ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Eğitimi HEM314 BAHAR 2+0 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlık eğitiminin temel ilke ve özelliklerini kavrama
  2-Sağlıklı birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimlerini belirleme
  3-Eğitim becerilerini, sağlık eğitimi uygulamalarında kullanma
  4-Sağlık eğitiminin kısa ve uzun vadeli sonuçlarını değerlendirme
  5-Sağlık eğitimcisi rolünü mesleki kariyer planı içinde düşünme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje30155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   61
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,03 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  2 Sağlık Eğitiminde Tarihsel Süreç Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  3 Sağlık Eğitiminin Hedefleri ve Amaçları Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  4 Sağlık Eğitiminin İlkeleri ve Yöntemleri Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  5 Sağlık Eğitiminin Planlanması Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  6 Yer, Zaman, Kişi, Grup ve Topluma Göre Sağlık Eğitimi Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  7 Sağlık Eğitimi Yaklaşımları ve Modelleri. Sağlık Davranışı Değişikliği İle İlgili Toplumsal Modeller Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık Eğitiminde Etik Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  10 Sağlık Eğitiminde Materyal ve Araçlar Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  11 Sağlığı Geliştirme Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  12 Yetişkin-Halk Eğitimi Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  13 Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt 1 Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  14 Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt 2 Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  15 Dersin Genel Tekrarı ./ proje-ödev tartışması Önerilen kaynaklardan dersin konusuna hazırlık yapılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Canan ÜNLÜ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Aykut M, Çetinkaya F, Öztürk Y ve ark. (1999): Sağlık Eğitimi. Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri. 2. Glanz K, Rimer K R, Lewis F M (2002): Health Behaviour and Health Education. John Wily and Sons, İnc. San Fransisco. 3. Tabak R S (2000): Sağlık Eğitimi. Somgür Yayıncılık, Ankara. 4. Özvarış Ş B,(2011): Sağlığı geliştirme ve sağlık Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi yayınları
  Yardımcı Kitap 1. Maibacd E, Parrott R L (1995): Designing in Health Education. Sage Publication. Inc. California 2. http//www.sabem.saglik.gov.tr.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Öğrenme ve öğretme sürecinin kavramsal ve kuramsal bilgisi, hemşirelikte klinik eğitimin özellikleri, rol modeli kavramı, öğrenme ve öğretmeyi etkileyen yöntemleri, sağlık eğitiminin planlanması, birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, hasta okulu, eğitim süreci doğrultusunda öğrenme ve öğretme bilgi ve uygulamalarını içerir.
  Dersin İçeriği 1. Sağlık Eğitiminde Temel Kavramlar 2. Sağlık Eğitiminde Tarihsel Süreç 3. Sağlık Eğitiminin Hedefleri ve Amaçları 4. Sağlık Eğitiminin İlkeleri ve Yöntemleri 5. Sağlık Eğitiminin Planlanması 6. Yer, Zaman, Kişi, Grup ve Topluma Göre Sağlık Eğitimi 7. Sağlık Eğitimi Yaklaşımları ve Modelleri. Sağlık Davranışı Değişikliği İle İlgili Toplumsal Modeller 8. Sağlık Eğitiminde Etik 9. Sağlık Eğitiminde Materyal ve Araçlar 10. Sağlığı Geliştirme 11. Yetişkin-Halk Eğitimi 12. Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt 1 13. Sağlık Eğitiminin Değerlendirilmesi ve Kayıt 2 14. Dersin Genel Tekrarı ./ proje-ödev tartışması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 4
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. -
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster