ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri HEM212 BAHAR 2+0 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Konu ile ilgili temel kavramları anlar.
  2-Sterilizasyon tekniklerini anlar ve bunların uygulanmasını yönetir.
  3-Dezenfeksiyon tekniklerini anlar ve bunların uygulanmasını yönetir
  4-El Yıkama Tekniklerini anlar ve bunların uygulanmasını tartışır .5Ameliyathane ve kritik ünitelerde Mikrobiyolojik Kontrolleri yönetir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4021020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   89
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,97 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonun tanımları
  2 Sterilizasyon Yöntemleri
  3 Fiziksel Sterilizasyon
  4 Kimyasal Sterilizasyon
  5 Sterilizasyonda kullanılan alet ve cihazlar ve bunların bakımı ve temizliği
  6 Dezenfeksiyonda kullanılan araç,gereçler ve bunların bakımı ve temizliği
  7 Dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddeler ve bunların içerikleri
  8 Ara Sınav
  9 Dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddelerin uygulama alanları ve dozajları
  10 Ameliyathane ve kritik ünitelerin stelizasyonunda kullanılan alet ve cihazların kullanımı ve bunların bakım ve temizliği
  11 Ameliyathane ve kritik ünitelerin dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddelerin içerikleri ve kullanım dozajları
  12 El Hijyeni ve Yıkama Yöntemleri
  13 Sosyal El Yıkama, Hijyenik El Yıkama
  14 Cerrahi El Yıkama
  15 Hastane Alanlarının Temizliği ve Temizlik Maddeleri
  Ön Koşul Ön koşul dersleri yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOKAR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Tokar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Gürler,B Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Nobel Tıp Kitabevleri,2008 2.Sarvan Zor,S Enfeksiyon Kontrolü,Temel Hemşirelik Kavramlar,İlkeler,Uygulamalar 2,Baskı İstanbul Medikal Yayıncılık,2008 3.Recommended Practices for Selection and Use ofPackaging System for Sterilization, AORN Journal,2007
  Yardımcı Kitap 1.Şardan Çetinkaya, Y Hastane Alanları ve Temizlik Maddeleri,2.DAS Okulu 2009 2.Esen,Ş Ameliyathanelerde ve Diğer Ünitelerde Mikrobiyolojik Kontroller 5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kitabı,2007
  Dersin Amacı Mesleki alanda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemlerini uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Haftalar Konular 1 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonun tanımları 2 Sterilizasyon Yöntemleri 3 Fiziksel Sterilizasyon 4 Kimyasal Sterilizasyon 5 Sterilizasyonda kullanılan alet ve cihazlar ve bunların bakımı ve temizliği 6 Dezenfeksiyonda kullanılan araç,gereçler ve bunların bakımı ve temizliği 7 Dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddeler ve bunların içerikleri 8 Dezenfeksiyonda kullanılan kimyasal maddelerin uygulama alanları ve dozajları 9 Ameliyathane ve kritik ünitelerin stelizasyonunda kullanılan alet ve cihazların kullanımı ve bunların bakım ve temizliği 10 Ameliyathane ve kritik ünitelerin dezenfeksiyonunda kullanılan kimyasal maddelerin içerikleri ve kullanım dozajları 11 El Hijyeni ve Yıkama Yöntemleri 12 Sosyal El Yıkama, Hijyenik El Yıkama 13 Cerrahi El Yıkama 14 Hastane Alanlarının Temizliği ve Temizlik Maddeleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 3
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 3
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. 2
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 2
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 3
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. -
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. 5
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster