ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sinema ve Peyzaj PEY415 GÜZ 3+0 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çeşitli ve farklı katmanlarda yaratıcı düşünmeyi geliştirir.
  2-Peyzaj karakterlerini tanımlar.
  3-Peyzaj planlaması, tasarımı, yönetimi vb. açısından her düşünsel üretimi düzlem olarak kullanabilme becerisini geliştirir.
  4-Sanat disiplinleriyle ilişki kurma becerisini geliştirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler302510
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Sinema ve peyzaj mimarlığı ilişkisi K1: Sinema ve Mekansal Tasarım bölümü okunmalıdır.
  2 Bir film nasıl okunur? Film okuma teknikleri K6 ve K7`nin giriş bölümleri okunmalıdır.
  3 Sinema filmlerinde zaman ve mekân. Sinematik peyzajlar K5: Giriş bölümü okunmalıdır.
  4 Sinemada kent ve kentsel peyzajlar + film gösterimi K2: Sinemada Kent bölümü okunmalıdır.
  5 Sinemada kırsal peyzajlar + film gösterimi K10 okunmalıdır. Ödevlerin ve sunumların hazırlanması
  6 Sinemada geleceğin peyzajları + film gösterimi K5: Azınlık Raporu bölümü okunmalıdır. Ödevlerin ve sunumların hazırlanması
  7 Sinemada afet senaryoları + öğrenci sunumları Konuyla ilgili makaleler okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye sinemasında peyzajlar I + film gösterimi K2: Uzak`taki Kent Kentteki Uzaklık bölümü okunmalıdır.
  10 Türkiye sinemasında peyzajlar II + film gösterimi K1: İkinci bölüm okunmalıdır.
  11 Dünya sinemasında peyzajlar I + film gösterimi K4: İstanbul`dan Sevgilerle: Hollywood`un Yeni Oryantalizmi bölümü okunmalıdır.
  12 Dünya sinemasında peyzajlar II + film gösterimi K3: Sevimli Canavarlar bölümü okunmalıdır.
  13 Sinema filmlerinin peyzaj tasarımına etkileri + film gösterimi K8: Tartışma ve Sonuç bölümü okunmalıdır. Ödevlerin ve sunumların hazırlanması
  14 Kent pazarlama filmleri ve bu filmlerin peyzaj tüketimine etkileri + film gösterimi K9 okunmalıdır. Ödevlerin ve sunumların hazırlanması
  15 Sinema filmlerinin kamusal alandaki insan davranışlarına etkileri + öğrenci sunumları K8: Bulgular bölümü okunmalıdır.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Nazan KUTER
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Başak Özer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Adiloğlu, F. (2005). Sinemada Mimari Açılımlar_Halit Refiğ Filmleri. Es Yayınları, İstanbul. 2. Türkoğlu, N., Öztürk, M. ve Aymaz, G. (2014). Kentte Sinema Sinemada Kent. Pales Yayıncılık, İstanbul. 3. Allmer, A. (2010). Sinemekan. Varlık Yayınları, İstanbul. 4. Koçak, D. Ö. ve Koçak, O. K. (2014). İstanbul Kimin Şehri? Kültür, Tasarım, Seyirlik ve Sermaye. Metis Yayınları, İstanbul. 5. Tecimer, Ö. (2005). Sinema Modern Mitoloji. Plan B Yayıncılık, İstanbul. 6. Barthes, R. (2009). Göstergebilimsel Serüven. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 7. Onega, S. ve Landa, J. A. G. (2002). Anlatıbilime Giriş. (Çev. Y. Salman ve D. Hakyemez). Adam Yayınları, İstanbul. 8. Özer, B. (2017). Kentsel Peyzajların Tüketilmesinde Sinema Filmlerinin Rolü (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul. 9. Özer, B. (2015). Cities and Urban Marketing Movies. CINECRI?15 Film Studies and Cinematic Arts Conference, (pp. 407-410). Istanbul: Nazım Hikmet Cultural Center, June 10-11. 10. Özer, B. (2016). Sinema Filmi Kaynaklı Turizm Ekonomisinde Peyzajlar. II. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, (s. 756-767). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 11-13 Mayıs.
  Yardımcı Kitap 1. Clarke, J. (2012). Sinema Akımları: Sinema Dünyasını Değiştiren Filmler. (Çev. Ç. E. Babaoğlu). Kalkedon Yayınları, İstanbul. 2. Diken, B. ve Laustsen, C. B. (2007). Filmlerle Sosyoloji. (Çev. S. Ertekin). Metis Yayınları, İstanbul. 3. Özer, B. & Seçkin, Y. Ç. (2016). The Use of Qualitative Data Analysis Software to Read Landscapes in Movies.: The Case of Midnight in Paris. A/Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, 13(3), 145-154. 4. Özer, B. (2015). Representation of Landscapes in the Fiction of Commemoration in the Movies: The Battles of Çanakkale in Turkey Cinema. CINECRI?15 Film Studies and Cinematic Arts Conference, (pp. 91-106). Istanbul: Nazım Hikmet Cultural Center, June 10-11.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bir görsel sanat olan sinema filmleri aracılığıyla peyzaj karakterlerine, peyzaj tasarım ve tüketim süreçlerine ilişkin görüş kazandırılmasıdır.
  Dersin İçeriği Bu dersin içeriği; sinema ve peyzaj mimarlığının ilişkisini, zaman-mekan, kırsal ve kentsel peyzaj karakterleri, geçmiş ve gelecek senaryoları, tasarıma ve insan davranışlarına etkileri üzerinden, Türkiye ve Dünya Sinemasından örneklerle, kurulmasıdır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Peyzaj Planlama bilgi ve becerisine sahip olur. -
  2 Peyzaj Tasarım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
  3 Peyzaj Yönetimi bilgi ve becerisine sahip olur. -
  4 Bitki tanıma ve kullanabilme becerisine sahip olur. -
  5 Bitki yetiştirme teknikleri ve bakımı hakkında bilgi sahibi olur. -
  6 Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneğine sahip olur. 4
  7 Yapısal, fiziksel ve estetik işlevliği olan yaratıcı konstrüksiyon detayları geliştirebilir. -
  8 İki ve üç boyutlu düşünme yeteneği kazanır. 5
  9 Temel bilgisayar becerileri ile bilgi işlem teknolojilerini, mesleki gelişimi destekleyecek düzeyde kullanabilir. -
  10 Alanı ile ilgili mevzuata hakim olur. -
  11 Mesleki etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur. 3
  12 Bireysel ve/veya ekip çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilir. 5
  13 Yaşam boyu öğrenmenin ve kendini geliştirmenin önemini benimseyerek ulusal ve uluslararası gelişmeleri bu yönde takip edebilir. 5
  14 Sorunlara akılcı, pratik ve kısa sürede çözüm üretme. 3
  15 Doğal ve kültürel peyzaj alanlarına ilişkin verileri analiz etme, değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olur. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster