ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Peyzaj Parçalanmaları ve Alan Kullanımı PEY220 BAHAR 2+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Peyzaj parçalanması tanımı, sebebi ve sonuçlarını kavrar.
  2-Alan kullanım çeşitlerini tanımlar.
  3-Avrupa?da kullanılan sınıflandırma çeşitlerini tanımlar.
  4-Alan kullanım sınıfları arasında bağlantı kurarak tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   116
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,87 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel ders içeriği ve ders işleyişi hakkında bilgi ve derse giriş K3: Bölüm 2 ve 3 peyzaj ekolojisi, kavramsal temelleri konuları okunmalıdır. K4: Bölüm 1 okunmalıdır.
  2 Peyzaj parçalanması, sebepleri, sonuçları ve etkileri K1: Bölüm 13 insanlığın gelişi okunmalıdır. K4: Bölüm 9, peyzajın unsurları okunmalıdır.
  3 Alan kullanımlarının tanımlanması ve alan kullanım çeşitleri K5: Giriş, Bölüm 1 ve 2 incelenmelidir.
  4 Tarımsal alan kullanımı ve peyzaj özellikleri K5: Bölüm 2 kültürel peyzaj şekillerinden tarımsal peyzajlar okunmalıdır.
  5 Orman alan kullanımı ve peyzaj özellikleri K2: Bölüm 4 Orman formasyonları bölümü okunmalıdır. K5: Bölüm 1 doğal peyzaj şekilleri içerisinden orman peyzajları bölümü okunmalıdır.
  6 Kentsel alan kullanımı ve peyzaj özellikleri K5: Bölüm 2 kültürel peyzajın doğuşu ve şekilleri bölümleri okunmalıdır.
  7 Mera alan kullanımı ve peyzaj özellikleri K5: Bölüm 3 doğal ve kırsal alanlarda insan eylemlerine bağlı tahripler ve önemli kırsal peyzaj sorunlarından otlatmalar kısmı okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Sulakalan alan kullanımı ve peyzaj özellikleri K1: Bölüm 4 içerisinde sulak ve doğa koruma alanlarının hayvan toplulukları okunmalıdır.
  10 Diğer alan kullanımları ve peyzaj özellikleri K5: Bölüm 5 okunmalıdır.
  11 Doğal alan kullanımları ve yapay alan kullanımlarının karşılaştırılması K5: Bölüm 1,2 ve 3 okunmalıdır.
  12 Avrupa da kullanılan alan kullanım sınıflandırma çeşitleri ve özellikleri (EUNIS, CORINE, vb.) K3: Bölüm 6 Avrupa Birliğinde Doğanın Korunması konusu okunmalıdır.
  13 Türkiye de peyzaj parçalanmaları ve alan kullanım dağılımı K3: Bölüm 6,9 ve 10 Avrupa Birliğinde doğanın korunması, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiyenin Florastik yapısı, Sistematik Koruma Planlaması ve Türkiyedeki Uygulamalar bölümleri okunmalıdır.
  14 Sunumlar (grup çalışması) Grup çalışmaları değerlendirilmelidir.
  15 Türkiyenin Nature2000, Ekolojik Ağ ve EUNIS sınıflandırmasına uyumu K2: Bölüm 2 ve 4 okunmalıdır. K3: Bölüm 6,9 ve 10 Avrupa Birliğinde doğanın korunması, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiyenin Florastik yapısı, Sistematik Koruma Planlaması ve Türkiyedeki Uygulamalar bölümleri okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Betül Tülek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Atalay, i., Efe, R., 2015. Türkiye Biyocoğrafyası, OGM Yayınları, İzmir 2. Cox, B.C., Moore, P.D., Ladle, R.J., 2017. Biyocoğrafya, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN 6053206651, Editör: Prof. Dr. Ali Gök. 3. Akay, A., Demirbaş Özen, M., 2009. Peyzaj Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Ankara, ISBN: 978-975-8918-36-2. 4.Odum, E.P., Barrett, G.W., 2016. Ekolojinin Temel İlkeleri, Palme Yayıncılık, ISBN: 978-9944-341-74-5 5. Dirik, H., 2005. Kırsal Peyzaj, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul, ISBN:975-404-749-9
  Yardımcı Kitap 1. Jaeger, J.A.G., Bertiller, R. and Schwick, C. 2007. Degree of Landscape Fragmentation in Switzerland, Quantitative analysis 1885-2002 and implications for traffic plkanning and regional planning. Office federal de la statistique (OFS), Neuchatel, Switzerland. 2. Jaeger, J.A.G., von Raumer, H.G.S., Esswein, H., Müller, M. and Lüttman, M.S. 2008. Time series of landscape fragmentation caused by transportation infrastructure and urban development : A case studyt from Baden- Württemberg, Germany. Ecology and Society, Vol. 12(1), p. 22. 3. Jaeger, J.A.G. 2010. Fragmentation ? Measures and indicators. Summary Book of IENE 2010 International Conference on Ecology and Transportation, Velence, Hungary.
  Döküman -
  Dersin Amacı Peyzaj parçalanmasının nedenleri ve sonuçlarını, alan kullanım çeşitlerini öğrenerek peyzaj planlaması için alt yapı oluşturmaktır. Ayrıca öğrencilerin Avrupa Birliği sürecinde Türkiyenin uyum sağlamaya çalıştığı Natura 2000 konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Genel ders içeriği ve ders işleyişi hakkında bilgi ve derse giriş, peyzaj parçalanması, sebepleri, sonuçları ve etkileri, alan kullanımlarının tanımlanması ve alan kullanım çeşitleri, tarımsal alan kullanımı ve peyzaj özellikleri, orman alan kullanımı ve peyzaj özellikleri, kentsel alan kullanımı ve peyzaj özellikleri, mera alan kullanımı ve peyzaj özellikleri, sulakalan alan kullanımı ve peyzaj özellikleri, diğer alan kullanımları ve peyzaj özellikleri, doğal alan kullanımları ve yapay alan kullanımlarının karşılaştırılması, Avrupada kullanılan alan kullanım sınıflandırma çeşitleri ve özellikleri (EUNIS, CORINE, vb.), Türkiye de peyzaj parçalanmaları ve alan kullanım dağılımı, Türkiyenin Natura 2000, Ekolojik Ağ ve EUNIS sınıflandırmasına uyumu anlatılmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. 4
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. -
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. 3
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 3
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 3
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster