ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hemşirelikte Yönetim HEM404 BAHAR 4+4 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrencilerin yönetim ile ilgili kavramları tanımlayabilmesi
  2-Genel yönetim içinde liderlik ve girişkenlik özelliklerini tanıyarak sağlık sistemi içinde uygulamaların etkisinin tartışabilmesi
  3-Farklı yönetim ve yönetici tiplerini tanıyabilmesi.Toplam kalite yönetiminin farkında olması
  4-Genel yönetim ile sağlık sistemindeki yönetsel işlerde diğer yönetici ve çalışanlar arasında bağ kurabilmesi
  5-Yönetim ve sağlık hizmetleri yönetiminde inovasyonun önemini ve ilişkisini kavrayabilmesi
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)148112
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  uygulama 30188
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar
  2 Etkin yönetimin esasları/ toplam kalite Yönetimi
  3 Etkin liderlik ve özellikleri
  4 Organizasyon yapıları ve hemşirelik bakım sunumunun organizasyonu
  5 Sağlık bakım sistemi
  6 Sağlık meslekleri, sağlık ekibi rol ve yapıları
  7 Hemşirelik hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Mali-idari-destek-teknik hizmetler
  10 Yönetime yardımcı teknikler/ Kriz ve zaman yönetimi
  11 Personelin değerlendirilmesi/ İnovasyon-yenilik/yaratıcılık/Teknolojinin kullanımı/lojistik hizmetler
  12 Sağlık yönetiminde değerler ve etik
  13 Kurum değerlendirme(SWOT) iş analizi
  14 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
  15 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
  Ön Koşul Ön koşul dersi yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Öğretim Görevlisi Canan Ünlü
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Canan Ünlü

  Ders Yardımcıları Yok.
  Kaynaklar 1.Velioğlu, P. , Oktay, S. Sağlık Kurumları Yönetimi. Açıköğretim Fakültesi Yayınları No:351 2. Özalp ve ark. Yönetim Organizasyon. Açık öğretim fakültesi yayını 2004 3. Thora Kron, Nursing Team Leadershıp, W.B. Saunders Company, Philadelphia and London, 1968 4.Hilarie Owen, Vicky Hodgson, Nigel Gazzard, Liderlik El Kitabı, Çev: Münevver Çelik, Optimist Yayım Dağıtım, 2004 5.Gülten Uyar, Hemşireliğe Genel Bakış, Ankara, 1993 6.Tengilimoğlu, D. Sağlık hizmetleri yönetimi: (2011)Nobel yayınları.Ankara. 7.Perihan Velioğlu, Hemşirelikte Yönetim,Meteksan Yayınları, 1982 8.Aban ve ark. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi,İstanbul, 2000 9.John C. Maxwell, Liderlik Nitelikleri, çev. İbrahim Şener, Beyaz Yayınları ,2006 10.John C. Maxwell, İçinizdeki Lideri Geliştirmek, çev. İbrahim Şener, Beyaz Yayınları ,1998 11.Richard Luecke, Değişim ve Geçiş Dönemini Yönetmek, Çev. Ümit Şensoy, İş bankası kültür yayınları, 2009. 12. Kavuncubaşı, Ş. (2010) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi.Siyasal Kitapevi. Ankara
  Yardımcı Kitap 1.Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu, İnovasyon, Alteo yayınları, 2006 2.John C. Maxwell, Her Liderin Bilmesi Gereken Şeyler, Çev. Nelda Bayraktar, Arıtan yayınevi,2010 3.Florence Littauer, Kişiliğinizi Tanıyın, Sistem Yayıncılık, 2007 4. Özsoy ve Yıldırım, Hemşirelikte Eleştirel Düşünme, İzmir, 2010
  Dersin Amacı Yönetim ve hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri inceleyerek, bunları ülkemizdeki sağlık hizmetleri yönetimi alanında görülen gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilecek, sağlık ekibi içinde bakım personeline liderlik yapabilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumu kazanmış hemşireler yetiştirmekti
  Dersin İçeriği 1. Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar 2. Etkin yönetimin esasları/ toplam kalite Yönetimi 3. Etkin liderlik ve özellikleri 4. Organizasyon yapıları ve hemşirelik bakım sunumunun organizasyonu 5. Sağlık bakım sistemi 6. Sağlık meslekleri, sağlık ekibi rol ve yapıları 7. Hemşirelik hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi 8. Mali-idari-destek-teknik hizmetler 9. Yönetime yardımcı teknikler/ Kriz ve zaman yönetimi 10. Personelin değerlendirilmesi/ İnovasyon-yenilik/yaratıcılık/Teknolojinin kullanımı/lojistik hizmetler 11. Sağlık yönetiminde değerler ve etik 12. Kurum değerlendirme(SWOT) iş analizi 13. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü 14. Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Toplumun; sağlıklı ya da hasta bireylerin değişen durumlarda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptama, planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirmede hemşirelik sürecini kullanır. 4
  2 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alır. 5
  3 Mesleğin gerektirdiği istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. -
  4 Sosyal yönlerini, iletişim, eleştirel düşünme, akademik ve araştırma becerilerini, yaratıcılıklarını ve girişimciliklerini birleştirerek mesleğini uygular. 3
  5 Sağlık alanındaki bilimsel bilgi, yenilik ve gelişmeleri izleyebilmek ve kullanabilmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgi ve becerisini geliştirir. -
  6 Mesleki etik değerleri bilir ve hemşirelik bakımı ve uygulamalarını bu değerler doğrultusunda gerçekleştirir 5
  7 Profesyonel iletişim ve kişiler arası ilişkiler becerilerini kullanarak terapötik ortamda hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurar. 4
  8 Hemşirelik uygulamaları için gerekli teknik araç ve gereçleri seçme ve kullanabilme becerisine sahiptir. -
  9 Hemşirelik hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak sunulmasında etkili yazılı ve sözlü anlatım becerilerini kullanır. 4
  10 İnsanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü biyo-psiko-sosyal-kültürel değişim ve gelişime duyarlı olup; verdiği sağlık bakım hizmetinde holistik yaklaşımı göz önünde bulundurur. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster