, Ş., 2006. Peyzaj Patern Metrikleriyle Balıkesir Ovası ve Yakınında Habitat Parçalılığında ve Kalitesinde Meydana Gelen Değişim, Ekoloji Dergisi, 15,60:24-36 KAD, 2007. Sulakalan Yönetim Planlaması Rehberi, Ankara
  Dersin Amacı Peyzaj parçalanmasının nedenleri ve sonuçlarını, alan kullanım çeşitlerini öğrenerek peyzaj planlaması için alt yapı oluşturmaktır. Ayrıca öğrencilerin Avrupa Birliği sürecinde Türkiye?nin uyum sağlamaya çalıştığı Nature2000 konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Genel ders içeriği ve ders işleyişi hakkında bilgi ve derse giriş Peyzaj parçalanması, sebepleri, sonuçları ve etkileri Alan kullanımlarının tanımlanması ve alan kullanım çeşitleri Tarımsal alan kullanımı ve peyzaj özellikleri Orman alan kullanımı ve peyzaj özellikleri Kentsel alan kullanımı ve peyzaj özellikleri Mera alan kullanımı ve peyzaj özellikleri Sulakalan alan kullanımı ve peyzaj özellikleri Diğer alan kullanımları ve peyzaj özellikleri Doğal alan kullanımları ve yapay alan kullanımlarının karşılaştırılması Avrupa?da kullanılan alan kullanım sınıflandırma çeşitleri ve özellikleri (EUNIS, CORINE, vb.) Türkiye?de peyzaj parçalanmaları ve alan kullanım dağılımı Türkiye?nin Nature2000, Ekolojik Ağ ve EUNIS sınıflandırmasına uyumu
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 3
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 3
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster